[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další | Poslední
Nalezeno 7833 záznamů. Zobrazuji položky 6170

ZVV Praha, objekt zkus/VII/A

Objekt odkopán a bude přemístěn patrně v rámci muzea.

17.1.2018 - Miloš Doležal

VII.sbor, objekt XIX/840/A-120

Miesto, kde objekt stál sa dnes nachádza v ohradenom priestore družstva. Vedúca dojičiek mi nedovolila do priestoru vstúpiť a "kontakt" na majiteľa družstva udajne nema.....Podľa LMS TOPU na TUZVO Babský potok tiekol v čele objektu. Po úprave koryta potok tečie v tyle objektu

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt XX/895/A-120

Zachovaný tvar jamy, zához a množstvo betónu. Vľavo jeden veľký kus betónu, na dne jamy 4 veľké kusy. Strieľňou vľavo kontroloval cestu Ratka - Horná Baba - Fiľakovo.

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt III/88/A-120

Zameraný stred rozptylu úlomkov betónu na poli na nenápadnej zvýšenej ploche

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt III/87/A-180 Z

Zameraný stred rozptylu úlomkov betónu na hrane pahorku. Vpravo kontroloval priestor na vrchole pahorku smerom k III/86/A-180Z, vľavo svah zvažujuci sa k III/88/A-120 a priestor polí medzi objektmi

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt III/86/A-120 Z

Hľadaný podľa LMS TOPU na TUZVO. Logické vyvýšené umiestnenie v tyle objektov III/85/A-180Z a III/87/A-180Z. Pri príchode z čelnej strany je z diaľky vidno nápadný nízky hrb, ktorý je zrejme pozostatkom záhozu.

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt III/85/A-180 Z

Hľadaný podľa odhadu Stana Mazáka. Zameraný stred rozptylu úlomkov betónu. Logické umiestnenie na hrane pahorku aby kontroloval priestor vpravo pod svahom smerom k III/84/A-120 a cestu zo Šiah a vľavo priestor na vrchole pahorku smerom k III/87/A-180Z.

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt III/84/A-120

Jama, zvyšok záhozu, betón, medzi starými suchými stromami. Nebezpečný priestor, stromy sa lámu v silnejšom vetre

14.1.2018 - Henrich Ťažký

VII.sbor, objekt III/83/A-140

Jama, zvyšok záhozu, drobný betón, v ľavej časti jamy smetisko. V kroví blízko hlavnej cesty

14.1.2018 - Henrich Ťažký

II.sbor, objekt G1/119/A-140

Maskován ala omalovánky

14.1.2018 - Pavel Hromádka