[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další | Poslední
Nalezeno 8125 záznamů. Zobrazuji položky 101110

I.sbor, objekt D-16/30/A-160

Levá střílna č. 396; pravá č 373
Vchodová drážkovaná střílna, č.?
Zeslabené střílny (na poli a se zesíleným sousedícím objektem....?)
Roury periskopů a výdechů uraženy
Konzole vrtané; pomocná konzole vytržena
Osekaná futra!!!!
Vypálen
Velice fotogenický!

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/31/A-140

Levá střílna č. 7262; pravá č. ?
Drážkovaná vchodová střílna, č. ?
Uražené roury periskopů a výdechů ventilace (mezi roky 2005-2018)
Bez mřížek, bez maskovacích háků
Konzole nastavované, jedna chybí; pomocná konzole
Zához vyplaven
Vypálen, nereaktivován, bez VEČ
Fotogenický

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/32/A-180 Z

Levá střílna č. 7254; pravá č. 7263
Vchodová drážkovaná střílna
Konzole nastavované, vrtané; pomocná konzole
Uražené periskopové roury
Mřížky ventilace 16x16cm, rámeček přinýtován, pletivo nezapletené, patky nahoře a dole, asi 2cm od rohu
Kolem skládka kamení, na stropnici posed
Vypálen
Nereaktivován, VEČ A825

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/69/A-120

Levá střílna č. XX77; pravá č. ?
Drážkovaná vchodová střílna s uzávěrem, č. ?
Vybourána futra
Bez mřížek, bez výdřevy
Konzole vrtané 2x; pomocná konzole ventilátoru
Uražené periskopové roury a výdechy ventilace
Silně narušená hydroizolace objektu
Nereaktivován, VEČ A821

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/68/A-180

Levá střílna č. 7182; pravá č. 7159
Drážkovaná vchodová střílna (tm. šedá)
Futra světle šedá
Konzole nastavované, vrtané; pomocná konzole (šedá)
Uražené roury periskopů a výdechů ventilace, bez mřížek
Nevypálen, zbytky výdřevy
Nereaktivován, VEČ A822

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/67/A-160

Levá střílna č. 7172; Pravá č. 7163
Drážkovaná vchodová střílna, č.? (tmavě šedá)
Konzole nastavované, vrtané; pomocná konzole ventilátoru
Nevypálen
GS bez víka, roury periskopů a výdechů ventilace uraženy
1 maskovací hák zbývá
Nereaktivován, VEČ A823
Nyní se nachází u obyčejné lesní cesty (viz fota)
Uvnitř vyklizen od nejhoršího lesáckého odpadu (14.4.18)

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/66/A-140

Levá střílna č. 375; pravá č. 365
Vchodová drážkovaná střílna, č. ?
Konzole zkracované autogenem, vrtané, pomocná konzole (chybí)
GS ve světle šedé barvě
Všechny tři střílny tmavě šedé
Uražené roury periskopů i výdechů ventilace
Nevypálen, bez označení VEČ

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/78/A-140

Pravá střílna č. XX57; levá č. 7788
Vchodová drážkovaná střílna
Bez výdřevy, částečně vypálen
Uražené roury periskopů i výdechů
Propadlý zához
Konzole vrtané, seřízlé autogenem; pomocná konzole zabetonována skrz příčku
Reaktivován, nabílen, VEČ 308

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/13/A-120 lom

Prokazatelně špatně zaměřené palebné vějíře objektu! Chyba měření cca 20°!
Palebné pole levé střílny postřeluje okolí viz obrázek - Kněžek, silnice, objekt č. 54, údolí a objekt č. 55 (zprava doleva, viz obrázek).

Levá roura periskopu pro zesílený objekt.
Nad levou střílnou tři trny z armatury pro udržení záhozu na stropnici.
Výška levé střelecké místnosti 277cm.
Velká detonační plošina z balvanů proložených maltou.
Bez guly ve vstupní chodbičce, gula (24x25x12cm) v levé střelecké místnosti, bez žlábku podél zdi.
Špatně provedené hutnění betonu - pod bedněním velké kapsy bez materiálu - nejviditelnější pod celým GS.
Levá střílna, pravý horní roh: č. 9141 (číslo vyrezlé, napsáno na pravém boku z výroby); pod spodním okem pro lafetu číslo 4081, pod ním 4107.
Pravá střílna, pravý horní roh: č. 9145, pod spodním okem pro lafetu číslo 4031.
Drážkovaná vchodová střílna (bez číslování) - vnější ozuby vybetonovány nakřivo.
Konzole dlouhé, vrtané (1 otvor v každé), pomocná konzole ventilátoru.
Nalezen prokazatelný zbytek tmavě šedé barvy na pravé rouře výdechu (RAL 7043).
Nalezena betonová patka s uřezanou armaturou - v čele objektu pod levou střílnou.
Zához vlivem počasí a strmosti srázu třetinový.
Bez mřížek ventilace a maskovacích háků. Poškozená hydroizolace stropnice a čelní stěny.
Částečně vypálen.

30.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt 185/246/A-220 Z

Na pastvině

29.4.2018 - Miloš Doležal