[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další | Poslední
Nalezeno 8084 záznamů. Zobrazuji položky 111120

I.sbor, objekt D-17/19/A-160

Levá střílna č. 5183; Pravá č. 5791
Vchodová drážková střílna

Kabelový vstup pod sáním ventilátoru
GS zabetonován šikmo doprava
Konzole vrtané
Nabílen, bez omítky
Reaktivován, VEČ 370

Mříže i pancéřové dveře ukradeny (mříže 2005-09; dveře 2009-18)

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/18/A-160

Levá střílna č. 4393; pravá neidentifikovatelná
Vchodová drážková střílna

Vrtané konzole ventilátoru, bez pomocné
Kabelový vstup pod sáním ventilátoru
Vypálen, nereaktivován

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/20/A-120

Levá střílna č. X289; pravá č. X846
Vchodová drážková střílna, č. neidentifikovatelné

Velká roznětová deska (vybetonována z velkých kamenů)
Nevypálen, výdřeva v levé střelecké místnosti, bez omítky, nabílen
Konzole ventilátoru dlouhé, vrtané
Uražené periskopové roury
Kabelový vstup pod sáním ventilátoru
Pravá střílna poškozena
Reaktivován, VEČ 371

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/21/E

Střílna č. X833
Vchodová drážková střílna, č. neidentifikovatelné
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Konzole ventilátoru dlouhé, vrtané, pomocná konzole, zabetonovány do tvaru "] ["
Nevypálen, bez výdřevy, nabílen
Uražená periskopová roura
Gula s kanálkem podél čelní stěny se střílnou
Reaktivován, VEČ 372

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/1/A-120 Z

Levá střílna č. 2068; pravá č. XX69
Vchodová kolíčková střílna, č. 437

Uraženy periskopové roury
Konzole ventilátoru dlouhé, vrtané, zabetonovány do tvaru "] ["
Zához vybrán u čelní stěny
Reaktivován, VEČ 335

Uvnitř nepořádek

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/26/A-160 Z

Levá střílna č. 5138; pravá č. X325 (?)
Vstupní drážková střílna, č. 489

Vypálen, bez výdřevy, nabílen bez omítky
Mřížka sání ventilátoru nahrazena poválečnou s kotvami
GS zabetonován natočený doprava
Dlouhé vrtané konzole, pomocná chybí
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Gula se žlábkem podél čelní stěny
Odizolován, pravděpodobně do vsakovací jámy
Roznětová deska z betonu se sporadickým kamenem, vymodelované drážky
Zához obnoven - zřejmě v době reaktivace

Reaktivován, VEČ 376a, jiné číslování 10476 (nad vchod. střílnou)

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt 159/74a/A-160

Čísla střílen neidentifikovatelné
Drážková vchodová střílna
Škrabka na obuv
Žlábky na chlazení hlavní v obou střeleckých místnostech
Konzole zabetonovány do tvaru "] ["
Bez kabelového vstupu
Nevypálen
Nezaizolován
Bez záhozu
Nereaktivován, VEČ 365

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/14/A-140

Levá střílna č. 4462; pravá č. 4280
Kolíčková vchodová střílna, č. 1456

Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Vypálen, bez výdřevy
Konzole ventilátoru dlouhé vrtané, bez pomocné konzole
Odvodňovací žlábek u čelní stěny ústící v gule
Nereaktivován, VEČ 355

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/15/A-120

Levá střílna č. 4288; pravá neidentifikovatelná
Kolíčková vchodová střílna, č. neidentifikovatelné
Interiér vypálen, výdřeva vytrhána
Konzole dlouhé, vrtané - pomocná nezabetonována, místo ní kosočtvercový otvor
Drážka guly pro odvodnění objektu i u zdi se střílnou v levé střelecké místnosti
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Nereaktivován, VEČ 358

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/17/A-140

Levá střílna č. 5155; pravá neidentifikovatelná
Drážková vstupní střílna, č. neidentifikovatelné
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Pomocná konzole nezabetonována
Zachováno 85% vypálené výdřevy
Nereaktivován, VEČ 368

Nápis tužkou ve vstupní chodbičce - 18.9.1946

15.4.2018 - Jan Kopačka