[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 8193 záznamů. Zobrazuji položky 5160

II.sbor, objekt P3/77/A-140

Objekt uzamčen

25.11.2018 - Miloš Doležal

III.sbor, objekt 15/6263/D1

Snad jenom domněnka: pokud na fotce z povodní chybí i část mostu, asi šlo o likvidační povodeň. Takže možná následkem povodně se nejen sesunul řopík, ale asi to způsobilo i potřebu opravy mostu - chybí jeho část. Dnes je most výše, stejně jako železniční těleso. Asi věděli proč.

24.11.2018 - Tomáš Svoboda

I.sbor, objekt 178/22/D2

Po několikrát opakovaném hledání pozůstatků po případném započetí výkopových prací se domnívám, že objekt měl být postaven vedle objektu E-28/74.

21.11.2018 - Vladimír Sýkora

I.sbor, objekt 178/23/B1-80 lom

Po zvážení všech pro a proti lokalita aktivována.

21.11.2018 - Vladimír Sýkora

I.sbor, objekt 178/25/D1 Z

Lokalita dosud mylně přiřazena objektu E-28/73

21.11.2018 - Vladimír Sýkora

I.sbor, objekt E-28/73/A-180 Z

Lokalita dosud mylně přiřazena objektu E-28/72.

21.11.2018 - Vladimír Sýkora

IV.sbor, objekt XVIII/239/A-160

Na leteckém snímku z roku 1947 ještě stál.

19.11.2018 - Zdeněk Hanáček

I.sbor, objekt E-22/3/A-180

Díky dokonalé fotodokumentaci lze říci, že objekt "má" dva periskopy. Nikoliv jeden, jak se dosud předpokládalo.
Snad se to do možného opětovného vydání Plzeňské čáry dostane :-)

18.11.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, objekt VII.a/18/B -

Objekt i jeho bezprostřední okolí jsou silně zarostlé i v období vegetačního klidu.

17.11.2018 - Jiří Hrabák

III.sbor, objekt 25/6401/A-120

Logicky jsme hledali na sever i na jih od nalezené skořápky tu druhou, pokud existovala.
1. Severní varianta: severně od čističky je místo, které bylo dříve odhadnuto jako místo posledního zničeného přibického objektu, na stráni k řece jsou kusy jakoby rozbité skořápky - prostý dobrý beton, tloušťky něco přes 10 cm. Nad strání je srovnaný terén, případné stanoviště tedy není dnes patrné. Tedy nejednoznačné. Také jiné lokality v okolí vč. hřiště, kde by podle leteckých fotek mohlo něco být, jsou dnes upraveny a nelze nic zjistit.
2. Jižní varianta - odhady vycházejí zase podle leteckých fotek do prostoru dnešní lesní školky, která je sice hustá, ale uvnitř se dá dobře pohybovat a je i vidět do okolí, ale evidentně je terén srovnaný do roviny, takže nic nenalezeno.

15.11.2018 - Tomáš Svoboda

Copyright ropiky.net ©1999-2019