[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další | Poslední
Nalezeno 8099 záznamů. Zobrazuji položky 7180

I.sbor, objekt 159/46a/A-180

Pravá i levá střílna č.??? (převařeno)
Vchodová drážkovaná střílna
Konzole do tvaru "] [", bez pomocné
Horní kabelový vstup nad vchodovou střílnou (jako jeden z mála objektů v okolí díky datu betonáže)
Uražené periskopové roury a roury výdechů ventilace
Bez výdřevy, nevypálen
Deska UL-1 ukradena mezi 12/2016 a 4/2018
Reaktivován, nabílen, bez viditelného VEČ

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/35/E

Střílna č. 7705
Vchodová drážkovaná střílna, č. 431
Konzole vrtané, nastavované; pomocná konzole ventilátoru
GS a vchodová střílna šedé barvy
Dochované zbytky výdřevy, na místech ohořelá, ale objekt nebyl vypálen

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/34/A-180

Levá střílna č. 7717; pravá č. 7763
Vchodová drážkovaná střílna, č. 430

Nastavované konzole ventilátoru, vrtané; pomocná konzole
Zbytky výdřevy, levá střelecká místnost vypálena
Levá mřížka výdechu ventilace nalezena - vypadla erozí betonu.

Fotogenický, přímo nad strží, ne o moc víc jak 50m od objektu č. 33.

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/33/A-140

Levá střílna č.?; pravá č. 72X
Vchodová drážkovaná střílna
Konzole vrtané; pomocná konzole (tm.šedá)
Velmi pokročilé známky koroze na ocelolitinových prvcích
Objekt u oplocenky v lese

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/30/A-160

Levá střílna č. 396; pravá č 373
Vchodová drážkovaná střílna, č.?
Zeslabené střílny (na poli a se zesíleným sousedícím objektem....?)
Roury periskopů a výdechů uraženy
Konzole vrtané; pomocná konzole vytržena
Osekaná futra!!!!
Vypálen
Velice fotogenický!

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/31/A-140

Levá střílna č. 7262; pravá č. ?
Drážkovaná vchodová střílna, č. ?
Uražené roury periskopů a výdechů ventilace (mezi roky 2005-2018)
Bez mřížek, bez maskovacích háků
Konzole nastavované, jedna chybí; pomocná konzole
Zához vyplaven
Vypálen, nereaktivován, bez VEČ
Fotogenický

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/32/A-180 Z

Levá střílna č. 7254; pravá č. 7263
Vchodová drážkovaná střílna
Konzole nastavované, vrtané; pomocná konzole
Uražené periskopové roury
Mřížky ventilace 16x16cm, rámeček přinýtován, pletivo nezapletené, patky nahoře a dole, asi 2cm od rohu
Kolem skládka kamení, na stropnici posed
Vypálen
Nereaktivován, VEČ A825

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/69/A-120

Levá střílna č. XX77; pravá č. ?
Drážkovaná vchodová střílna s uzávěrem, č. ?
Vybourána futra
Bez mřížek, bez výdřevy
Konzole vrtané 2x; pomocná konzole ventilátoru
Uražené periskopové roury a výdechy ventilace
Silně narušená hydroizolace objektu
Nereaktivován, VEČ A821

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/68/A-180

Levá střílna č. 7182; pravá č. 7159
Drážkovaná vchodová střílna (tm. šedá)
Futra světle šedá
Konzole nastavované, vrtané; pomocná konzole (šedá)
Uražené roury periskopů a výdechů ventilace, bez mřížek
Nevypálen, zbytky výdřevy
Nereaktivován, VEČ A822

1.5.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-16/67/A-160

Levá střílna č. 7172; Pravá č. 7163
Drážkovaná vchodová střílna, č.? (tmavě šedá)
Konzole nastavované, vrtané; pomocná konzole ventilátoru
Nevypálen
GS bez víka, roury periskopů a výdechů ventilace uraženy
1 maskovací hák zbývá
Nereaktivován, VEČ A823
Nyní se nachází u obyčejné lesní cesty (viz fota)
Uvnitř vyklizen od nejhoršího lesáckého odpadu (14.4.18)

1.5.2018 - Jan Kopačka