[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další | Poslední
Nalezeno 8053 záznamů. Zobrazuji položky 8190

I.sbor, objekt D-17/18/A-160

Levá střílna č. 4393; pravá neidentifikovatelná
Vchodová drážková střílna

Vrtané konzole ventilátoru, bez pomocné
Kabelový vstup pod sáním ventilátoru
Vypálen, nereaktivován

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/20/A-120

Levá střílna č. X289; pravá č. X846
Vchodová drážková střílna, č. neidentifikovatelné

Velká roznětová deska (vybetonována z velkých kamenů)
Nevypálen, výdřeva v levé střelecké místnosti, bez omítky, nabílen
Konzole ventilátoru dlouhé, vrtané
Uražené periskopové roury
Kabelový vstup pod sáním ventilátoru
Pravá střílna poškozena
Reaktivován, VEČ 371

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/21/E

Střílna č. X833
Vchodová drážková střílna, č. neidentifikovatelné
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Konzole ventilátoru dlouhé, vrtané, pomocná konzole, zabetonovány do tvaru "] ["
Nevypálen, bez výdřevy, nabílen
Uražená periskopová roura
Gula s kanálkem podél čelní stěny se střílnou
Reaktivován, VEČ 372

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/1/A-120 Z

Levá střílna č. 2068; pravá č. XX69
Vchodová kolíčková střílna, č. 437

Uraženy periskopové roury
Konzole ventilátoru dlouhé, vrtané, zabetonovány do tvaru "] ["
Zához vybrán u čelní stěny
Reaktivován, VEČ 335

Uvnitř nepořádek

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/26/A-160 Z

Levá střílna č. 5138; pravá č. X325 (?)
Vstupní drážková střílna, č. 489

Vypálen, bez výdřevy, nabílen bez omítky
Mřížka sání ventilátoru nahrazena poválečnou s kotvami
GS zabetonován natočený doprava
Dlouhé vrtané konzole, pomocná chybí
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Gula se žlábkem podél čelní stěny
Odizolován, pravděpodobně do vsakovací jámy
Roznětová deska z betonu se sporadickým kamenem, vymodelované drážky
Zához obnoven - zřejmě v době reaktivace

Reaktivován, VEČ 376a, jiné číslování 10476 (nad vchod. střílnou)

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt 159/74a/A-160

Čísla střílen neidentifikovatelné
Drážková vchodová střílna
Škrabka na obuv
Žlábky na chlazení hlavní v obou střeleckých místnostech
Konzole zabetonovány do tvaru "] ["
Bez kabelového vstupu
Nevypálen
Nezaizolován
Bez záhozu
Nereaktivován, VEČ 365

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/14/A-140

Levá střílna č. 4462; pravá č. 4280
Kolíčková vchodová střílna, č. 1456

Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Vypálen, bez výdřevy
Konzole ventilátoru dlouhé vrtané, bez pomocné konzole
Odvodňovací žlábek u čelní stěny ústící v gule
Nereaktivován, VEČ 355

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/15/A-120

Levá střílna č. 4288; pravá neidentifikovatelná
Kolíčková vchodová střílna, č. neidentifikovatelné
Interiér vypálen, výdřeva vytrhána
Konzole dlouhé, vrtané - pomocná nezabetonována, místo ní kosočtvercový otvor
Drážka guly pro odvodnění objektu i u zdi se střílnou v levé střelecké místnosti
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Nereaktivován, VEČ 358

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/17/A-140

Levá střílna č. 5155; pravá neidentifikovatelná
Drážková vstupní střílna, č. neidentifikovatelné
Kabelový vstup pod mřížkou nasávání ventilátoru
Pomocná konzole nezabetonována
Zachováno 85% vypálené výdřevy
Nereaktivován, VEČ 368

Nápis tužkou ve vstupní chodbičce - 18.9.1946

15.4.2018 - Jan Kopačka

I.sbor, objekt D-17/16/A-120

Levá střílna č. 5194; pravá č. 5165
Kolíčková vchodová střílna, č. neidentifikovatelné
Kabelový vstup pod vstupem nasávání ventilátoru
Vypálen, výdřeva vytrhána
Konzole dlouhé, vrtané, bez pomocné konzole
Nereaktivován, VEČ 362
Za elektrickým ohradníkem, na pastvině pro dobytek

15.4.2018 - Jan Kopačka