[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další | Poslední
Nalezeno 8193 záznamů. Zobrazuji položky 91100

VII.sbor, objekt LIV/205/A-140

V letní sezóně je objekt v bývalé štěrkovně jen obtížně přístupný; je nutné opatřit si plavidlo a vylodit se na ostrůvku zarostlém až tropicky neprostupnou vegetací.

28.8.2018 - Radan Lášek

II.sbor, objekt O2/69/A-160 Z

Po přezkoumání obou leteckých fotografií daného místa z roku 1946 (https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_body_05.html) se musím přiklonit k názoru, že mnou nalezený "objekt" není hledaný ŘOPík. S největší pravděpodobností (podle vrhaného stínu) se jedná o kolejový jeřáb. Při posuzování jsem použil i souřadnice již dříve vložené, a na souřadnicích Vladimíra Sýkory z roku 2005 je vidět podobný objekt jako v mém případě. Protože jsou k dispozici pouze ale jen dvě fotografie a to ještě s hodně šikmým světlem a tudíž dlouhými stíny a ze stejnou orientací (z jihu), nemohu potvrdit (ale ani vyvrátit), že se skutečně jedná o hledaný ŘOPík O2/69.

22.8.2018 - Petr Šenkyřík

II.sbor, objekt O2/69/A-160 Z

Objekt na LMS 1946 zřetelně vidět. Na LMS z roku 1954 již není. Zlikvidován tedy někdy mezi roky 1946 až 1954.

20.8.2018 - Petr Šenkyřík

I.sbor, objekt A-2/51/A-200 Z

Zbytky odstřeleného objektu stojí v trase silničního obchvatu.

20.8.2018 - Miloš Doležal

I.sbor, objekt 184/117/B2-80 Z

V blízkosti lokality velký kus betonu u cesty. V minulosti betonu prý mnohem více.

14.8.2018 - Vladimír Sýkora

I.sbor, objekt 184/116/A-120 Z

Dosud považován za zahlazený. Doufám, že ta velice mělká jáma se zbytkem záhozu, vytipovaná na základě LMS, odpovídá poloze objektu. Beton žádný. Dle místního "obyvatele" byla v minulosti v blízkosti hromada hlíny s betonem.

14.8.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, objekt IV.b/205/A

Odlehlá oblast jihočeských rybníků vydala drobné překvapení. Po objektu, dosud považovanému za zahlazený, zůstala na hrázi Humlenského rybníka mělká jáma s drobnými kousky betonu. To potěší.

14.8.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, objekt X.a/2a/C

Není pochyb, že objekt tady někde byl. Otázkou zůstává, zda byl na kolegou Hrabákem nalezené lokalitě zaměřené 12.4.2016 (příp. 18.2.2018), na které je mělká jáma. Při opětovném průzkumu mám pochybnosti. Že by třístřílnový objekt byl takto "utopen" (i v roce 1936) v lese? Nebylo by vhodnější ho mít ještě trochu vystrčený? Tehdy na kraji lesa? Viz lokalita z 14.8.2018. Pak by byl bohužel zahlazený.

14.8.2018 - Vladimír Sýkora

II.sbor, objekt H1/90/D1

Kulometné postavení vlevo.

13.8.2018 - Miloš Doležal

II.sbor, objekt Z3/103/E

Objekt mírně zatopen vč. chodbičky. Uvnitř nepořádek.

12.8.2018 - Miloš Doležal

Copyright ropiky.net ©1999-2019