[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 888 záznamů. Zobrazuji položky 1120

I. sbor, úsek 168-Strmilov

V zápiscích pro kroniku obce Strmilov jsou od strany 761 (snímek 459) popisovány kronikářem okolnosti stavby úseku. Již 26.7 byl v obci pan Pán a dojednával těžbu kamene z obecního lomu a odkup již vytěženého (původně určeného na stavbu silnice). Od 1.8 již probíhá těžba ve prospěch "stavby krytů". Plat lamače 15k za 1m kamene. 28.7.popisován incident se špionem, který oblast zakresloval a fotil. 11.8 proběhla návštěva ?brig.? generála Wolfa. 24-25.7 povodeň, která zatopila lom i část rozestavěných objektů. Další návštěva byla 26.8 a to generál Nosek, který se podíval na betonáž objektu I/168/2. Druhý den pracovníci sdělují, že pracovali 36 hodin bez odpočinku. Do 29.8 mají být vybetonovány 4 objekty. V jeden okamžik pracuje na stavbě až 180 lidí. Práce byly přerušeny 6.10 a 8.10 potvrzeno ukončení stavební činnosti. (Strmilov (Zápisky Viléma Martínka ze Strmilova (podklady pro kroniku)), SOkA Jindřichův Hradec), https://digi.ceskearchivy.cz/448/1)

25.7.2018 - Petr Šenkyřík

II. sbor, úsek P1-Mlazice

Lokality objektů 20 a 21 upřesněny na základě dobové fotografie publikované v knize Československé opevnění 1938 autorů Lakosil, Svoboda. Strana 183. Na fotografii je patrný i objekt 22.

22.6.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Brno, úsek 2-Znojmo

Úsek zadán stavební firmě Štajgr 18. 8. 1936.

11.5.2018 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek 111-Zálezlice

Po nějakém čase návrat do Úporského lesa a ve spolupráci s Radanem Láškem (a podporovatelským týmem) upřesněna lokalita některých objektů.

17.4.2018 - Vladimír Sýkora

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Na severovýchodním hřbítku nad Mučínem byly vybudovány s největší pravděpodobností pouze dva kulometné okopy a maďarská špionáž je zaznamenala jako objekty opevnění. Domnívám se, že v okolí mučínského hřbitova byl vytvořen jakýsi obranný uzel z objektů D (213) a B (215), čelně chráněný objektem typu A. Toto seskupení pak vytvářelo téměř kruhovou obranu.
Objekty 213 a 215 byly patrně postaveny velmi blízko. To mohlo opět zmást špionáž, která zaznamenala z tohoto uzlu obrany pouze 2 objekty. Zajímavostí může být, že přímo přes obec Mučín byly navrženy dva "sledy" překážek. První při potoku a druhá snad přímo hlavní ulicí! První řadu překážek by palbou pokrýval objekt 214. Druhou řadu přes vesnici by postřeloval objekt 213, který byl dle archivních podkladů skutečně vybudován.
Je možné, že při úpravě hřbitova a stavbě "domu smutku" mohly být pozůstatky objektů 213 a 215 zcela zahlazeny.

5.4.2018 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Tak ani opakovaný terénní průzkum především severovýchodního hřbítku nad Mučínem, kam maďarské archivní mapy umisťují dva objekty, nepřinesl stran možných objektů LO nic objevného. Na tomto místě byl pravděpodobně vykopán zákop, jehož průběh je stále patrný, a místy lze narazit na možné stopy po polním postavení. Po betonu ani památky.
Zároveň se nepodařilo zcela objasnit lokality tří objektů na jižním okraji obce. Jde konkrétně o objekty 213, 214 a 215, jejichž novou lokalitu navrhl dle aktuálnějších podkladů ŘOP 9.4.2017 Zdeněk Hanáček.
Objekty měly tvořit neobvyklé (až "předimenzované") obranné seskupení v okolí mučínského hřbitova.
Maďarské archivní mapy ale do těchto míst umisťují pouze dva objekty. Překvapující je to jednak z důvodu, že na maďarské mapy se lze v případě možných lokalit objektů více méně spolehnout, a druhak, že o objektu 213 (typ D1) není vůbec zmínka v archivním materiálu Přehled stavu prací jak z 8., tak z 15. prosince 1937.
(zpracováno na základě terénního průzkumu se Stano Mazákem, Vlado Držíkem a archivních materiálů Paľo Frola).

4.4.2018 - Vladimír Sýkora

IV. sbor, úsek XIII-Sušina

U objektů (nevybudovaných), u kterých nebyl znám typ a odolnost (249 – 258, 291 - 293, 297 - 299) - doplněny informace dle archivních materiálů.

18.3.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXII-Bodenkoppe (Chlum)

U objektů (nevybudovaných), u kterých nebyl znám typ a odolnost (204, 205, 223 - 228, 270 - 273, 294, 295, 299, 300) - doplněny informace dle archivních materiálů.

18.3.2018 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek K-52-Most

Lokality zahlazených objektů z roku 2006 opraveny na základě archivních materiálů vlastních, Iva Vondrovského a dobových LMS.

10.3.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, úsek VI.-Most

Lokality zahlazených objektů z roku 2006 opraveny na základě archivních materiálů vlastních, Iva Vondrovského a dobových LMS.

10.3.2018 - Vladimír Sýkora