[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 884 záznamů. Zobrazuji položky 1120

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Na severovýchodním hřbítku nad Mučínem byly vybudovány s největší pravděpodobností pouze dva kulometné okopy a maďarská špionáž je zaznamenala jako objekty opevnění. Domnívám se, že v okolí mučínského hřbitova byl vytvořen jakýsi obranný uzel z objektů D (213) a B (215), čelně chráněný objektem typu A. Toto seskupení pak vytvářelo téměř kruhovou obranu.
Objekty 213 a 215 byly patrně postaveny velmi blízko. To mohlo opět zmást špionáž, která zaznamenala z tohoto uzlu obrany pouze 2 objekty. Zajímavostí může být, že přímo přes obec Mučín byly navrženy dva "sledy" překážek. První při potoku a druhá snad přímo hlavní ulicí! První řadu překážek by palbou pokrýval objekt 214. Druhou řadu přes vesnici by postřeloval objekt 213, který byl dle archivních podkladů skutečně vybudován.
Je možné, že při úpravě hřbitova a stavbě "domu smutku" mohly být pozůstatky objektů 213 a 215 zcela zahlazeny.

5.4.2018 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Tak ani opakovaný terénní průzkum především severovýchodního hřbítku nad Mučínem, kam maďarské archivní mapy umisťují dva objekty, nepřinesl stran možných objektů LO nic objevného. Na tomto místě byl pravděpodobně vykopán zákop, jehož průběh je stále patrný, a místy lze narazit na možné stopy po polním postavení. Po betonu ani památky.
Zároveň se nepodařilo zcela objasnit lokality tří objektů na jižním okraji obce. Jde konkrétně o objekty 213, 214 a 215, jejichž novou lokalitu navrhl dle aktuálnějších podkladů ŘOP 9.4.2017 Zdeněk Hanáček.
Objekty měly tvořit neobvyklé (až "předimenzované") obranné seskupení v okolí mučínského hřbitova.
Maďarské archivní mapy ale do těchto míst umisťují pouze dva objekty. Překvapující je to jednak z důvodu, že na maďarské mapy se lze v případě možných lokalit objektů více méně spolehnout, a druhak, že o objektu 213 (typ D1) není vůbec zmínka v archivním materiálu Přehled stavu prací jak z 8., tak z 15. prosince 1937.
(zpracováno na základě terénního průzkumu se Stano Mazákem, Vlado Držíkem a archivních materiálů Paľo Frola).

4.4.2018 - Vladimír Sýkora

IV. sbor, úsek XIII-Sušina

U objektů (nevybudovaných), u kterých nebyl znám typ a odolnost (249 – 258, 291 - 293, 297 - 299) - doplněny informace dle archivních materiálů.

18.3.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXII-Bodenkoppe (Chlum)

U objektů (nevybudovaných), u kterých nebyl znám typ a odolnost (204, 205, 223 - 228, 270 - 273, 294, 295, 299, 300) - doplněny informace dle archivních materiálů.

18.3.2018 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek K-52-Most

Lokality zahlazených objektů z roku 2006 opraveny na základě archivních materiálů vlastních, Iva Vondrovského a dobových LMS.

10.3.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, úsek VI.-Most

Lokality zahlazených objektů z roku 2006 opraveny na základě archivních materiálů vlastních, Iva Vondrovského a dobových LMS.

10.3.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, úsek V.a-Kadaň

Lokality zahlazených objektů z roku 2006 opraveny na základě archivních materiálů vlastních, Iva Vondrovského a dobových LMS.

10.3.2018 - Vladimír Sýkora

III. sbor, úsek 17-Moravské Budějovice

Dvěma rozestavěným objektům přiřazena pracovně čísla 5601 a 5602.

16.2.2018 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek cvičné-Vyškov

Zadávací list pro "výcvikový tábor v Dědicích u Vyškova":
Nabídkové řízení rozepsáno 22.3.1937.
MNO zadáno 14.4.1937.
III.sbor zadává práci 13.5.1937.

13.2.2018 - Zdeněk Hanáček

ZVV Brno, úsek 2-Znojmo

VSD byl škpt. pěch. Zdeněk Schusswohl, p. pl. 24, Znojmo.

13.2.2018 - Zdeněk Hanáček