[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další | Poslední
Nalezeno 862 záznamů. Zobrazuji položky 101110

VII. sbor, úsek VII-Raďovce (Radzovce)

Šikov – Pleš
Podľa maďarských špionážnych máp (HU-HIM) bola línia štyroch objektov (223, 224, 225 a 271) v západnej časti úseku VII. Radzovce vybudovaná severnejšie, ako je vyznačená na projekte č.j. 42.205 Taj./3.odd.VII.zb.1937 schválenom pod č.j. 23.643 Taj./hl. št.ŘOP 1937. Sám projekt nesie známky mnohých taktických zmien, pozícia objektov zakreslených na mape sa prekazateľne mnohokrát menila. Zaujímavé je, že číslovanie objektov v tejto časti úseku nie je postupne za sebou, ale čísla sú ( od západu) poprehadzované (VI/222) -223, 225, 224, vložený objekt 271,-(VII/226)
Pri terénnom prieskume oblasti v lete 2010 mi asi 70 ročná obyvateľka osady Šikov osobne ukázala miesto nad osadou, kde, podľa jej spomienok, sa ešte po 2. sv. vojne nachádzali pozostatky bunkra. Miesto bolo zhodné s lokalitou HU.HIM. Na tomto mieste bol pôvodne uvažovaný objekt VII/225, v projekte napokon umiestnený cca 500m západnejšie. Toto svedectvo som vtedy považoval za nedôveryhodné.
V lete 2011 som so synom prešiel projektovanú časť useku, nepodarilo sa nám však nájsť žiadny pozostatok objektu, dokonca ani kúsok betónu, čo vyvolalo podozrenie, že úsek bol predsa len nakoniec postavený severnejšie.
Začiatkom februára 2012 sme sa do oblasti pozreli opäť, tentoraz v rámci viacdňového prieskumu styku VI. a VII. zboru (Sýkora, Držík, Mazák, Mazák). Skutočne sa nám podarilo v severnej oblasti nájsť pozostatky dvoch objektov v miestach, približne udávaných maďarskými podkladmi. Tretí objekt bol odhadnutý na základe svedectva z roku 2010, posledný na základe HU podkladov. Typy objektov boli určené podľa č.j. 72.653 Taj./žen.VII. zb.1938, číslovanie odhadnuté.

8.3.2012 - Stano MAZÁK

I. sbor, úsek 139-Doubrava {[(Pašovice)]}

Ničení objektů proběhlo na začátku června 1939. (viz kronika Pašovic)

30.1.2012 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek XX-Fiľakovo

V úseku vybudovány dva lomené objekty typu B1-90N a B2-80N !

12.1.2012 - Jan Lakosil

VI. sbor, úsek K-II-Čaňa

V úseku K-II byl jeden objekt typu A-160N vybudován jako šikmý vlevo a jeden B1-80N šikmý vpravo, oba se sklonem 10%.

12.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek VII-Raďovce (Radzovce)

Typy objektů opraveny dle č.j. 72.653 Taj./žen. 1938, odolnosti skutečně vybetonovaných objektů neznámy a ponechány zatím dle původního návrhu.

11.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Typy objektů opraveny dle č.j. 72.653 Taj./žen. 1938, odolnosti skutečně vybetonovaných objektů neznámy a ponechány zatím dle původního návrhu.

11.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek V-Bušince

Typy objektů opraveny dle č.j. 72.653 Taj./žen. 1938, odolnosti skutečně vybetonovaných objektů neznámy a ponechány zatím dle původního návrhu.

11.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek IV-Želovce

Typy objektů opraveny dle č.j. 72.653 Taj./žen. 1938, odolnosti skutečně vybetonovaných objektů neznámy a ponechány zatím dle původního návrhu.

11.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek III-Balog [nad Ipľom]

Typy objektů opraveny dle č.j. 72.653 Taj./žen. 1938, odolnosti skutečně vybetonovaných objektů neznámy a ponechány zatím dle původního návrhu.

11.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek VIII-Bajtava

V úseku byly vybudovány čtyři šikmé objekty - 1x A-120 šikmý vpravo, 2x A-160 šikmý vpravo a 1x A-160 šikmý vlevo. Přiřazení šikmých objektů ke konkrétním číslům dle archivních podkladů není zatím známé.

27.11.2011 - Jan Lakosil