[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další | Poslední
Nalezeno 887 záznamů. Zobrazuji položky 121130

III. sbor, úsek 4-Novosedly

Název firmy dle archivních podkladů: Ing. arch. Karel Štajgr, Olomouc.

27.8.2012 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek D-15-Blšany

VSD byl: npor. děl. Milan Vesel.

27.8.2012 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek M-IV-Kerestúr (Zemplínska Teplica)

Úsek bol zadaný Veliteľstvom VI. zboru č.j. 49.192 Taj.žen. 1938 dňa 21.5.1938 stavebnej firme na základe rozhodnutia MNO č.j. 11.783 Taj.ŘOP 1938 zo dňa 14.5.1938. Spolu bolo zadaných 20 objektov typu A.
Názov úseku M-IV v zadani, aj schválenom celkovom rozpočte je Kerestúr (dnes Zemplínska Teplica)
Podľa dnes dostupných podkladov je známa plánovaná pozícia 12 objektov v línii Kalša - Kerestúr (dnes Zemplínska Teplica).
Plánovaná pozícia ostatných objektov v oblasti Slanca a Slančíka nie je známa.
V Zadaní je prikázané začať výstavbu úseku od juhu (Kalša) na sever (Kerestúr), až potom pokračovať uzávermi. Úsek mal byť dokončený 60 dní od ukončenia výstavby úseku K-V Slanská Huta, najneskôr však do konca novembra 1938.
Podľa Účtu za provedené práce a dodání materiálu v úseku M-IV firmy Mandaus, ing. Švajcr a spol. z 19.2.1939 ( VHA Bratislava) neboli v úseku realizované žiadne betonárske práce. Boli realizované iba výkopy troch objektov, ich číslovanie (320, 321, 322) však nezodpovedá žiadnemu so známych zadaných. Je možné, že sa jedná o objekty niektorého z uzáverov.

17.4.2012 - Stano MAZÁK

VI. sbor, úsek M-I-Michaľany

Na základě terénního průzkumu dne 31.3.2012 lze konstatovat:
M-I/114 Nenalezen, prostor zpustlého pole a pásu trnitého křoví.
M-I/115 Nenalezen, prostor louky a pásu trnitého křoví.
M-I/28 Nenalezen, zpustlá vinice, za humny.
M-I/29 Nenalezen, prostor zarostlé louky.
M-I/30 Nenalezen, prostor pole a opuštěné pískovny (smetiště).
M-I/31 Nenalezen, prostor políčka a louky.

4.4.2012 - Tomáš Svoboda

I. sbor, úsek 183-Borovany

doplněny poznatky z terénního průzkumu !
* z roku 2009 - objekty 1-52
* z roku 2011 - objekty 64-84

29.3.2012 - Petr Kozel

VII. sbor, úsek VII-Raďovce (Radzovce)

Šikov – Pleš
Podľa maďarských špionážnych máp (HU-HIM) bola línia štyroch objektov (223, 224, 225 a 271) v západnej časti úseku VII. Radzovce vybudovaná severnejšie, ako je vyznačená na projekte č.j. 42.205 Taj./3.odd.VII.zb.1937 schválenom pod č.j. 23.643 Taj./hl. št.ŘOP 1937. Sám projekt nesie známky mnohých taktických zmien, pozícia objektov zakreslených na mape sa prekazateľne mnohokrát menila. Zaujímavé je, že číslovanie objektov v tejto časti úseku nie je postupne za sebou, ale čísla sú ( od západu) poprehadzované (VI/222) -223, 225, 224, vložený objekt 271,-(VII/226)
Pri terénnom prieskume oblasti v lete 2010 mi asi 70 ročná obyvateľka osady Šikov osobne ukázala miesto nad osadou, kde, podľa jej spomienok, sa ešte po 2. sv. vojne nachádzali pozostatky bunkra. Miesto bolo zhodné s lokalitou HU.HIM. Na tomto mieste bol pôvodne uvažovaný objekt VII/225, v projekte napokon umiestnený cca 500m západnejšie. Toto svedectvo som vtedy považoval za nedôveryhodné.
V lete 2011 som so synom prešiel projektovanú časť useku, nepodarilo sa nám však nájsť žiadny pozostatok objektu, dokonca ani kúsok betónu, čo vyvolalo podozrenie, že úsek bol predsa len nakoniec postavený severnejšie.
Začiatkom februára 2012 sme sa do oblasti pozreli opäť, tentoraz v rámci viacdňového prieskumu styku VI. a VII. zboru (Sýkora, Držík, Mazák, Mazák). Skutočne sa nám podarilo v severnej oblasti nájsť pozostatky dvoch objektov v miestach, približne udávaných maďarskými podkladmi. Tretí objekt bol odhadnutý na základe svedectva z roku 2010, posledný na základe HU podkladov. Typy objektov boli určené podľa č.j. 72.653 Taj./žen.VII. zb.1938, číslovanie odhadnuté.

8.3.2012 - Stano MAZÁK

I. sbor, úsek 139-Doubrava {[(Pašovice)]}

Ničení objektů proběhlo na začátku června 1939. (viz kronika Pašovic)

30.1.2012 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek XX-Fiľakovo

V úseku vybudovány dva lomené objekty typu B1-90N a B2-80N !

12.1.2012 - Jan Lakosil

VI. sbor, úsek K-II-Čaňa

V úseku K-II byl jeden objekt typu A-160N vybudován jako šikmý vlevo a jeden B1-80N šikmý vpravo, oba se sklonem 10%.

12.1.2012 - Jan Lakosil

VII. sbor, úsek VII-Raďovce (Radzovce)

Typy objektů opraveny dle č.j. 72.653 Taj./žen. 1938, odolnosti skutečně vybetonovaných objektů neznámy a ponechány zatím dle původního návrhu.

11.1.2012 - Jan Lakosil