[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 885 záznamů. Zobrazuji položky 2130

ZVV Brno, úsek 2-Znojmo

VSD byl škpt. pěch. Zdeněk Schusswohl, p. pl. 24, Znojmo.

13.2.2018 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 17-Moravské Budějovice

Přesto, že byl úsek zadán na konci září 1938, firma účtovala tyto výkopové práce: odkop ornice 18,21 m2, výkop jámy 43,96 m3 (zemina I. - III. třídy) a výkop jámy 17,64 m3 (zemina IV. - VI. třídy). Pravděpodobně se tedy jedná o započetí 2 objektů. Firma také účtovala zhotovení vnitřního bednění pro 2 objekty. Práce započaty 1. října a skončeny 7. října.

9.2.2018 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 25-Perná

Sídlo VSD bylo dle archivních dokumentů k 1./X. 1938 v Ivani. To nasvědčuje tomu, že výstavba příčky začala od severu v návaznosti na úsek 15. Také betonářské železo bylo odesláno do stanice Vranovice.

8.2.2018 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek J1-Jizerské hory

Oblast mezi Poledníkem a Točnou popsána v článku:
http://www.opevneniobjektivem.estranky.cz/fotoalbum/polni-opevneni-v-linii-lehkeho-opevneni/usek-j-1-jizerske-hory-prostor-severne-od-hrebinku/

20.10.2017 - Libor Martinů

VII. sbor, úsek XIV-Čebovce

Pozri komentár vložený k XIII. úseku

2.9.2017 - Stano MAZÁK

VII. sbor, úsek XIII-Hrušov

Keď som pred šiestimi rokmi ukončil prieskum tohoto úseku, bol som presvedčený, že tak robím navždy. Opustené, neudržiavané vinohrady, zarastené všetkým možným, nedávali žiadnu šancu na pokračovanie prieskumu, nakoľko boli takmer nepriechodné.
Ale ukázalo sa, že sa mýlim.
Pred dvomi rokmi spustnuté vinohrady, ktoré ležia na styku XIII. a XIV. úseku VII. zboru prevzala súkromná firma, ktorá sa pustila do ich náročnej rekultivácie. Výsledok môžete vidieť na najnovšej leteckej mape https://mapy.cz/s/20TlS
Láskavosťou majiteľov nám bolo umožnené urobit tento víkend opakovaný prieskum oblasti, zameraný na štyri objekty v lokalite vinohradov, ktoré sme pred šiestimi rokmi nemali šancu lokalizovať. Výsledok, nález dvoch zničených, a lokalizovanie dvoch zahladených objektov, umožnený aj LMS, zakúpenými v TOPU Banská Bystrica, nás plne uspokojil.

2.9.2017 - Stano MAZÁK

VI. sbor, úsek RS-IV-Tornaľa

U objektu č. 27 jsem uložil fotku, kde je vidět, jak široké údolí úsek přehrazoval.

17.4.2017 - Tomáš Svoboda

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Všechny objekty úseku nebyly v normální odolnosti. Zesílená odolnost byla využita u těchto objektů: 192, 192a, 193, 194, 196, 202, 203, 204, 209, 211, 215 - 217.
Údaje o odolnosti objektov doplnené do databázy. SM.

11.4.2017 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek V-Bušince

Objekty na konci úseku u Hámoru nebyly přesně seřazeny podle posloupnosti čísel. Správné pořadí je 185, 187, 188, 186, 189, 190, 191.
Proto by bylo potřeba přeskládat čísla objektů na jiné lokality. Tzn. 187 patří na lokalitu 186, 188 na 187 a 186 na 188.
Čísla objektov upravené. SM.

10.4.2017 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 8-Břeclav

Díky diskusi na bratrském fóru je třeba upřesnit, že lokality objektů 4152 a 4157 jsou od 1.12.2012 v Rakousku. Viz Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI atd. z roku 2011 (Předpis 96/2012 Sb. m. s.).

8.9.2016 - Vladimír Sýkora