[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 888 záznamů. Zobrazuji položky 3140

VII. sbor, úsek VI-Kalonda

Všechny objekty úseku nebyly v normální odolnosti. Zesílená odolnost byla využita u těchto objektů: 192, 192a, 193, 194, 196, 202, 203, 204, 209, 211, 215 - 217.
Údaje o odolnosti objektov doplnené do databázy. SM.

11.4.2017 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek V-Bušince

Objekty na konci úseku u Hámoru nebyly přesně seřazeny podle posloupnosti čísel. Správné pořadí je 185, 187, 188, 186, 189, 190, 191.
Proto by bylo potřeba přeskládat čísla objektů na jiné lokality. Tzn. 187 patří na lokalitu 186, 188 na 187 a 186 na 188.
Čísla objektov upravené. SM.

10.4.2017 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 8-Břeclav

Díky diskusi na bratrském fóru je třeba upřesnit, že lokality objektů 4152 a 4157 jsou od 1.12.2012 v Rakousku. Viz Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI atd. z roku 2011 (Předpis 96/2012 Sb. m. s.).

8.9.2016 - Vladimír Sýkora

III. sbor, úsek 7-I-Znojmo I

Stavba úseku byla zadána 14. 4. 1937 spojeným firmám Eduard Oškera a Hynek Smejkal, Znojmo. III. sbor jim zaslal zadávací listy dne 1. 6.(!)
Firmy 17. 6. posílají na III. sbor dopis, kde ustupují od jejich nabídky na výstavbu úseku. "...Nejsou připraveny potřebné železné armatury a armovací železo.... Mnoho stavenišť nebylo a není dosud určeno..." (III. sbor píše na ŘOP, že 20. 4. přibylo do stanice Šatov 40,6 tun armovacího železa a je tedy výtka firmy nemístná)
III. sbor tedy navrhoval pro nebezpečí v prodlení zadat 52 objektů firmě Ing. A. Schwarz v Brně a 52 objektů firmě Ing. Jar. Smítal v Kroměříži.
Nakonec ŘOP jednalo s firmou Ing. Karfík a Hvězda, Praha a dohodlo se na 5% navýšení cen oproti původní nabídce odstoupených firem. Komise schválila zadání 26. 6. 1937.

5.9.2016 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek U-III-Berehovo

Hlášení o postupu prací v úseku k 15. IX. 1938:
Číslování objektů (k 15/IX/38): 1 - 46, 12a, 301 - 313.
Vybetonováno (k 15/IX/38) - 21 objektů: 30 - 45, 307 - 311.
Dodatečně vložen objekt 12a v první polovině srpna 1938.

23.8.2016 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 16-Moravský Krumlov

Dle archivních podkladů doplněny typy nepostavených objektů 6001 - 6078 a 6082. V úseku byly plánovány 3 lomené objekty typu A.
Dle archivu jsou zde 2 nejasnosti. Objekt 6097 má být A-120 a 6096/A-160. Snad by měly být čísla objektů vzájemně prohozena, ale bylo by dobré ověřit typ objektu 6096. Dle průzkumu se jedná o A-140.

23.8.2016 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 18-Telč

Dle archivních podkladů doplněny typy nepostavených objektů 5221 - 5308. V úseku byly plánovány 2 lomené objekty typu A.
Opraveny typy a odolnosti objektů: 5211/D1N>D1Z, 5213/E1N>EN, 5214/A-140S>A-140Z, 5215/EN>EZ.

22.8.2016 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek cvičné-Vyškov

V závěrečném zúčtování uvedeny typy C1 a B2.

17.8.2016 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek {II}-Hlučín {vlož. objekty ŘOP}

Pracovně značené objekty (54) a (55) přečíslovány na 53a a 54a, doplněno číslo objektu 55a a objekty 56a a 57a přesunuty do středu sestavy úseku.
Těchto 5 objektů bylo navrženo na spojnici pěchotních srubů MO-S-20 - MO-S-23 - MO-S-24.
Viz publikace: Rucki M., Durčák J., Hejda M., KVH Bohumín: Opevnění IV. sboru, část 4.: Tvrze Šibenice a Orel, 2014

3.8.2016 - Zdeněk Hanáček

ZVV Brno, úsek 4-Mikulov

Tak dnešní průzkum mi přinesl další překvapení. V úseku Mikulov jsou dva typy třístřílnových objektů - střílny svírají buď 2x 45 stupňů nebo 2x 60 stupňů. Měřeno úhloměrem. Zajímavý!

23.7.2016 - Tomáš Svoboda