[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 884 záznamů. Zobrazuji položky 4150

VI. sbor, úsek U-I-Čop

Typy objektů na příčce byly nejspíš přeprojektovány, proto jsou zde zatím jen odhady. U objektu P5 se jednalo s největší pravděpodobnostní o A-200.

16.3.2016 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek U-II-Kráľovský Chlumec (Kráľovský Chlmec)

Z vyúčtování stavební firmy je patrné, že byly prokazatelně vybetonovány objekty 88, 90 - 106, 200 - 216. Za navazující objekty 107, 217 a dále na západ bylo vyúčtováno několik málo tisíc. Tzn. že bylo vybetonováno celkem 35 objektů.

3.3.2016 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek U-II-Kráľovský Chlumec (Kráľovský Chlmec)

Hlášení o postupu prací v úseku k 15. IX. 1938:
Číslování objektů (k 15/IX/38) – 88, 90 - 118, 200 - 228, 322 – 326.
Vybetonováno (k 15/IX/38) – 24 objektů – 88, 90 – 98, 100, 200 - 212.

Čtyřobjektový uzávěr 325 - 328 byl s největší pravděpodobností přečíslován z důvodu vypuštění a přečíslování uzávěrů v sousedním úseku U-I. (Viz komentář u úseku U-I - číslování úseku U-I k 15. IX. 1938).

2.3.2016 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek U-I-Čop

9. 6. 1938. předkládá osobně velitel VI. sboru div. gen. Ondřej Mézl v Praze na ŘOP návrh trasy lehkého opevnění v úseku U-I. (původní návrh úseku)
14. 6. 1938. ŘOP píše VI. sboru: V prostoru Boťany – Černá – řeka Tisa, jest sboru doporučeno zkrátiti příčku l. o.

Objekt č. 85 zrušen v první polovině září 1938.

2.3.2016 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek U-I-Čop

Hlášení o postupu prací v úseku k 15. IX. 1938:
Číslování objektů (k 15/IX/38): 47 – 84, 86, 87, P1 – P11, 314, 315, 318 – 321.
Vybetonováno (k 15/IX/38) - 17 objektů: 77 – 84, 86, 87, P4 – P 10.
Z hlášení "Anketa 1938" mjr. pěch. Teodora Pokorného, velitele I/16. praporu: "Prapor obsadil 25 lehkých opevnění v úseku Čop na Tise a později čáru 7 objektů od železn. mostu Záhony k Latorici."
Pravděpodobně byl tedy počet vybetonovaných objektů ještě vyšší, než dnes uváděných 26. Z číslování vyplývá, že některé uzávěry ve vnitrozemí byly vypuštěny.

2.3.2016 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek V-3-Sádek, 3. sled

Objekty na západě úseku byly protaženy až za kótu Skalka (v týlu úseku VI) z důvodu změny rozhraní mezi 7. a 8. divizí na jaře 1938.

21.10.2015 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek 139-Doubrava {[(Pašovice)]}

Na základě terénního průzkumu lze pochybovat, že poslední skořápka úseku severním směrem patří k objektu 24 typu A-180, jak tomu dosud bylo.
Zůvodnění:
Azimut čelní hrany skořápky je 10° (změřeno na místě, cca). V případě typu objektu A-180 by osa levé střílny měla azimut 190° a levá polovina palebného vějíře by tak pokrývala strmý svah nad objektem. I z fotek je zřejmé natočení její pravé části blíže ke korytu řeky, takže levá část míří skutečně do svahu. V případě typu A-160 by došlo k dokonalejšímu pokrytí prostoru především z levé střílny.
Podle archivního materiálu od Iva Vondrovského „Hlášení VSD ze dne 16.10.1938 a vyúčtování“ byl objekt 23 dokonce v bednění! Prostor od této poslední skořápky po proudu je pro další objekt naprosto nevhodný a žádné stopy po započatém objektu (natož skořápce) nejsou patrné.
Myslím, že údaje o tomto objektu v publikaci „Vltava“ Radana Láška byly pravděpodobně ovlivněny nenalezením skořápky ke skutečnému objektu 24 a přiřazením lokality skořápky 23 objektu 24. Vytipovaná lokalita objektu 24 je pod dnešním datem uvedena na kartě objektu a případná skořápka je zanesena i zvýšeným přísunem materiálu ze svahu nad objektem.

11.10.2015 - Vladimír Sýkora

II. sbor, úsek N2-Všemily

Celé jméno VSD: mjr. pěch. Alois Votruba (viz. I. Vondrovský, Pevnosti 26, str. 51).

22.8.2015 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek H2-Špindlerův Mlýn

Radan Lášek nám opět díky pečlivému studiu archivních materiálů předkládá další překvapení v Krkonoších.

Vedle březnové (2015) ochutnávky (viz Seznam úseku Z3 Velké Úpa) se lze pokochat ve Špindlerově Mlýně.
Skořápky objektů 247a, 247b a 248 jsou úžasné a výkop pro objekt 249 také stojí za zhlédnutí.

Nalezeno v rámci přípravy publikace Krkonoše v roce 1938 - armáda a opevnění.

9.7.2015 - Vladimír Sýkora

VI. sbor, úsek U-II-Kráľovský Chlumec (Kráľovský Chlmec)

Objekt 89 byl dle archivních podkladů zrušen nejpozději v první polovině srpna 1938. Zajímavé ale je, že firma si za něj účtovala 6.000,-. Snad byl už firmou rozpracován jeho výkop. Objekt byl navíc vykázán jako typ A-200 (pův. A-160).
Změně lokalit některých objektů oproti počátečnímu projektu napovídá i vyúčtování stavební firmy. Ta uvádí tyto typy objektů: 88/A-220Z (pův. A-200N), 90/A-200Z (A-220N), 91/A-180Z (A-140N).

5.4.2015 - Zdeněk Hanáček