[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 888 záznamů. Zobrazuji položky 5160

I. sbor, úsek 139-Doubrava {[(Pašovice)]}

Na základě terénního průzkumu lze pochybovat, že poslední skořápka úseku severním směrem patří k objektu 24 typu A-180, jak tomu dosud bylo.
Zůvodnění:
Azimut čelní hrany skořápky je 10° (změřeno na místě, cca). V případě typu objektu A-180 by osa levé střílny měla azimut 190° a levá polovina palebného vějíře by tak pokrývala strmý svah nad objektem. I z fotek je zřejmé natočení její pravé části blíže ke korytu řeky, takže levá část míří skutečně do svahu. V případě typu A-160 by došlo k dokonalejšímu pokrytí prostoru především z levé střílny.
Podle archivního materiálu od Iva Vondrovského „Hlášení VSD ze dne 16.10.1938 a vyúčtování“ byl objekt 23 dokonce v bednění! Prostor od této poslední skořápky po proudu je pro další objekt naprosto nevhodný a žádné stopy po započatém objektu (natož skořápce) nejsou patrné.
Myslím, že údaje o tomto objektu v publikaci „Vltava“ Radana Láška byly pravděpodobně ovlivněny nenalezením skořápky ke skutečnému objektu 24 a přiřazením lokality skořápky 23 objektu 24. Vytipovaná lokalita objektu 24 je pod dnešním datem uvedena na kartě objektu a případná skořápka je zanesena i zvýšeným přísunem materiálu ze svahu nad objektem.

11.10.2015 - Vladimír Sýkora

II. sbor, úsek N2-Všemily

Celé jméno VSD: mjr. pěch. Alois Votruba (viz. I. Vondrovský, Pevnosti 26, str. 51).

22.8.2015 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek H2-Špindlerův Mlýn

Radan Lášek nám opět díky pečlivému studiu archivních materiálů předkládá další překvapení v Krkonoších.

Vedle březnové (2015) ochutnávky (viz Seznam úseku Z3 Velké Úpa) se lze pokochat ve Špindlerově Mlýně.
Skořápky objektů 247a, 247b a 248 jsou úžasné a výkop pro objekt 249 také stojí za zhlédnutí.

Nalezeno v rámci přípravy publikace Krkonoše v roce 1938 - armáda a opevnění.

9.7.2015 - Vladimír Sýkora

VI. sbor, úsek U-II-Kráľovský Chlumec (Kráľovský Chlmec)

Objekt 89 byl dle archivních podkladů zrušen nejpozději v první polovině srpna 1938. Zajímavé ale je, že firma si za něj účtovala 6.000,-. Snad byl už firmou rozpracován jeho výkop. Objekt byl navíc vykázán jako typ A-200 (pův. A-160).
Změně lokalit některých objektů oproti počátečnímu projektu napovídá i vyúčtování stavební firmy. Ta uvádí tyto typy objektů: 88/A-220Z (pův. A-200N), 90/A-200Z (A-220N), 91/A-180Z (A-140N).

5.4.2015 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek U-II-Kráľovský Chlumec (Kráľovský Chlmec)

Na základě opakovaného terénního průzkumu (zejména letošního nálezu pozůstatků betonu na lokalitách objektů U-II/90 a U-I/87, 86) je možné soudit, že linie vedla na rozhraní úseků U-II a U-I mírně odlišně, než zachycují archivní mapy z fondu ŘOP. Především výskyt drobného betonu včetně většího kusu s otiskem po armatuře z objektu U-II/90 může svědčit o tom, že objekt nebyl postaven na jižním okraji bývalé usedlosti Földvár, ale na jejím severním okraji.
Další překvapivý nález betonu byl zjištěn na vytipované lokalitě objektu U-I/87. Patrně si projektanti při aktualizaci průběhu linie uvědomili skutečný průběh a sílu řeky a několik objektů odklonili od původních navrhovaných lokalit v těsné blízkosti řeky. Dalším důvodem může být skutečnost, že již koncem třicátých let mělo koryto řeky Tisy průběh spíše odpovídající současnému stavu, oproti průběhu řečiště zobrazeném na neaktualizované archivní mapě III. vojenského mapování, ve které je návrh trasy LO zakreslen.
Otázkou zůstává osud objektu U-II/89. Podle archivních materiálů měla stavba probíhat od východu na západ (tedy od objektu 88 a dále v obou sledech). Podle dalšího archivního materiálu poskytnutého Ivem Vondrovským (IV), který primárně popisuje obsazenost objektů, se ale objekt 89 nevyskytuje. Je proto možné, že právě s mírnou optimalizací průběhu linie se projektantům hodilo stavbu objektu 89 zrušit. Na druhou stranu je však nutné připustit, že v tom samém materiálu jsou vynechány i druhosledové objekty 200 až 203, přičemž s vysokou mírou pravděpodobnosti objekty 201 a 203 a patrně i objekt 200 postavené byly. Takže nelze spolehlivě říci, jestli vynechaný objekt v materiálu IV byl z důvodu, že nebyl postaven, nebo že objekt nebyl v daném čase vhodný k obsazení.
Návrh lokality objektu U-I/86 prakticky odpovídá místu dle archivních podkladů. Je to místo mírně vyvýšené s patrnými terénními úpravami a v blízkosti byla nalezena betonová drť použitá jako výplň do panelové cesty. Ještě k tomu je to místo svojí polohou velice pěkné. V současnosti je rozsáhlé okolí zbavené náletových rostlin různého druhu a je zcela holé, nejspíš z důvodu dobré přehlednosti pro hlídkující policisty, kteří si i letos nenechali ujít setkání se záložákem (a jeho synem) jak ze Slovenska, tak z Česka.
Z časových důvodů již nebyl podrobně prozkoumán, za účelem pátrání po objektu U-II/88, prostor mezi objekty U-II/90 a U-I/87. Proto návrh jeho lokality k datu tohoto komentáře je čistě hypotetický a budiž inspirací pro další průzkum.
Za průzkum stojí i neprobádané pole od objektu U-I/86 přímo směrem k objektu U-I/84 (ten je již na Ukrajině). Po objektu U-I/85 nejsou při břehu Tisy stopy žádné a i když též chybí ve výčtu přehledu obsazenosti (IV), tak kdo ví? Pozor, hranice je blízko a kamerový systém spolehlivě funguje.

3.4.2015 - Vladimír Sýkora

II. sbor, úsek Z3-Velká Úpa

Díky Codymu se můžeme přesvědčit, že v údolí Malé Úpy probíhal k překvapení řady z nás i ve druhém sledu čilý stavební ruch.
Další info patrně v březnovém čísle časopisu Krkonoše - Jizerské hory a hlavně v blížícím se vydání "nových" Krkonoš.

9.3.2015 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek 111-Zálezlice

Dle obecní kroniky Lužce nad Vltavou byly objekty LO (kryty) ničeny dinamitem (ekrazitem) ve dnech 16.6 až 24.6.1939. Takto zničené kryty zůstaly asi po dobu dvou roků ležeti na místě.

4.1.2015 - Pavel Jonáš.

ZVV Brno, úsek 5-Břeclav

Veřejná soutěž na 1. část úseku (33 objektů) byla vyhlášena 12.srpna 1936

Vítězem se stala firma "Josef Macoun podnikatelství staveb Břeclav" s nabídkovou cenou ze dne 20.srpna 1936: 364.938 Kč (účtovaný zisk: 13%)

15.září 1936 - první den zahájení stavevbních prací firmou "Macoun"

"33 objektů je povinnen úplně dokončiti do 60-ti pracovních dní. Za každý kalendářní den zpoždění se účtuje penále 200 Kč."

"Pan stavitel Macoun se upozorňuje, že aby byl s prací hotov, má na jeden objekt k dispozici pouze 1 1/2 dne. Pro práci na 1 objekt jest zapotřebí nejméně 22-24 lidí (4 děl. na výkop, 4 arm. na armaturu, 4 tesaři, 10-12 děl. k betonování)."

mzdy dělníků:
1 hod. betonáře - 3,80 Kč
1 hod. dělníka - 2,40 Kč

24.12.2014 - Luděk Tondr

ZVV Brno, úsek 5-Břeclav

Zdá se, že všechny objekty v úseku jsou nebo budou zavařeny či zamřížovány.

17.10.2014 - Tomáš Svoboda

IV. sbor, úsek XXVII-Geiersberg (Zadní Jestřábí)

V úseku doplněna správná čísla, typy objektů a jejich odolnost dle archivních materiálů. Smazán 1 plánovaný objekt (94).

7.10.2014 - Zdeněk Hanáček