[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další | Poslední
Nalezeno 887 záznamů. Zobrazuji položky 771780

VI. sbor, úsek R-III-Jablonov nad Turňou

Obec podle které má stavební úsek název se jmenovala v roce 1938 (i dnes) Jablonov nad Turňou.

8.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek RS-IV-Tornaľa

Úsek sestával z hlavního obranného postavení složeného ze dvou sledů. Linie začínala v návaznosti na úsek RS-II jižně od obce Rumince. Pokračovala dále na sever v asi 1 - 2 km odstupu od řeky Slaná ve směru Stránska - Vidova Vieska po silnici Tornaĺa - Behynce. Za ní se změnila v pouze jednosledovou clonu objektů, přimkla se více k řece a procházela po úpatí svahů Licinské pahorkatiny dále na sever přes Gemer - západně od Gemerské Panice k obci Bretka. Zde plynule přecházela do úseku R-I.
Úsek byl posílen zcela samostatným předsunutým sledem 9 zesílených řopíků (na linii Králik - Tornaĺa - Starňa - žel. zast. Gemer) chránícím čelně městečko Tornaĺa.

6.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek K-VI-Turňa nad Bodvou

Úsek K-VI byl dlouhý přibližně 12 km. Sestával ze souvislé dvousledové čáry na linii Zádiel - Dvorníky - Turňa nad Bodvou - Žarnov - Peder, kde na něj navazoval úsek K-III. Na západním křídle byl s největší pravděpodobností několikakilometrový neopevněný prostor (Jablonov nad Turňou - Hrhov - Zádiel) krytý neschůdnými svahy Slovenského krasu.
1. sled - 17 objektů
2. sled - 19 objektů

4.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek VIII-Bajtava

Dle zadávacího listu mělo být realizováno celkem 74 objektů!
Do 15. 12. 1937 v úseku vybetonováno pouze 17 objektů: č. 1 - 16 a 47. Ještě 20. 12. 1937 vybetonován objekt č. 56.
Zvláštně pomalý postup výstavby úseku od 16. 8. 1937! Za 4 měsíce od zadání pouze 18 objektů z plánovaných 74!
Dle zadávacího listu mělo být 60 "arabsky" číslovaných objektů dokončeno a předáno do 10. 12. 1937!!!

4.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek K-II-Čaňa

Úsek K-II byl dlouhý přibližně 13 km a tvořil druhé (hlavní?) obranné postavení na přístupech ke Košicím. Sestával ze souvislého třísledového pásma. Začínal u důlěžité silnice z Maďarska Tornyosnémeti - Seňa - Košice, kde navazoval na úsek K-I a pokračoval ve směru Čaňa - Ždaňa, kde končil u hájovny Červený vrch na úpatí Slanských vrchů. Zde plynule přecházel v úsek K-V.
1. sled - 19 objektů (č. 83 - 92, 176 - 185)
2. sled - 15 objektů (č. 140 - 148, 186 - 193)
3. sled - 12 objektů (č. 164 - 170, 196 - 200)

4.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek K-IV-Ždaňa

Úsek K-IV byl dlouhý přibližně 20! km a tvořil první (předsunuté) obranné postavení na přístupech ke Košicím. Sestával ze souvislé dvousledové čáry na linii Komárovce - Comboš - Bočiar - Belža - Trstené pri Hornáde (Nádošť) - Skároš - /Ždaňský vrch/ a končil na úpatí Slanských vrchů.
Část za řekou Hornád: Trstené pri Hornáde (Nádošť) - Skároš - /Ždaňský vrch/ označována v archivních materiálech jako úsek Skároš.
1. sled - 41 objektů (z toho 29 zes.)
2. sled - 25 objektů (z toho 1 zes.)

4.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek K-I-Haniska

Úsek K-I byl dlouhý přibližně 11 km a tvořil druhé (hlavní?) obranné postavení na přístupech ke Košicím. Sestával ze souvislého třísledového pásma na linii Komárovce - Veĺká Ida - Sokoĺany - Haniska až po důležitou silnici z Maďarska Tornyosnémeti - Seňa - Košice, kde na něj navazoval úsek K-II.
1. sled - 22 objektů (z toho 22 zes.)
2. sled - 21 objektů (z toho 1 zes.)
3. sled - 15 objektů

4.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek V-Bušince

V úseku vybetonováno 33 objektů typu A, 3 x B, 1 x D a 1 x E.

4.7.2007 - Zdeněk Hanáček

VI. sbor, úsek R-I-Plešivec

Úsek sestával ze samostatné předsunuté uzávěry čtyř objektů v okolí kóty Červená stráň před obcí Dlhá Ves, které chránily důležitou silnici od hraničního přechodu Aggtelek - Domica ve směru na Plešivec.
Před hlavním postavením, složeným z 21 objektů položeným za řekou Slaná mezi obcemi Čoltovo - Tiba - Gemerská Horka - Plešivec - Čepkov byl ještě položen předsunutý sled 20 objektů na linii Lekeňa (Bohúňovo) - Ardovo - Čepkov.
Takticky velmi důmyslně vyřešený úsek. Obrana členěna do hloubky!
Mapové podklady naznačují, že mezi úseky R-I a R-II byla několikakilometrová neopevněná mezera.

3.7.2007 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek D1a-Olešnice

Původní úsek D-1 administrativně rozdělen v POLOVINĚ LISTOPADU 1937! na východní část s označením D1a a na západní část D1b . (Viz I. Vondrovský, Netypické objekty čs. LO) Toto koliduje se zde uvedeným datem zadání úseku D1a 6. 10. 1937!

20.6.2007 - Zdeněk Hanáček