[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa lehkého opevnení na www.opevneni.cz]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další | Poslední
Nalezeno 862 záznamů. Zobrazuji položky 771780

I. sbor, úsek E-25-Merklín

Datum zadání úseku je 25. 6. 1937. 1. stavební den byl určen 28. 6. 1937. (viz článek - dodatek - E-25/Plzeňská čára)

23.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VII-Hohnberg (Velký Tetřev)

V roce 1937 proběhla výstavba téměř celého 1. sledu (kromě č. 430). 2. sled se ale podařilo vybetonovat jen částečně. A to pouze 8 objektů na východním křídle úseku, kde bylo prioritou co nejdříve kompletně uzavřít údolí se silnicí Lichnov - Horní Benešov a přilehlý nezalesněný prostor. Na západním křídle úseku byly postaveny 3 objekty 2. sledu, které uzavíraly údolí se silnicí Zátor - Nové Heřminovy - Milotice nad Opavou. Celkem to bylo 31 objektů.
Na jaře 1938 pokračovala betonáž středního zalesněného úseku 2. sledu, hlavně v okolí Hohnbergu a jeho strmých svahů, kde byly zajímavě využity různé varianty typů A i B (šikmé, lomené i zeslabené!!).
Poslední 3 objekty (610, 611 a 577) stojící v prudkém svahu nedaleko železniční stanice Milotice nad Opavou, byly betonovány až na přelomu jara a léta 1938.

22.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 10-Prátlsbrun (Březí)

Objekty úseku disponují dalšími shodnými znaky:
1) mají výduchy ventilace typu L (změna z S na L nařízena od 11. 5. 1938, ale v praxi použita zhruba od druhé dekády 6. 1938)
2) nemají vstupy pro vzdušné telefonní vedení (jejich zavedení bylo nařízeno od 21. 6. 1938 a celkem záhy používáno zhruba od konce června, či začátku července 1938)
Z tohoto vyplývá, že objekty úseku musely vzniknout velmi rychle po sobě!! Předpokládám, že všechny byly vybetonovány v průběhu června!!, poslední max. na začátku července 1938!!

Kolaudace objektu (10/3114) a úseku proběhla 25. 7. 1938 (viz Fortsborník 7/II)

Proč tedy nejsou osazeny konzole pod ventilátor v objektech 4180, 4181, 4182, když objekty byly zkolaudovány?? a na vytržení to nevypadá (hlavně v dochovaném objektu 4182)?

20.5.2007 - Zdeněk Hanáček

ZVV Praha, úsek V.a-Kadaň

Objekty č. 42 - 50 postavila f. František Hieke, Louny (viz. Hák Zdeněk: Podkrušnohorská linie, 2005)

19.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 5-Vranov [nad Dyjí]

V úseku byla betonáž zahájena nejdříve u objektů, které kryly přístupovou cestu k hrázi Vranovské přehrady. Objekty 1234, 1235, 1237, 1240 a 1241 mají pouze 1 periskop a byly proto postaveny od začátku května max. do začátku července 1937. Ve stejné době byly pravděpodobně vybetonovány i okolní jednostřílnové objekty 1236, 1238 a 1239.

19.5.2007 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek C-11-Libochovice

Lokality zahlazených objektů určeny z dobových leteckých snímků z roku 1946 a 1949 a/nebo ve spolupráci s Jaromírem Tlustým.
Lokality objektů 6a, 7, 8, 30 až 34, 67 a 68 byly potvrzeny na základě archivních materiálů poskytnutých Martinem Ničem.

12.5.2007 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek C-12-Louny

Lokality zahlazených objektů určeny z dobových leteckých snímků z roku 1938, 1946 a 1949 a/nebo ve spolupráci s Jaromírem Tlustým.

12.5.2007 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek K-52-Most

Úsek byl původně zadán staviteli Ing. B. Šťastnému z Prahy! (viz. Hák Zdeněk: Podkrušnohorská linie)

9.5.2007 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek K-51-Chomutov

Úsek byl původně zadán staviteli J. Štambašskému z Chomutova! (viz. Hák Zdeněk: Podkrušnohorská linie). (pozn. správný název pana stavitele je Josef Štambachský)

9.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 10-Prátlsbrun (Březí)

Obec Březí se jmenovala v roce 1938 německy Prátlsbrun. Žádný její český ekvivalent se nepoužíval a není uváděn ani v dobových mapách. Přejmenována na české Březí byla teprve v roce 1949, uvedeno ve Vyhl. Č. 3/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra ze dne 18.1.1950 o změnách úředních názvů a míst v roce 1949. Proto se úsek v době výstavby s největší pravděpodobností jmenoval Prátlsbrun a ne Březí.

2.5.2007 - Zdeněk Hanáček