[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Další | Poslední
Nalezeno 888 záznamů. Zobrazuji položky 781790

II. sbor, úsek D1a-Olešnice

Původní úsek D-1 administrativně rozdělen v POLOVINĚ LISTOPADU 1937! na východní část s označením D1a a na západní část D1b . (Viz I. Vondrovský, Netypické objekty čs. LO) Toto koliduje se zde uvedeným datem zadání úseku D1a 6. 10. 1937!

20.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XIIb-Mnichov (Jelení vrch)

Výstavba úseku plynule probíhala od východu na západ. Na východním křídle jsou objekty po stavební stránce téměř, nebo zcela dokončeny (kompletní zához má 9 objektů). V západní části ovšem většina objektů postrádá kamennou rovnaninu a zához. Na konci úseku u kóty Jelení vrch jsou objekty jen těšně po betonáži, bez jakýchkoliv stavebních úprav.
Všechny objekty úseku byly vybetonovány v průběhu léta a podzimu (červenec - září) 1938.

16.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek X-Nové Heřminovy

Výstavba probíhala od východu na západ. Na podzim roku 1937 zde bylo postaveno pouze 9 objektů na východním křídle úseku až za důležitou silnici Krnov - Nové Heřminovy - Bruntál. Jednalo se převážně o objekty 1. sledu. Ale bylo zde postaveno i jedno B ve sledu druhém, které postřelovalo čelní palbou zmíněnou silnici a železniční most přes ni. Na jaře roku 1938 betonáže pokračovaly ve 2. sledu a pak dále ke Kunovu. Na přelomu jara a léta 1938 se budovaly objekty v úseku Kunov - Skrbovice. U posledně jmenované obce byla betonáž ukončena několika béčky ve 2. sledu, které již mají vstupy pro vzdušné kabelové vedení, jenž se začaly osazovat přibližně od července 1938.
Velmi neytpický je objekt č. 507, který byl snad do úseku vložen dodatečně. Každopádně byl betonován později, než všechny objekty v okolí Nových Heřminov, protože disponuje již novější ventilací typu L!
Zajímavostí v úseku může být též dobře patrná zákopová síť, palebná postavení mezi objekty, v některých částech zachovalé palebné a pozorovací průseky. Případně v omítce objektu X/440 vydřený nápis 1938, kdy tento objekt v říjnu 1938 navštívil Adolf Hitler při cestě do Bruntálu.

6.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XIIa-Karlovice

Výstavba úseku probíhala od východu na západ. Nejdříve byl zajištěn prostor s komunikacemi Krasov - Karlovice a Město Albrechtice - Jelení - Karlovice. Posléze betonáž objektů pokračovala až do sedla mezi Obřím vrchem a Ostrohem, kde navazoval úsek XIIb . Na východním křídle jsou objekty po stavební stránce zcela dokončeny, v západní části ovšem mnoho objektů postrádá kamennou rovnaninu a zához. Všechny objekty mají dokončenu alespoň vnější omítku a byly vybetonovány v průběhu léta a podzimu (červenec - září) 1938.
Při bližším pohledu je patrné, že v západní části úseku, kde jsou dva sledy, je více stavebně dokončen 2. sled!:
Z 15 objektů 1. sledu mají pouze 4 kompletní zához. Naproti tomu z 15 objektů 2. sledu jej má 7 objektů.

5.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VIII-Staré Město

Výstavba úseku probíhala plynule od západu na východ. Tzn. že nejdříve bylo zajištěno sedlo se silničkou Stříbrnice - Hynčice pod Sušinou. Pak následovala střední část úseku ke Starému Městu. Na východ od městečka se v obou sledech betonovalo až na jaře 1938. Posledních 6 objektů na východním křídle (po 3 v obou sledech) bylo postaveno až na přelomu jara a léta 1938. Nejpozději byly patrně betonovány č. 54 a 10. Jako jediné disponují vstupy pro vzdušné vedení, které byly osazovány od konce června a začátku července 1938. V podrobném průzkumu budu ještě pokračovat.

5.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VII-3-Hohnberg (Velký Tetřev), 3. sled

Výstavba úseku probíhala od západu na východ s prioritním zajištěním údolí na severním okraji Milotic, kterým prochází silnička Krnov - Nové Heřminovy - Milotice - Bruntál. Stavba zde probíhala od léta do podzimu 1938.
Prvních 5 objektů v tomto údolí bylo stavebně dokončeno. Tyto objekty tvořily 3. sled a byly postaveny již za plánovaným těžkým opevněním, které zde bylo vedeno více než 1 km v týlu 1. linie LO. Všech 5 objektů bylo výškově členěno, což dokládá i náročný terén pro jejich stavbu.
Další objekty od Hohnbergu po silnici Lichnov - Horní Benešov těsně navazovaly na dva sledy úseku VII, zadaného v předchozím roce stejné stavební firmě.
Tyto objekty se nepodařilo dokončit. Zatímco u Hohnbergu lze najít objekty s provedenými omítkami, ale bez záhozů, v okolí Mlýnského vrchu a silnice na Horní Benešov jsou pouze v hrubé betonáži a bez jakýchkoliv dalších stavebních, či terénních úprav.

4.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXI-Mnichov

Úsek byl zadán v pozdním podzimu roku 1937 a byl patrně poznamenán změnou trasy linie LO. V údolí u Mnichova byly první objekty betonovány až v roce 1938, a to nejdříve u komunikací.
Na pravém křídle uzávěry u hlavní silnice Heřmanovice - Vrbno byly na jaře 1938 vybetonovány 2 objekty 1. sledu (2x A) a 3 objektu 2. sledu (3x B). Na levém křídle u silničky Rejvíz - Vrbno byly vybetonovány 3 objekty 1. sledu (3x A) a 1 objekt 2. sledu (E).
V létě 1938 byl betonován střed sestavy této horské uzávěry mezi oběma silničními komunikacemi. Zde je umístěno 8 velmi blízko sebe situovaných objektů v zalesněném, strmém srázu nad tokem Černé Opavy.
V létě byl úsek rozšířen o další 4 objekty, z nichž 2 se podařilo na přelomu léta a podzimu vybetonovat a ještě i omítnout.

4.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XIII-Sušina

Úsek byl sice zadán již na podzim 1937, ale s velkou pravděpodobností byl první objekt vybetonován, pro velmi náročný terén a nepříznivé povětrnostní podmínky, až na přelomu jara a léta 1938. Výstavba úseku probíhala od západu na východ v obou sledech současně.
Všechny objekty byly vybetonovány od léta do podzimu 1938.

4.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VI-Horní Benešov

Výstavba úseku probíhala od východu na západ s prioritním zajištěním východní části, která prochází odkrytým terénem s důležitými komunikacemi: Malé Heraltice - Košetice, Malé Heraltice - Horní Životice - [Horní Benešov], Sosnová - Horní Životice [Horní Benešov]. Naopak západní polovina prochází Sosnovským lesem, spadá do údolí potoka Čižina a je více chráněna terénem.
Dle průzkumu je jasné, že v roce 1937 se podařilo zcela vybetonovat oba sledy východní části úseku. Také v západní části, od okraje Sosnovského lesa až po údolí potoka Čižina, proběhla betonáž všech objektů obou sledů. V Sosnovském lese zatím stál jen nesouvislý 1. sled.
Celkem to bylo 37 objektů.
Teprve na jaře roku 1938 se betonovaly zbylé objekty 1. a 2. sledu v Sosnovském lese.
Zajímavostí v úseku je např. rozmístění objektů v okolí kóty Skalka (Gudrich), kde jsou dva objekty vsunuty mezi 1. a 2. sled, takže je zde obrana důležité kóty tvořena celkem třemi sledy. Po výstavbě úseku VI-3 se ještě prohloubila na 4 sledy!
Téměř ve všech objektech chybí mřížky sání i výduchů ventilace. Také háky na maskovací sítě byly snad systematicky uřezávány? a u některých objektů zůstal třeba jen jediný hák!?

3.6.2007 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek M2-Rousínov

Úsek zadán f. bří Josef a František Novák již na KONCI SRPNA 1937!! Do konce roku se jim podařilo vybetonovat 15 objektů!
Firma na konci roku odstoupila od výstavby a úsek znovu zadán 10. 5. 1938!! (viz Lužické hory, Pevnosti sv. 25)

30.5.2007 - Zdeněk Hanáček