[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Další | Poslední
Nalezeno 884 záznamů. Zobrazuji položky 781790

IV. sbor, úsek VIII-Staré Město

Výstavba úseku probíhala plynule od západu na východ. Tzn. že nejdříve bylo zajištěno sedlo se silničkou Stříbrnice - Hynčice pod Sušinou. Pak následovala střední část úseku ke Starému Městu. Na východ od městečka se v obou sledech betonovalo až na jaře 1938. Posledních 6 objektů na východním křídle (po 3 v obou sledech) bylo postaveno až na přelomu jara a léta 1938. Nejpozději byly patrně betonovány č. 54 a 10. Jako jediné disponují vstupy pro vzdušné vedení, které byly osazovány od konce června a začátku července 1938. V podrobném průzkumu budu ještě pokračovat.

5.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VII-3-Hohnberg (Velký Tetřev), 3. sled

Výstavba úseku probíhala od západu na východ s prioritním zajištěním údolí na severním okraji Milotic, kterým prochází silnička Krnov - Nové Heřminovy - Milotice - Bruntál. Stavba zde probíhala od léta do podzimu 1938.
Prvních 5 objektů v tomto údolí bylo stavebně dokončeno. Tyto objekty tvořily 3. sled a byly postaveny již za plánovaným těžkým opevněním, které zde bylo vedeno více než 1 km v týlu 1. linie LO. Všech 5 objektů bylo výškově členěno, což dokládá i náročný terén pro jejich stavbu.
Další objekty od Hohnbergu po silnici Lichnov - Horní Benešov těsně navazovaly na dva sledy úseku VII, zadaného v předchozím roce stejné stavební firmě.
Tyto objekty se nepodařilo dokončit. Zatímco u Hohnbergu lze najít objekty s provedenými omítkami, ale bez záhozů, v okolí Mlýnského vrchu a silnice na Horní Benešov jsou pouze v hrubé betonáži a bez jakýchkoliv dalších stavebních, či terénních úprav.

4.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXI-Mnichov

Úsek byl zadán v pozdním podzimu roku 1937 a byl patrně poznamenán změnou trasy linie LO. V údolí u Mnichova byly první objekty betonovány až v roce 1938, a to nejdříve u komunikací.
Na pravém křídle uzávěry u hlavní silnice Heřmanovice - Vrbno byly na jaře 1938 vybetonovány 2 objekty 1. sledu (2x A) a 3 objektu 2. sledu (3x B). Na levém křídle u silničky Rejvíz - Vrbno byly vybetonovány 3 objekty 1. sledu (3x A) a 1 objekt 2. sledu (E).
V létě 1938 byl betonován střed sestavy této horské uzávěry mezi oběma silničními komunikacemi. Zde je umístěno 8 velmi blízko sebe situovaných objektů v zalesněném, strmém srázu nad tokem Černé Opavy.
V létě byl úsek rozšířen o další 4 objekty, z nichž 2 se podařilo na přelomu léta a podzimu vybetonovat a ještě i omítnout.

4.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XIII-Sušina

Úsek byl sice zadán již na podzim 1937, ale s velkou pravděpodobností byl první objekt vybetonován, pro velmi náročný terén a nepříznivé povětrnostní podmínky, až na přelomu jara a léta 1938. Výstavba úseku probíhala od západu na východ v obou sledech současně.
Všechny objekty byly vybetonovány od léta do podzimu 1938.

4.6.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VI-Horní Benešov

Výstavba úseku probíhala od východu na západ s prioritním zajištěním východní části, která prochází odkrytým terénem s důležitými komunikacemi: Malé Heraltice - Košetice, Malé Heraltice - Horní Životice - [Horní Benešov], Sosnová - Horní Životice [Horní Benešov]. Naopak západní polovina prochází Sosnovským lesem, spadá do údolí potoka Čižina a je více chráněna terénem.
Dle průzkumu je jasné, že v roce 1937 se podařilo zcela vybetonovat oba sledy východní části úseku. Také v západní části, od okraje Sosnovského lesa až po údolí potoka Čižina, proběhla betonáž všech objektů obou sledů. V Sosnovském lese zatím stál jen nesouvislý 1. sled.
Celkem to bylo 37 objektů.
Teprve na jaře roku 1938 se betonovaly zbylé objekty 1. a 2. sledu v Sosnovském lese.
Zajímavostí v úseku je např. rozmístění objektů v okolí kóty Skalka (Gudrich), kde jsou dva objekty vsunuty mezi 1. a 2. sled, takže je zde obrana důležité kóty tvořena celkem třemi sledy. Po výstavbě úseku VI-3 se ještě prohloubila na 4 sledy!
Téměř ve všech objektech chybí mřížky sání i výduchů ventilace. Také háky na maskovací sítě byly snad systematicky uřezávány? a u některých objektů zůstal třeba jen jediný hák!?

3.6.2007 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek M2-Rousínov

Úsek zadán f. bří Josef a František Novák již na KONCI SRPNA 1937!! Do konce roku se jim podařilo vybetonovat 15 objektů!
Firma na konci roku odstoupila od výstavby a úsek znovu zadán 10. 5. 1938!! (viz Lužické hory, Pevnosti sv. 25)

30.5.2007 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek M1-Mařenice

Úsek zadán f. bří Josef a František Novák již na KONCI SRPNA 1937!! Do konce roku se jim podařilo vybetonovat 14 objektů!
Firma na konci roku odstoupila od výstavby a úsek znovu zadán 10. 5. 1938!! (viz Lužické hory, Pevnosti sv. 25)

30.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek II-Komárov

V úseku bylo jako první (jaro - do poloviny července 1937) vybetonováno 11 objektů pouze s jedním periskopem. A to v obou sledech mezi Štítinou a Kravařovem. Z čehož je patrné, že výstavba oproti úseku I postupovala od východu (Štítina) na západ (Komárov).

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek I-Smolkov

V úseku bylo jako první (jaro - do počátku července 1937) vybetonováno min. 11 objektů pouze s jedním periskopem. A to ve dvou sledech od Štítiny přes Lhotu ke Smolkovu. Je ale pravděpděpodobné, že objektů s jedním periskopem bylo ještě více, protože u mnoha objektů se zachovala jen čelní stěna. (Viz např. rozvalený objekt [č. stěna] č. 37 ve Lhotě je "obklopen" objekty s jedním periskopem a jistě by ho při plynulé výstavbě nepřeskočili. Nebo 2 objekty, 1. a 2. sledu na začátku úseku mezi Štítinou a Mokrými Lazci jsou též rozvaleny a zůstaly z nich pouze čelní stěny.) Z mapy je patrné, že stavba pokračovala od západu, kde mají všechny objekty 1 periskop, na východ ke Smolkovu. 1. a 2. sled mezi Smolkovem a Hájem se musel betonovat až průběhu léta 1937.

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek III-Jaktař

V úseku byla jako první (červen - počátek července 1937) vybetonována asi polovina objektů 3. sledu!! v týlu budoucích pěchotních srubů OP-S-22 - OP-S-24. Jednalo se celkem o 12 LO vz. 37. Dále 2 objekty 2. sledu a jen jediný v 1. sledu. Všechny disponují pouze jedním periskopem v objektu.

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček