[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Další | Poslední
Nalezeno 862 záznamů. Zobrazuji položky 781790

ZVV Brno, úsek 5-Břeclav

Stavitel Josef Macoun, Břeclav vybudoval 33 objektů a stavitelé Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov vybudovali zbývajících 13 objektů.

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek {II}-Hlučín {vlož. objekty ŘOP}

Na velitele VSD byl navržen škpt. Vladimír Pohanka, ale zda se jím skutečně stal, není známo (viz Muzea čs. opevnění úsek MO a OP, J. Hořák)

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 16-Moravský Krumlov

16. 7. 1938 ŘOP sdělilo VŽV III. sboru, že rozhodlo o zadání stavby úseku 16 firmě Stavíček, Brno.
Teprve 2. 8. 1938 III. sbor vystavil zadávací listinu. Není jasné, proč až 2.8., snad bylo v té době plánované opevnění v úseku měněno a počet pevnůstek o 18 zvýšen.

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 15-Pohořelice

VŽV III. sboru vystavilo zadávací listinu na stavbu úseku až 23. 6. 1938! V polovině července zahájeny výkopy a na konci července již vybetonovány 4 objekty u Přibic.

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 16-Moravský Krumlov

V úseku plánováno 92 objektů A, z toho 31 zes., 4 C, 4 D a 3 E.

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 17-Moravské Budějovice

Úsek zadalo výnosem ŘOP 28. 9. 1938.
III. sbor jej zadal firmě ÚSTNĚ 30. 9. 1938!
Písemné zadání vypracováno III. sborem teprve dne 6. 10. 1938!!

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek IX-Kolštejn (Branná)

Výstavba úseku probíhala od západu na východ bez prioritního zajištění sedla Ramzová - Ostružná se silnicí a železnicí. V roce 1937 bylo postaveno celkem 16 objektů (po 8 objektech v obou sledech).
Na jaře 1938 pokračovala betonáž objektů od Kronfelzova přes Holý vrch po již zmíněné sedlo, kdy bylo postaveno dalších 22 objektů v obou sledech. V létě byla dokončována stavba zbývajících objektů od sedla na východ, opřených zde o zalesněný terénní hřbet. V srpnu a září 1938 bylo ještě vybetonováno 6 dodatečně zadaných objektů stoupajících až na bezejmennou kótu 946. Poslední 3 z nich již postrádájí většinu terénních úprav a omítek.

26.4.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XI-Bretnov (Široká Niva)

V úseku byla jako první na jaře 1938 vybetonována uzávěra Skrbovického údolí se dvěma silnicemi. A postaven DRUHÝ sled nad loukami u Markvartic. Teprve později (v létě 1938) budován 1. sled od Skrbovic dále na západ.

25.4.2007 - Zdeněk Hanáček

VII. sbor, úsek II-Šahy

Dle rozpočtu na stavbu úseku mělo být vybudováno 17 objektů A (z toho 1 zesílený), 1 objekt E zesílený, 8 objektů starého typu C1, C2 a 2 objekty starého typu B.

21.4.2007 - Zdeněk Hanáček

ZVV Bratislava, úsek I-Pastovce {[(Želiezovce)]}

Dle rozpočtu na stavbu úseku mělo být vybudováno 31 objektů starého typu C1, C2 a 3 objekty starého typu B.

21.4.2007 - Zdeněk Hanáček