[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Další | Poslední
Nalezeno 888 záznamů. Zobrazuji položky 791800

II. sbor, úsek M1-Mařenice

Úsek zadán f. bří Josef a František Novák již na KONCI SRPNA 1937!! Do konce roku se jim podařilo vybetonovat 14 objektů!
Firma na konci roku odstoupila od výstavby a úsek znovu zadán 10. 5. 1938!! (viz Lužické hory, Pevnosti sv. 25)

30.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek II-Komárov

V úseku bylo jako první (jaro - do poloviny července 1937) vybetonováno 11 objektů pouze s jedním periskopem. A to v obou sledech mezi Štítinou a Kravařovem. Z čehož je patrné, že výstavba oproti úseku I postupovala od východu (Štítina) na západ (Komárov).

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek I-Smolkov

V úseku bylo jako první (jaro - do počátku července 1937) vybetonováno min. 11 objektů pouze s jedním periskopem. A to ve dvou sledech od Štítiny přes Lhotu ke Smolkovu. Je ale pravděpděpodobné, že objektů s jedním periskopem bylo ještě více, protože u mnoha objektů se zachovala jen čelní stěna. (Viz např. rozvalený objekt [č. stěna] č. 37 ve Lhotě je "obklopen" objekty s jedním periskopem a jistě by ho při plynulé výstavbě nepřeskočili. Nebo 2 objekty, 1. a 2. sledu na začátku úseku mezi Štítinou a Mokrými Lazci jsou též rozvaleny a zůstaly z nich pouze čelní stěny.) Z mapy je patrné, že stavba pokračovala od západu, kde mají všechny objekty 1 periskop, na východ ke Smolkovu. 1. a 2. sled mezi Smolkovem a Hájem se musel betonovat až průběhu léta 1937.

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek III-Jaktař

V úseku byla jako první (červen - počátek července 1937) vybetonována asi polovina objektů 3. sledu!! v týlu budoucích pěchotních srubů OP-S-22 - OP-S-24. Jednalo se celkem o 12 LO vz. 37. Dále 2 objekty 2. sledu a jen jediný v 1. sledu. Všechny disponují pouze jedním periskopem v objektu.

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek IV-Milostovice

V úseku byly jako první (červen - počátek července 1937) vybetonovány objekty 1. sledu v týlu budoucích pěchotních srubů OP-S-27 - OP-S-29. Jednalo se celkem o 5 LO vz. 37. Ty disponují pouze jedním periskopem v objektu.

26.5.2007 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek 183a-Borovany, 2. sled

Úsek budovala firma: arch. Ing. dr. tech. Vlastimil Brožek, arch. Ing. dr. tech. Karel Polívka a arch. Ing. Jan Mentberger, Praha II

24.5.2007 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek E-25-Merklín

Datum zadání úseku je 25. 6. 1937. 1. stavební den byl určen 28. 6. 1937. (viz článek - dodatek - E-25/Plzeňská čára)

23.5.2007 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek VII-Hohnberg (Velký Tetřev)

V roce 1937 proběhla výstavba téměř celého 1. sledu (kromě č. 430). 2. sled se ale podařilo vybetonovat jen částečně. A to pouze 8 objektů na východním křídle úseku, kde bylo prioritou co nejdříve kompletně uzavřít údolí se silnicí Lichnov - Horní Benešov a přilehlý nezalesněný prostor. Na západním křídle úseku byly postaveny 3 objekty 2. sledu, které uzavíraly údolí se silnicí Zátor - Nové Heřminovy - Milotice nad Opavou. Celkem to bylo 31 objektů.
Na jaře 1938 pokračovala betonáž středního zalesněného úseku 2. sledu, hlavně v okolí Hohnbergu a jeho strmých svahů, kde byly zajímavě využity různé varianty typů A i B (šikmé, lomené i zeslabené!!).
Poslední 3 objekty (610, 611 a 577) stojící v prudkém svahu nedaleko železniční stanice Milotice nad Opavou, byly betonovány až na přelomu jara a léta 1938.

22.5.2007 - Zdeněk Hanáček

III. sbor, úsek 10-Prátlsbrun (Březí)

Objekty úseku disponují dalšími shodnými znaky:
1) mají výduchy ventilace typu L (změna z S na L nařízena od 11. 5. 1938, ale v praxi použita zhruba od druhé dekády 6. 1938)
2) nemají vstupy pro vzdušné telefonní vedení (jejich zavedení bylo nařízeno od 21. 6. 1938 a celkem záhy používáno zhruba od konce června, či začátku července 1938)
Z tohoto vyplývá, že objekty úseku musely vzniknout velmi rychle po sobě!! Předpokládám, že všechny byly vybetonovány v průběhu června!!, poslední max. na začátku července 1938!!

Kolaudace objektu (10/3114) a úseku proběhla 25. 7. 1938 (viz Fortsborník 7/II)

Proč tedy nejsou osazeny konzole pod ventilátor v objektech 4180, 4181, 4182, když objekty byly zkolaudovány?? a na vytržení to nevypadá (hlavně v dochovaném objektu 4182)?

20.5.2007 - Zdeněk Hanáček

ZVV Praha, úsek V.a-Kadaň

Objekty č. 42 - 50 postavila f. František Hieke, Louny (viz. Hák Zdeněk: Podkrušnohorská linie, 2005)

19.5.2007 - Zdeněk Hanáček