[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Další | Poslední
Nalezeno 862 záznamů. Zobrazuji položky 811820

I. sbor, úsek 116-Berounka

Lokality zahlazených objektů určeny z dobových leteckých snímků a dle publikace: Lášek Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Codyprint (2003)

8.10.2006 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek B-7-Budňany (Karlštejn)

Lokality zahlazených objektů určeny z dobových leteckých snímků a dle publikace: Lášek Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Codyprint (2003)

8.10.2006 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek B-6-Beroun

Lokality zahlazených objektů určeny z dobových leteckých snímků a dle publikace: Lášek Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Codyprint (2003)

8.10.2006 - Vladimír Sýkora

III. sbor, úsek 8-Břeclav

V tabulce nejsou v podúseku Poštorná uvedeny čtyři dodatečně vložené objekty vz.37 z úseku Březí:
4180/A-160 - GPS: 48,74345N 16,84740E
4181/A-120 - GPS: 48,74147N 16,85017E
4182/A-160 - GPS: 48,73623N 16,85161E
4183/A-160 - GPS: 48,72610N 16,86428E
Podrobnosti k těmto LO najdete v databázi v úseku č. 10 Březí

V tabulce také nejsou dva objekty z úseku Mikulov, které stojí v 1. linii u cesty od Nového dvora ke Třem gráciím:
62/A-120 - GPS: 48,77517N 16,80180E
63/A-180 - GPS: 48,77340N 16,80208E
Podrobnosti k těmto LO najdete v databázi v úseku č. 6 Mikulov

8.10.2006 - Luděk Tondr

III. sbor, úsek 6-Mikulov

Objekty č. 64 - 68 jsou v předsunuté linii Hlohovec - Valtice - statek Boří dvůr (Poštorná).

Objekty č. 62 a 63 jsou vloženy do úseku Břeclav - Poštorná poblíž Nového dvora

23.9.2006 - Luděk Tondr

II. sbor, úsek O3-Ústí nad Labem

Upraven seznam objektů (prohození objektů 12 a 13). Jednak aby počet vybetonovaných objektů odpovídal "Bauerovi", t.j. 28 (tady snad chyba nebude) a jednak aby odpovídal z hlediska betonáže jednotlivých objektů seznamu "lodata.dbf", a tím opět "Bauerovi".

13.9.2006 - Vladimír Sýkora

III. sbor, úsek 10-Prátlsbrun (Březí)

Objekty č. 4180, 4181, 4182, 4183 jsou dodatečně vloženy do úseku č.8 Břeclav - Poštorná !

3.9.2006 - Luděk Tondr

II. sbor, úsek F1-Zbečník

Původní plán výstavby 50 objektů byl později redukován na 41.
Výstavba byla zahájena 30. 6. 1937 a poslední objekt celého podúseku vybetonován 6. 11. 1937
(viz Opevnění na Náchodsku, Skutečnost a vzpomínky; Kaplan, Brož, 1988)

Původně označen jako F-1, ovšem od roku 1938 spadal pod taktický úsek E a nesl označení E-3. V prvních propočtech se jednalo o 50 objektů (26xA, 9xB, 7xC, 5xD a 2xE + 1 speciální), pozdější redukcí se konečný stav o 9 pevnůstek snížil. Pro dva z těchto objektů byl již připraven výkop a pro jeden dokonce i základová deska a bednění!!
Opravdovou raritu v prvních plánech představovalo druhosledové číslo 39. Mělo se jednat o stanoviště dvou kulometů, chráněné pytli s pískem a umístěné ve sklepě červené vilky v osadě Studénky. (Viz Broumovsko a Trutnovsko, 2006)

16.8.2006 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek E2-Náchod - sever

Staveniště bylo předáno v polovině července 1937 a do konce roku vybetonováno 35 objektů, zbývající 2 objekty vybetonovány v květnu 1938.
(Viz Opevnění na Náchodsku, Skutečnost a vzpomínky; Kaplan, Brož, 1988)

V roce 1937 vybetonováno 35 objektů a v roce 1938 zbylé 2.
(Viz Čs. opevnění z let 1935 - 38 na Náchodsku, 2000)

16.8.2006 - Zdeněk Hanáček

II. sbor, úsek E1-Náchod - jih

Původní plánovaný počet objektů 61 byl na počátku roku 1937 snížen na 51.
Výstavba byla zahájena v červenci 1937
1. objekt vybetonován 21. 7. 1937, poslední v roce 1937 23. října.
V roce 1938 výstavba zahájena 30. 5. 1938 a poslední objekt vybetonován 9. 7. 1938
(Viz Opevnění na Náchodsku, Skutečnost a vzpomínky; Kaplan, Brož, 1988)

V roce 1937 vybetonováno 35 objektů, v roce 1938 zbylých 16.
(Viz Čs. opevnění z let 1935 - 38 na Náchodsku, 2000)

16.8.2006 - Zdeněk Hanáček