[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Další | Poslední
Nalezeno 872 záznamů. Zobrazuji položky 831840

II. sbor, úsek {B}-Kreisl (Koruna) {vlož. objekty ŘOP}

Informace k objektům doplněny a upraveny na základě článku Jirky Nováka uveřejněného na http://forum.opevneni.cz/

16.7.2006 - Vladimír Sýkora

II. sbor, úsek C-Lotzen (Jelenka)

K tomuto úseku Jiří Novák na http://forum.opevneni.cz/ uveřejnil článek

14.7.2006 - Pavel Vašata

III. sbor, úsek 8-Břeclav

Pravděpodobné pozůstatky výkopů pro nepostavené pěchotní sruby:
MJ-S37 "BOR" - GPS: 48,75459N 16,83225E
MJ-S38 "HÁJENKA" - GPS: 48,74760N 16,83950E (Údaj který jsem tu uváděl dříve, byl chybný. Výkop byl před několika lety při kácení a výsadbě nových stromů zcela zahrnut a terén srovnán, takže místo nelze již nijak poznat. Místo určeno díky Jiřímu Hořákovi)
MJ-S39 "TRAŤ" - GPS:
MJ-S40 "PRŮSEK" - GPS: 48,73042N 16,85782E

Pravděpodobné umístění nezadaných pěchotních srubů:
MJ-S37a "VÝBĚH" - GPS: 48,76877N 16,78835E
MJ-S37b "KAPLE" - GPS: 48,76422N 16,80438E
MJ-S40a "BŘECLAV" - GPS: 48,74390N 16,86740E
MJ-S41 "PŘEJEZD" - GPS: 48,72616N 16,86870E

30.6.2006 - Luděk Tondr

ZVV Praha, úsek XI.-Trmice

Linie úspěšně prošla opravami. Na zpracování úseku se ve velké míře podíleli:
Milan Mayer (průzkumy v terénu a autor vůbec prvního webu, který na internet přinesl informace o úseku), Josef Drobný (průzkumy v terénu a korekce údajů, člen KVH Trmice rekonstrující objekt č. 186), Tomáš Fic (zaměření většiny objektů)

Podklady pro zpracování vycházejí z údajů PhDr. Karla Straky a Zdeňka Háka.

25.6.2006 - Pepa Drobný

II. sbor, úsek Z2-Dolní Lysečiny

Číslování objektů úseku prošlo poměrně bouřlivým vývojem. Původní čísla byla 180-192, posléze došlo k přečíslování. Zdroj 1) uvádí ještě rozdílné číslování objektů východní poloviny úseku.
Zdroje:
1) "lodata.dbf"
2) LÁŠEK Radan, Opevnění v Krkonoších z let 1936-38

14.6.2006 - Tomáš Kamenský

II. sbor, úsek D1a-Olešnice

Na příjemné sobotní procházce 10.6.2006 s osobou nad mírou povolanější - Jirkou Novákem - zkompletováno zaměření úseku D1a a po pečlivém průzkumu okolí Sedloňovského vrchu konstatováno, že žádný postavený řopík navíc v dané lokalitě není.

11.6.2006 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek D-19-Nové Městečko

V úseku D 19 mimo dosud 7 zachovaných Lo byly objekty rozbity už v r. 1939. Důvod proč byly rozbity i objekty úseku v zabraném území není zatím znám. V úseku na vnitrozemské straně od č. 1 až po č. 13, tj. na bývalou protektorátní hranici, byly Lo ničeny poprvé spolu s úsekem D18 a D 34 již v r. 1939. Podruhé pak firmou Kločurak & Čejka dle jejich výkazu provedených prací v r. 1942-3. Pro další část úseku v zabraném území není dostupný dokument z důvodů zaplavení fondů VHA Praha při záplavách v r. 2002. Charakter zničení objektů v úseku je ale stejný v obou částech. Tj. v zabraném i nezabraném území. Lze se oprávněně domnívat že i v zabraném území byly objekty ničeny dvakrát. Spolu se zničením většiny úseku D19 bylo zničeno i 6 objektů v I. a 2 Lo II. sledu na pravém křídle úseku D20 v prostoru lesů výšiny Lišák (dříve Zangerhau) a svahů k obci Štipoklasy.

7.6.2006 - Josef Frančík

II. sbor, úsek CH1-Čertův vrch (Čertova hora)

Souřadnice nepostavených objektů na Rýžovišti zpracovány na základě publikace:
Lášek Radan: Opevnění z let 1936-38 v Krkonoších, Codyprint, Praha 2001

22.5.2006 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, úsek VIII.b-Staňkov - jih

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VIII.a-Staňkov - sever

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík