[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Další | Poslední
Nalezeno 876 záznamů. Zobrazuji položky 855864

VII. sbor, úsek II-Šahy

Výňatek ze závěrečné zprávy (T. Fic, P. Koláček, J. Lakosil, T. Svoboda - 2002, 2003):´
V úseku zadáno a vybetonováno 8 objektů vz. 36 a 20 objektů vz. 37. Objekty vz. 37 byly následujících typů: 4xA-120, 6xA-140, 4xA-160, 2xA-180, 1xA-220, 1xE, typy zbylých dvou objektů nejsou známy, rovněž není známo přiřazení jednotlivých typů k většině konkrétních čísel objektů.

27.3.2006 - Tomáš Byl Fic

ZVV Bratislava, úsek I-Pastovce {[(Želiezovce)]}

Čísla objektu jsou původní - dle "přehledu stavu prací ke dni 3.10.1938". Dochována oleáta (slepá mapka úseku) - objekty s poznámkou "umístění není známo" na mapce nejsou.
Průzkum proveden 21.-23.4.2001 a 6.-7.4.2002, T. Ficem, P. Koláčkem, J. Lakosilem, T. Svobodou.

27.3.2006 - Tomáš Byl Fic

VII. sbor, úsek LVI-Moravský Svätý Ján

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 290, 292-296, 298-312, 314-320, 329, 323-336, 338-349, 351, 253, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 314, 316, 323, 330-336, 338-344, 347, 348, 351, 353.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek LV-Gajary

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 152-160, 162-167, 169, 171, 173, 175, 179, 251-262, 264-272, 274-280, 282-289, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 152, 155, 158-160, 164, 165, 166, 169, 171, 173, 175, 179, 251, 252, 254, 255, 256, 259-262, 264, 266, 267, 270, 272.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek LIV-Jakubov

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 181-184, 186-194, 196-202, 204-212, 214-220, 222-226, 228-232, 235,237, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 205, 209, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 232, 235, 237.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek LIII-Zohor

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 87, 89, 91, 93-100, 102-118, 120-140, 142, 236, 238, 243, 245, 247, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 107, 113, 117, 120, 122, 123, 124, 126-130, 132, 135-139, 142, 236, 238-243, 247.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek LII-Devín

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 30-54, 56-74, 76-84, 86, 88, 90, 92 a I.-III., přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 42, 45, 49, 53, 59, 63, 65, 67-74, 76-84, 86, 88, 90 a 92.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek XXIII-Sakáloš (Ipeľský Sokolec)

V seznamech postavených a zadaných objektů je uveden celkový počet objektů 50, ale výčet čísel udává jen 49.

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek IX-Lontov

Známé typy objektů: 9xA-120, 20xA-140, 9xA-160, 3xA-180, 1xA-200, 4xB1-80, 3xB2-80, 2xB1-90, 1xB2-90, 1xB1-100, 1xB2-100, 2xD1, 1xD2, 2xE
Bližší informace nejsou známy.

24.2.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek XII-Plášťovce

Známé typy objektů: 11xA-120, 14xA-140, 19xA-160, 8xA-180, 1xA-200, 2xA-220, 1xB1-80, 1xB2-90, 1xB2-100.
U nalezených objektů či jejich pozůstatků přiřazeny čísla ŘOP náhodně!
Bližší informace nejsou známy.

24.2.2006 - Tomáš Kamenský