[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Další | Poslední
Nalezeno 892 záznamů. Zobrazuji položky 855864

II. sbor, úsek Z2-Dolní Lysečiny

Číslování objektů úseku prošlo poměrně bouřlivým vývojem. Původní čísla byla 180-192, posléze došlo k přečíslování. Zdroj 1) uvádí ještě rozdílné číslování objektů východní poloviny úseku.
Zdroje:
1) "lodata.dbf"
2) LÁŠEK Radan, Opevnění v Krkonoších z let 1936-38

14.6.2006 - Tomáš Kamenský

II. sbor, úsek D1a-Olešnice

Na příjemné sobotní procházce 10.6.2006 s osobou nad mírou povolanější - Jirkou Novákem - zkompletováno zaměření úseku D1a a po pečlivém průzkumu okolí Sedloňovského vrchu konstatováno, že žádný postavený řopík navíc v dané lokalitě není.

11.6.2006 - Vladimír Sýkora

I. sbor, úsek D-19-Nové Městečko

V úseku D 19 mimo dosud 7 zachovaných Lo byly objekty rozbity už v r. 1939. Důvod proč byly rozbity i objekty úseku v zabraném území není zatím znám. V úseku na vnitrozemské straně od č. 1 až po č. 13, tj. na bývalou protektorátní hranici, byly Lo ničeny poprvé spolu s úsekem D18 a D 34 již v r. 1939. Podruhé pak firmou Kločurak & Čejka dle jejich výkazu provedených prací v r. 1942-3. Pro další část úseku v zabraném území není dostupný dokument z důvodů zaplavení fondů VHA Praha při záplavách v r. 2002. Charakter zničení objektů v úseku je ale stejný v obou částech. Tj. v zabraném i nezabraném území. Lze se oprávněně domnívat že i v zabraném území byly objekty ničeny dvakrát. Spolu se zničením většiny úseku D19 bylo zničeno i 6 objektů v I. a 2 Lo II. sledu na pravém křídle úseku D20 v prostoru lesů výšiny Lišák (dříve Zangerhau) a svahů k obci Štipoklasy.

7.6.2006 - Josef Frančík

II. sbor, úsek CH1-Čertův vrch (Čertova hora)

Souřadnice nepostavených objektů na Rýžovišti zpracovány na základě publikace:
Lášek Radan: Opevnění z let 1936-38 v Krkonoších, Codyprint, Praha 2001

22.5.2006 - Vladimír Sýkora

ZVV Praha, úsek VIII.b-Staňkov - jih

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VIII.a-Staňkov - sever

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.b-Stříbro - sever

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.
Lo s č. 115 a poválečným č. VEČ 1099 byl vytyčen 3.11.36 - výkop 11.11.36 a postaven v dubnu 1937 kolaudován na jaře r. 1937.
V r. 1936 před stavbou Lo navržen k obsazení Tk, v r. 1938 byl navržen k obsazení L i P střílny Tk. Po dostavbě Lo byla odstraněna část skalky bránící ve střelbě. Po válce střílny přebetonovány na průzor.
Lo s č. 114a uvedený v této tabulce neexistuje v seznamu úseku VIIb. Není uveden ani ve zrušených Lo úseku. Jedná se o omyl který vznikl pravděpodobně v době ranných průzkumů této části úseku. Zrušené objekty úseku začínají č. 116, a končí č. 130. Podrobná historie úseku včetně okolností u pěti dostavěch Lo až v r. 1937 je v knize Plzeňská čára na str. 32-35.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.a-Stříbro - jih

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.a-Stříbro - jih

Lo s přiděleným číslem ZVV č. 8 typu C a poválečným č. VEČ 1024 byl odstraněn už v r. 1951.
Důvodem pro odstranění byla stavba výhybny nádraží Vranov na trati Plzeň - Cheb v kilometru 377,620.
Objekt nebyl vybaven ani maskován. Před odstraněním tohoto Lo měly být z objektu vyjmuty použitelné předměty a předány vojenské správě.
Odstranění objektu bylo provedeno na náklady ČSD oblastní ředitelství v Plzni.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.a-Stříbro - jih

Do prostoru mezi Lo s č. 8 a č. 9 patří ještě dodatečně navržený Lo s č. 8a.
Tento Lo nebyl schválen ke stavbě ve stejné době jako Lo s č. 10a, a nebyl z tohoto důvodu ani vytyčen.
Oba tyto Lo nebyly ani začaty.
Přičemž Lo s č. 10a nebyl postaven z důvodů mrazivého období na konci listopadu 1936. Jeho stavba byla oddálena na jaro 1937. V r. 1937 byla dosud pozastavená stavba Lo zrušena. Připravený materiál byl použit na stavbě nového úseku E22 sestávajících z nového typu LO vz. 1937. Materiál posuvných dveří a střílen byl vrácen výrobci až VSD E22.

11.5.2006 - Josef Frančík

Copyright ropiky.net ©1999-2019