[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Další | Poslední
Nalezeno 891 záznamů. Zobrazuji položky 858867

ZVV Praha, úsek VIII.b-Staňkov - jih

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VIII.a-Staňkov - sever

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.b-Stříbro - sever

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.
Lo s č. 115 a poválečným č. VEČ 1099 byl vytyčen 3.11.36 - výkop 11.11.36 a postaven v dubnu 1937 kolaudován na jaře r. 1937.
V r. 1936 před stavbou Lo navržen k obsazení Tk, v r. 1938 byl navržen k obsazení L i P střílny Tk. Po dostavbě Lo byla odstraněna část skalky bránící ve střelbě. Po válce střílny přebetonovány na průzor.
Lo s č. 114a uvedený v této tabulce neexistuje v seznamu úseku VIIb. Není uveden ani ve zrušených Lo úseku. Jedná se o omyl který vznikl pravděpodobně v době ranných průzkumů této části úseku. Zrušené objekty úseku začínají č. 116, a končí č. 130. Podrobná historie úseku včetně okolností u pěti dostavěch Lo až v r. 1937 je v knize Plzeňská čára na str. 32-35.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.a-Stříbro - jih

LO z r. 1936 nebylo číslováno ani navrhováno ŘOP. Proto je u této tabulky označení číslo ŘOP nesprávné.
ŘOP provádělo finanční likvidaci staveb až v r. 1937, a současně s tím i kolaudaci zbylých částí u těch úseků LO 1936 které byly z nějakého důvodu dostavěny až na jaře 1937.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.a-Stříbro - jih

Lo s přiděleným číslem ZVV č. 8 typu C a poválečným č. VEČ 1024 byl odstraněn už v r. 1951.
Důvodem pro odstranění byla stavba výhybny nádraží Vranov na trati Plzeň - Cheb v kilometru 377,620.
Objekt nebyl vybaven ani maskován. Před odstraněním tohoto Lo měly být z objektu vyjmuty použitelné předměty a předány vojenské správě.
Odstranění objektu bylo provedeno na náklady ČSD oblastní ředitelství v Plzni.

11.5.2006 - Josef Frančík

ZVV Praha, úsek VII.a-Stříbro - jih

Do prostoru mezi Lo s č. 8 a č. 9 patří ještě dodatečně navržený Lo s č. 8a.
Tento Lo nebyl schválen ke stavbě ve stejné době jako Lo s č. 10a, a nebyl z tohoto důvodu ani vytyčen.
Oba tyto Lo nebyly ani začaty.
Přičemž Lo s č. 10a nebyl postaven z důvodů mrazivého období na konci listopadu 1936. Jeho stavba byla oddálena na jaro 1937. V r. 1937 byla dosud pozastavená stavba Lo zrušena. Připravený materiál byl použit na stavbě nového úseku E22 sestávajících z nového typu LO vz. 1937. Materiál posuvných dveří a střílen byl vrácen výrobci až VSD E22.

11.5.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek D-18-Manětín

Uvedený seznam je v podobě po kontrole zástupce velitele I. sboru. V původním návrhu úseku ještě před odejmutím Lo do stav. ús. D 34 bylo vytyčeno ještě dalších 14 Lo v celé délce údolí řeky Střely od konce stavebního úseku D 17 s Lo č. 67 (později zrušeného až v nově vytvořeném úseku D31), po Černou Hať.
Z původního návrhu úseku se tak zachovaly na řece Střele jen čtyři trosky skutečně postavených objektů se současnými čísly 1 - 4.
Lo s č. 10a na Manětínském potoce byl vložen dodatečně až při další kontrole velitele I. sboru. Mimo to, bylo při uvedených kontrolách částečně změněno i původní rozevření v osách palebných vějířů Lo.
Celý úsek byl poprvé zničen už v r. 1939.
Podruhé v letech 1942-3. Kompletní popis událostí včetně tabulky LO před konečným stavebním stavem je uveřejněn v knize Plzeňská čára od str. 138 - 152. Protektorátní hranice v tomto prostoru probíhala částečně i v údolí Manětínského potoka.

20.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek D-16-Kryry

Z kolaudačních závad k tomuto úseku :
U všech Lo nemají jímky rámový zářez pro poklopy.
Ústí granátových skluzů je zúžené.
Roury PKN pro vývod zkaženého vzduchu nejsou přesně osazovány podle plánu, je nutno pořizovat kolenové roury k lapači plynů, jejich pořízení jde na účet podnikatele.
U všech Lo je nutno natřít šedou barvou mřížku ventilátoru a jeho konzolky, dosud jsou natřeny jen základní suříkovou barvou.
Konzolky pro ventilátory jsou nastavené podložkou se třemi šrouby, takže není možno ventilátory správně připevniti.
Mimo to jsou tyto konzolky nesprávně osazeny - na plocho místo na výšku.
Průměrná pevnost betonových zkušebních kostek se pohybovala mezi 316 - 558 kg/cm2.
Během stavby úseku bylo odejmuto staviteli 21 stanovišť, takže konečný počet Lo je 61 objekt - 51x typ A, 4 x B, 3x D a 3x E. Z odejmutých Lo vznikl nový stavební úsek D 30.
Po kolaudaci opatruje Lo úseku SP XVIII Německé Hořovice.

18.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek 159-Lubenec

Lo s č. 30a v tomto seznamu uvedený jako B2-80, byl navržen místo původního zamítnutého návrhu typu A120 šikmý normální. Typ B2-80 normální který jej měl nahradit byl ale také zamítnut, stalo se tak až v době kdy už byla stavba typu B započata navážkou materiálu a přípravou výztuže. Nakonec nebyla stavba typu B realizována, protože VŽV I. Sb. stavbu zastavilo tím, že neschválilo typ B ke stavbě.
Místo Lo typu B byl pak navržen a schválen ke stavbě jiný typ Lo s tím, že materiál připravený pro typ B měl být použit při stavbě nového Lo typu D. Podrobnosti k dalším (celkem 5 ks označených pro odlišení č. 301-305) Lo přidaným během měsíce září 1938 jsou v knize Plzeňská čára na str. 215 + 217. Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

17.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek 159-Lubenec

K Lo s č. 30a schází v tomto seznamu ještě sousední Lo s č. 30b rovněž typu D, který ale byl jen vytyčen.
Číslování u dodatečně vložených objektů v úseku 159 bylo v září pro odlišení změněno, viz pozn. výše k Lo 30a.
Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

17.4.2006 - Josef Frančík