[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Další | Poslední
Nalezeno 887 záznamů. Zobrazuji položky 861870

I. sbor, úsek D-16-Kryry

Z kolaudačních závad k tomuto úseku :
U všech Lo nemají jímky rámový zářez pro poklopy.
Ústí granátových skluzů je zúžené.
Roury PKN pro vývod zkaženého vzduchu nejsou přesně osazovány podle plánu, je nutno pořizovat kolenové roury k lapači plynů, jejich pořízení jde na účet podnikatele.
U všech Lo je nutno natřít šedou barvou mřížku ventilátoru a jeho konzolky, dosud jsou natřeny jen základní suříkovou barvou.
Konzolky pro ventilátory jsou nastavené podložkou se třemi šrouby, takže není možno ventilátory správně připevniti.
Mimo to jsou tyto konzolky nesprávně osazeny - na plocho místo na výšku.
Průměrná pevnost betonových zkušebních kostek se pohybovala mezi 316 - 558 kg/cm2.
Během stavby úseku bylo odejmuto staviteli 21 stanovišť, takže konečný počet Lo je 61 objekt - 51x typ A, 4 x B, 3x D a 3x E. Z odejmutých Lo vznikl nový stavební úsek D 30.
Po kolaudaci opatruje Lo úseku SP XVIII Německé Hořovice.

18.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek 159-Lubenec

Lo s č. 30a v tomto seznamu uvedený jako B2-80, byl navržen místo původního zamítnutého návrhu typu A120 šikmý normální. Typ B2-80 normální který jej měl nahradit byl ale také zamítnut, stalo se tak až v době kdy už byla stavba typu B započata navážkou materiálu a přípravou výztuže. Nakonec nebyla stavba typu B realizována, protože VŽV I. Sb. stavbu zastavilo tím, že neschválilo typ B ke stavbě.
Místo Lo typu B byl pak navržen a schválen ke stavbě jiný typ Lo s tím, že materiál připravený pro typ B měl být použit při stavbě nového Lo typu D. Podrobnosti k dalším (celkem 5 ks označených pro odlišení č. 301-305) Lo přidaným během měsíce září 1938 jsou v knize Plzeňská čára na str. 215 + 217. Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

17.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek 159-Lubenec

K Lo s č. 30a schází v tomto seznamu ještě sousední Lo s č. 30b rovněž typu D, který ale byl jen vytyčen.
Číslování u dodatečně vložených objektů v úseku 159 bylo v září pro odlišení změněno, viz pozn. výše k Lo 30a.
Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

17.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek 159-Lubenec

Lo s č. 21a typu D byl zařazen do sestavy z taktických důvodů k doplnění paleb a s osou paleb k sousednímu Lo typu E č. 21 z r. 1937 a tím přes údolí s okresní silnicí vycházející z osady Vítkovice.
Byl pouze vytyčen. Jeho stavba měla být hotova až v měsíci říjnu 1938. Na místě samém nebyly provedeny ani přípravné práce a nedošlo k výkopu stavební jámy. Další podrobnosti viz pozn. výše k Lo 30a. Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

17.4.2006 - Josef Frančík

I. sbor, úsek D-34-Manětín

Lo s číslem 26a neexistuje.
A to ani v zadávacím seznamu Lo pro firmu V. Hieke, ani v kolaudačním seznamu.
Upozorňoval jsem na to před časem kolegu Kamenského.
Domnívám se že tato chyba vznikla záměnou za Lo s č. 25a, který je správně.
Všechny Lo tohoto úseku poprvé ničeny v r. 1939 výbuchem provedeným německými vojáky.
Znovu byly trosky Lo ničeny v letech 1942-3 do stavu většinou uváděných 89 - 90%. Planýrování pozemku stanovišť bylo uváděno podobně.
Úsek byl v r. 1938 obsazen v květnu i září.
Všechny Lo byly v září 1938 vybaveny ventilátory, dveřmi, stolky a závěsy pro Lk.

17.4.2006 - Josef Frančík

VII. sbor, úsek II-Šahy

Výňatek ze závěrečné zprávy (T. Fic, P. Koláček, J. Lakosil, T. Svoboda - 2002, 2003):´
V úseku zadáno a vybetonováno 8 objektů vz. 36 a 20 objektů vz. 37. Objekty vz. 37 byly následujících typů: 4xA-120, 6xA-140, 4xA-160, 2xA-180, 1xA-220, 1xE, typy zbylých dvou objektů nejsou známy, rovněž není známo přiřazení jednotlivých typů k většině konkrétních čísel objektů.

27.3.2006 - Tomáš Byl Fic

ZVV Bratislava, úsek I-Pastovce {[(Želiezovce)]}

Čísla objektu jsou původní - dle "přehledu stavu prací ke dni 3.10.1938". Dochována oleáta (slepá mapka úseku) - objekty s poznámkou "umístění není známo" na mapce nejsou.
Průzkum proveden 21.-23.4.2001 a 6.-7.4.2002, T. Ficem, P. Koláčkem, J. Lakosilem, T. Svobodou.

27.3.2006 - Tomáš Byl Fic

VII. sbor, úsek LVI-Moravský Svätý Ján

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 290, 292-296, 298-312, 314-320, 329, 323-336, 338-349, 351, 253, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 314, 316, 323, 330-336, 338-344, 347, 348, 351, 353.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek LV-Gajary

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 152-160, 162-167, 169, 171, 173, 175, 179, 251-262, 264-272, 274-280, 282-289, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 152, 155, 158-160, 164, 165, 166, 169, 171, 173, 175, 179, 251, 252, 254, 255, 256, 259-262, 264, 266, 267, 270, 272.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský

VII. sbor, úsek LIV-Jakubov

Čísla objektů nejsou původní - byla vymyšlena při průzkumu. Originální čísla všech objektů jsou 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 181-184, 186-194, 196-202, 204-212, 214-220, 222-226, 228-232, 235,237, přičemž není známo které přísluší konkrétním postaveným objektům. Postavené objekty měly čísla 205, 209, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 232, 235, 237.

Čísla ŘOP jsou již originální, čísla vytvořená během průzkumu jsou zařazena do pole jiné s předponou B

27.3.2006 - Tomáš Kamenský