[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Seznam objektů úseku 159 Lubenec

číslo typ od skl nadmorska
vyska
datum
beton.
krych
pevn.
Stav 1938 Stav dnes poznámka stats
ŘOP VEČ P F D G A I
7a A-140 N - 377 17.06.1938 596
postaven
dochován
na poli
  14   2 1 1
12a 807 A-140 N sl 396 28.06.1938 562
postaven
dochován
v lese nad svahem
  7   2 2 2
51a 802/803 A-220 N - 381 20.06.1938 550
postaven
dochován
na poli
  8   3 1 1
51b 802 A-160 N - 378 23.06.1938 615
postaven
dochován
na poli
  11   3 1  
51c 801 A-120 N - 376 24.06.1938 512
postaven
dochován
na kraji lesa u pole
  9   2 1 1
24a E N - 358 30.06.1938 499
postaven
dochován
v lese na mýtině
  15   3 1  
24b E N - 368 04.07.1938 248
postaven
dochován
zarostlý v lese, chodbička, nemá granátový skluz
  21   3 1 1
25a E N - 379 07.07.1938 527
postaven
dochován
v lese, kamenná rovnanina obnažena
  19   3 1  
44a A-160 N - 377 11.07.1938 664
postaven
dochován
  23   4 1 1
46b - D2 N - 0 - -
nepostaven
pouze vytyčen (nové č. 304)
           
46c - D1 N - 0 - -
nepostaven
pouze vytyčen (nové č. 305)
           
46a A-180 N - 386 13.07.1938 667
postaven
dochován
na poli
  33   4 1 1
5a E N - 474 18.07.1938 540
postaven
dochován
prohloubení čelní stěny, postřeluje silnici
  16   3 2  
68a A-160 N - 579 20.07.1938 628
postaven
dochován
prohloubení čelní stěny
  27   3 1  
70a A-160 N ll 525 26.08.1938 474
postaven
dochován
atypický objekt s převýšením os střílen 230 cm!
1 72   5 1 2
71a 357 A-160 N - 524 29.07.1938 573
postaven
dochován
těsně po betonáži, v lese, u cesty
  6   2 1  
71b 359 A-120 N - 535 30.07.1938 539
postaven
dochován
těsně po betonáži, v hustém mlází, prohloubení čelní stěny
  10   2 1  
73a 363 A-160 Z - 565 04.08.1938 510
postaven
dochován
zához neproveden, na pastvině
  26   3 1  
21a - D1 N - 0 - -
nepostaven
pouze vytyčen (nové č. 303)
           
74a 365 A-160 N - 599 08.08.1938 535
postaven
dochován
těsně po betonáži, nedaleko okraje lesa
  33   4 1 1
22a 374 A-180 N - 579 10.08.1938 608
postaven
dochován
těsně po betonáži, u silnice, původně A-140
  20   3 1 1
29a 382 E N - 560 1938 ?
postaven
dochován
původní předsíňka, nemá granátový skluz
  23   5 1  
30a - D2 N - 0 - -
nepostaven
pouze vytyčen (nové č. 301)
           
30b - D1 N - 0 - -
nepostaven
pouze vytyčen (nové č. 302)
           
31a 385 A-180 N - 558 23.08.1938 589
postaven
dochován
zához neproveden, prohloubení čelní stěny, výdřeva
  28   4 1 2
40a 10.494 A-200 Z - 437 26.08.1938 577
postaven
dochován
malá inundační šachta, původně B-100
  21   4 1 1
49a 407 A-160 Z - 429 02.09.1938 539
postaven
dochován
velká inundační šachta, zatopen, na louce
  37   4 1 2
52a 411 A-180 Z - 424 06.09.1938 678
postaven
dochován
těsně po betonáži, velká inundační šachta, v záplavové oblasti, na břehu Střely
  26   5 1 1
56a 22515A B2-90 Z - 441 10.09.1938 613
postaven
dochován
těsně po betonáži, na mezi, na louce, hustě zarostlý trním, původně A-200 Z
  17   3 1 2
59c 418 A-160 N sp 459 19.09.1938 500
postaven
dochován
těsně po betonáži, velká střílna vlevo, v lese ve svahu, šikmý o 100 cm!
  28   5 2 2
59b 419 E N - 487 15.09.1938 568
postaven
dochován
těsně po betonáži, chybí vchodová střílna, vedle cesty, zapuštěn do svahu
  25   5 3 3
Komentáře

Ivo Vondrovský (25.2.2011)

Dne 21.5.38 bylo zadáno 28 obj., v hlášení VSD z téhož dne je však uvedeno 27 obj. a dne 20.8. bylo nařízeno zastavit práce na obj. č. 30a. Předpokládám proto výsledný počet 26.

Josef Frančík (30.10.2008)

Bližší lokalizování velení u válečného rozhraní je popsáno v knize Plzeňská čára a zde ve stavebním úseku D17.

Zdeněk Hanáček (30.10.2008)

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):

- I. armáda (SV Praha), arm. gen. Sergěj Vojcechovský

- Hraniční pásmo XI (SV Praha-Břevnov), div. gen. Emil Václav Linhart

- Skupina 1 (SV Rakovník), brig. gen. Václav Karel Petřík (severní část)

- I. sbor (SV Votice), div. gen. Jan Šípek

- Hraniční oblast 32 (SV Plzeň), brig. gen. Ing. RTDr. Jan Kloud (jižní část)

Josef Frančík (28.1.2008)

Zmíněné chybějící objekty v tomto seznamu dle poznámek níže, byly již doplněny v období po vydání knihy Plzeňská čára během roku 2007.

Josef Frančík (31.7.2007)

Dále schází v tomto seznamu ještě 2 Lo typu D s č. 46b + 46c které byly během září 1938 jen vytyčeny.

Jejich stanoviště byla mezi Lo s č. 44a - 46a, tedy v prostoru stanovišť z r. 1937 úseku D30 u státní silnice KV-Praha. Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

S uvedenými dodatečně vloženými 5ti Lo během měs. září 1938 je pak již tento seznam kompletní. Podrobnosti v pozn. k Lo 30a.

Josef Frančík (17.4.2006)

Lo s č. 30a v tomto seznamu uvedený jako B2-80, byl navržen místo původního zamítnutého návrhu typu A120 šikmý normální. Typ B2-80 normální který jej měl nahradit byl ale také zamítnut, stalo se tak až v době kdy už byla stavba typu B započata navážkou materiálu a přípravou výztuže. Nakonec nebyla stavba typu B realizována, protože VŽV I. Sb. stavbu zastavilo tím, že neschválilo typ B ke stavbě.

Místo Lo typu B byl pak navržen a schválen ke stavbě jiný typ Lo s tím, že materiál připravený pro typ B měl být použit při stavbě nového Lo typu D. Podrobnosti k dalším (celkem 5 ks označených pro odlišení č. 301-305) Lo přidaným během měsíce září 1938 jsou v knize Plzeňská čára na str. 215 + 217. Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

Josef Frančík (17.4.2006)

K Lo s č. 30a schází v tomto seznamu ještě sousední Lo s č. 30b rovněž typu D, který ale byl jen vytyčen.

Číslování u dodatečně vložených objektů v úseku 159 bylo v září pro odlišení změněno, viz pozn. výše k Lo 30a.

Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.

Josef Frančík (17.4.2006)

Lo s č. 21a typu D byl zařazen do sestavy z taktických důvodů k doplnění paleb a s osou paleb k sousednímu Lo typu E č. 21 z r. 1937 a tím přes údolí s okresní silnicí vycházející z osady Vítkovice.

Byl pouze vytyčen. Jeho stavba měla být hotova až v měsíci říjnu 1938. Na místě samém nebyly provedeny ani přípravné práce a nedošlo k výkopu stavební jámy. Další podrobnosti viz pozn. výše k Lo 30a. Protože to není běžně známo použil jsem pro přehlednost stávající označení, které ještě do konce září používal i VSD.


Copyright ropiky.net ©1999-2019