[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Seznam objektů úseku XIII Sušina

číslo typ od skl nadmorska
vyska
datum
beton.
krych
pevn.
Stav 1938 Stav dnes poznámka stats
ŘOP VEČ P F D G A I
256 - A-180 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
255 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
254 - A-160 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
253 - D1 N - 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
252 - D1 N - 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
251 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
250 - A-160 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
249 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
248 - A-220 N - 0 - -
výkop
zahájen, nenalezen, firmou účtováno 6000,- Kč
      1 1  
247 - B2-100 N - 0 - -
výkop
zřejmě zahájen, arch. vybetonován
  1   1 1  
246 102 A-180 N - 1231 17.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině, u travnaté cesty
  13   5 2 1
245 101 A-160 N - 1234 15.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině, u travnaté cesty
  12   5 2 1
244 99 A-120 N sp 1247 6.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině
  28   5 2 1
243 97 A-120 N - 1247 4.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině
  10   5 2 1
242 96A A-140 N - 1246 24.8.1938 533
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině
  11   5 2 1
241 94 A-160 N sp 1264 22.8.1938 655
postaven
dochován
těsně po betonáži, na rozhraní lesa a pláně, u cesty
  11   5 2 1
240 92 A-200 N - 1286 19.8.1938 658
postaven
dochován
těsně po betonáži, v lese
  11   4 2 1
239 91,92A A-120 N - 1287 12.8.1938 656
postaven
dochován
těsně po betonáži, v lese
  14   4 2 1
238 89 A-180 N - 1286 11.8.1938 602
postaven
dochován
těsně po betonáži, okop do týlu, patrné průseky
  13   4 2 1
237 87 A-140 N - 1290 6.8.1938 579
postaven
dochován
v lese, okop do týlu, pozorovací průseky
  14   4 2 1
236 85 A-160 N - 1289 2.8.1938 619
postaven
dochován
v lese, okop do týlu, vpravo průseky
  12   4 2 1
235 82 A-140 N - 1284 22.7.1938 589
postaven
dochován
v lese, okop do týlu, na malé pasece
  14   4 2 1
234 79 A-160 N - 1297 15.7.1938 648
postaven
dochován
v lese, okop do týlu, na malé pasece, zamčen
  18   4 2 1
233 77 A-120 N - 1295 29.6.1938 661
postaven
dochován
v lese, okop do týlu
  9   4 2 1
232 75 A-120 N - 1299 1.7.1938 560
postaven
dochován
v lese, okop do týlu
  8   4 2 1
293 - A-120 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
299 - D1 N - 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
292 - B1-80 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
298 - B2-90 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
297 - B1-80 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
258 - D2 N - 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
257 - D2 N - 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
291 - B2-100 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
290 100 B1-100 N - 1243 9.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině
  13   5 2 1
289 98 B1-100 N - 1248 8.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině
  13   5 2 2
288 96 A-140 N - 1246 1.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině
  14   5 2 1
287 95 A-160 N - 1255 20.8.1938 619
postaven
dochován
těsně po betonáži, na vykácené planině, v omítce drážka po západce panc.dveří
  11   5 2 1
286 93 B1-80 N sp 1273 17.8.1938 711
postaven
dochován
těsně po betonáži, v lese, okop do týlu
  13   4 2 1
285 90 A-160 N - 1284 9.8.1938 650
postaven
dochován
těsně po betonáži, v lese, okop do týlu
  20   4 1 1
284 88 A-140 N - 1287 5.8.1938 297
postaven
dochován
v lese, okop do týlu, průseky, zamčen
  15   4 1 1
283 86 B2-80 N - 1289 4.8.1938 663
postaven
dochován
v lese, průseky, nedodělaná kamenná rovnanina, bez zemního záhozu
  14   4 2 1
282 84 A-160 N - 1286 29.7.1938 618
postaven
dochován
v lese, okop do týlu
  21   4 1 1
281 83,84 A-140 N - 1275 26.7.1938 606
postaven
dochován
v lese, nedodělaná kamenná rovnanina, bez zemního záhozu
  12   4 1 1
280 81 A-140 N - 1278 24.7.1938 627
postaven
dochován
v lese, jen rovnanina
  22   4 1 1
279 80 A-140 N - 1279 20.7.1938 550
postaven
dochován
v lese, okop do týlu
  9   4 1 1
278 78 A-140 N - 1286 12.7.1938 596
postaven
dochován
v lese
  13   4 1 1
277 76 A-140 N - 1290 10.7.1938 646
postaven
dochován
v lese, okop do týlu
  10   4 1 1
276 74 A-120 N - 1284 8.7.1938 611
postaven
dochován
v lese, okop do týlu
  11   4 1 1
Komentáře

Zdeněk Hanáček (9.8.2018)

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (1. polovina července 1938 – č. 232, 233, 276, 277; 2. polovina července 1938 – č. 234, 235, 278 – 282; 1. polovina srpna 1938 – č. 236 – 239, 283 – 285; 2. polovina srpna 1938 – č. 240 – 242, 286, 287; 1. polovina září 1938 – č. 243 – 246, 288 – 290). Dle archivních podkladů doplněn u všech objektů přesný datum betonáže. V několika málo případech drobně nekoresponduje s dříve uvedeným přibližným obdobím. Snad je to způsobeno tím, že VSD hlásil datum betonáží objetů nadřízenému velitelství vždy poněkud opožděně. U objektů z července a srpna 1938 doplněna také dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná. Zkušební kostky objektů ze září 1938 už nebyly odeslány ke zkouškám.

Zdeněk Hanáček (18.3.2018)

U objektů (nevybudovaných), u kterých nebyl znám typ a odolnost (249 – 258, 291 - 293, 297 - 299) - doplněny informace dle archivních materiálů.

Honza Horáček (7.9.2011)

N50,16170 a E16,85102 jsou souřadnice místa, kde se u cesty nachází zbytky několika pytlů cementu.

Zdeněk Hanáček (19.4.2011)

Z archivních materiálů doplněno datum (měsíc) betonáže u objektů, které byly postaveny v září 1938.

Ivo Vondrovský (25.2.2011)

Dne 12.10.37 bylo zadáno 51 obj., ale už 11.11. byl počet snížen na 48.

Zdeněk Hanáček (29.8.2009)

V prostoru druhého sledu, složeného z 11 původně uvedených plánovaných objektů č. 301 - 291 na srázu Tetřeví hory, byly 3 objekty smazány (294, 300, 301).

Původní seznam zpracovaný na základě publikace Králický Sněžník, T. Šetina a kol., 2004 byl opraven.

Viz Pavel Michna, Terénní průzkum čs. opevnění z let 1935 – 1938; severní Morava, okresy Jeseník a Šumperk, 1999 - 2001

Zdeněk Hanáček (26.8.2009)

V úseku XIII zadáno pouze 48 objektů!

Dle hlášení (včetně mapy) velitele 7. divize veliteli IV. sboru z 12. 9. 38 s návrhem překážek v úseku Sušina.

Číslování nepostavených objektů 2. sledu je také jiné: 293, 299, 292, 298, 297, 258, 257 a 291.

Viz Pavel Michna, Terénní průzkum čs. opevnění z let 1935 – 1938; severní Morava, okresy Jeseník a Šumperk, 1999 - 2001

Zdeněk Hanáček (20.3.2008)

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):

- II. armáda (SV Olomouc), div. gen. Vojtěch Luža

- IV. sbor (SV Litovel), div. gen. Josef Janáček

- Hraniční oblast 36 (SV Šumperk), brig. gen. Otakar Líčka

- Pěší pluk 13 (SV Šumperk), plk. pěch. Karel Čejka

Zdeněk Hanáček (4.6.2007)

Úsek byl sice zadán již na podzim 1937, ale s velkou pravděpodobností byl první objekt vybetonován, pro velmi náročný terén a nepříznivé povětrnostní podmínky, až na přelomu jara a léta 1938. Výstavba úseku probíhala od západu na východ v obou sledech současně.

Všechny objekty byly vybetonovány od léta do podzimu 1938.


Copyright ropiky.net ©1999-2019