[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Seznam objektů úseku XXII Bodenkoppe (Chlum)

číslo typ od skl nadmorska
vyska
datum
beton.
krych
pevn.
Stav 1938 Stav dnes poznámka stats
ŘOP VEČ P F D G A I
231 73 A-200 N sl 1299 2.p.09.38 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži, 48 cm
  14   5 1 1
230 - A-120 N sl 1287 - -
skořápka
základová skořápka, arch. vybetonován
  8   4 2  
229 - A-160 N ll 1277 - -
výkop
  8   4 2  
228 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
227 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
226 - A-120 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
225 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
224 - A-120 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
294 - B1-80 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
223 - A-160 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
295 - A-160 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
222 A-200 N - 1215 - -
výkop
zahájen
  3   4 1  
296 72 A-160 N - 1214 2.p.09.38 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži
  24   5 2 1
221 71 A-140 Z - 1216 17.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži
  28   5 2 1
264 70 A-120 Z - 1214 1.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži
  17   5 2 1
220 69 A-140 Z sl 1205 24.8.1938 565
postaven
dochován
těsně po betonáži, 44 cm
  23   5 2 1
219 - A-180 Z ll 1189 - -
skořápka
základová skořápka, 100 cm
  12   5 2  
212 ? A-160 Z sl 1178 - -
skořápka
základová skořápka
  13   5 2  
218 66 A-120 N - 1147 12.7.1938 546
postaven
dochován
  18   5 2 2
217 65 A-120 Z - 1134 27.7.1938 591
postaven
dochován
  9   5 2 2
216 64 A-160 Z - 1130 15.7.1938 701
postaven
dochován
  27   6 2 1
215 63 A-140 Z - 1119 26.7.1938 566
postaven
dochován
  21   6 2 1
214 62 A-140 Z - 1120 29.7.1938 748
postaven
dochován
  21   6 2 1
213 61 A-120 Z - 1106 3.8.1938 621
postaven
dochován
  18   5 2 1
210 60 A-140 Z ll 1078 12.8.1938 529
postaven
dochován
velká střílna vlevo, ll96 cm
  41   6 2 1
209 59 B2-100 N - 1036 19.8.1938 566
postaven
dochován
  14   5 2 1
208 58 A-140 N ll 1027 22.8.1938 596
postaven
dochován
ll98 cm
  32   6 2 1
262 58a A-140 Z - 999 7.9.1938 ?
postaven
dochován
  13   6 2 2
207 58b A-160 Z - 995 13.9.1938 ?
postaven
dochován
těsně po betonáži
  20   6 2 1
206 - A-140 N - 989 - -
skořápka
základová skořápka
  14   5 1  
205 - A-160 N ? 983 - -
výkop
nalezen nejspíše zahájený
  2   5 1 1
204 - A-140 Z ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
270 - A-120 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
203 56 A-120 Z - 935 24.6.1938 761
postaven
dochován
arch. nevybetonován
  17   4 1 2
261 54 A-140 N sl 916 11.6.1938 644
postaven
dochován
sl44 cm
  25   4 1 2
260 53 A-140 N - 898 1.6.1938 593
postaven
dochován
arch. A-160
  10   4 1 2
202 52 A-140 N sl 878 2.5.1938 216
postaven
dochován
sl48 cm
  10   3 1 2
201 49 A-160 Z ll 843 6.5.1938 185
postaven
dochován
ll57 cm, strop rovná !
  24   4 1 2
259 ? A-160 Z ll 825 18.5.1938 241
postaven
dochován
ll60 cm, arch. odolnost N, strop rovná !
1 26   4 1 2
275 - A-160 N sl 1278 - -
skořápka
základová skořápka, arch. vybetonován
  9   4 2  
274 - A-140 N ll 1264 - -
výkop
  10   4 2  
273 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
272 - B2-100 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
271 - B2-90 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
           
300 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
299 - A-140 N ? 0 - -
nepostaven
nezahájen
      1    
269 57 B2-100 N sl 936 21.6.1938 698
postaven
dochován
sl57 cm
  21   4 1 2
268 55 A-120 N - 909 16.6.1938 650
postaven
dochován
  13   3 1 2
267 51 B2-100 N ll 888 9.6.1938 671
postaven
dochován
ll96 cm
  22   4 1 2
266 50 A-140 N ll 866 29.4.1938 252
postaven
dochován
ll95 cm
  32   3 1 2
265 48 A-160 N ll 808 11.5.1938 209
postaven
dochován
ll95 cm, arch. odolnost Z
  18   4 1 2
Komentáře

Zdeněk Hanáček (9.8.2018)

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (2. polovina dubna 1938 – č. 266; 1. polovina května 1938 – č. 201, 202; 2. polovina května 1938 – č. 259, 265; 1. polovina června 1938 – č. 260, 261, 267; 2. polovina června 1938 – č. 203, 268, 269; 2. polovina července 1938 – č. 214 – 218; 1. polovina srpna 1938 – č. 210, 213; 2. polovina srpna 1938 – č. 208, 209, 220; 1. polovina září 1938 – č. 262, 264; 2. polovina září 1938 – č. 207, 221, 231, 296). Dle archivních podkladů doplněn u většiny objektů přesný datum betonáže. V několika málo případech drobně nekoresponduje s dříve uvedeným přibližným obdobím. Snad je to způsobeno tím, že VSD hlásil datum betonáží objetů nadřízenému velitelství vždy poněkud opožděně. Bohužel z neznámých důvodů nejsou v archivních materiálech zaznamenána data betonáží objektů budovaných po 17. 9. 1938 (č. 231 a 296). U objektů z dubna až srpna 1938 doplněna také dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná. Pouze prvních pět objektů vykazovalo nezvykle nízkou pevnost. Zkušební kostky objektů ze září 1938 už nebyly odeslány ke zkouškám.

Zdeněk Hanáček (18.3.2018)

U objektů (nevybudovaných), u kterých nebyl znám typ a odolnost (204, 205, 223 - 228, 270 - 273, 294, 295, 299, 300) - doplněny informace dle archivních materiálů.

Zdeněk Hanáček (26.7.2013)

Z archivních podkladů vyplývá, že byl úsek původně (se stavem k 1. X. 1937) zadán firmě Ing. Alfred Jurnečka, Mor. Ostrava, která zadání ze zatím neznámých důvodů odřekla.

Zdeněk Hanáček (7.5.2011)

Stavební úsek zadán výnosem ŘOP 5. 10. 1937. Stavební práce zadány IV. sborem 12. 10. 1937.

Zdeněk Hanáček (19.4.2011)

Z archivních materiálů doplněno datum (měsíc) betonáže u objektů, které byly postaveny v září 1938.

Zdeněk Hanáček (16.4.2011)

Do 19. VII. 1938 vybetonováno 11 objektů.

Zdeněk Hanáček (3.11.2009)

Stavební úsek zadán 5. 10. 1937.

Zdeněk Hanáček (27.8.2009)

V úseku XXII zadáno pouze 50 objektů.

Viz Pavel Michna, Terénní průzkum čs. opevnění z let 1935 – 1938; severní Morava, okresy Jeseník a Šumperk, 1999 - 2001

Zdeněk Hanáček (18.3.2009)

Úřední název kóty byl v roce 1937 Bodenkoppe. Dnes Chlum.

Zdeněk Hanáček (20.3.2008)

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):

- II. armáda (SV Olomouc), div. gen. Vojtěch Luža

- IV. sbor (SV Litovel), div. gen. Josef Janáček

- Hraniční oblast 36 (SV Šumperk), brig. gen. Otakar Líčka

- Pěší pluk 13 (SV Šumperk), plk. pěch. Karel Čejka

Zdeněk Hanáček (24.9.2007)

Jedná se o jeden z nejvýše položených stavebních úseků IV. sboru i celé ČSR.

Byl sice zadán již na podzim (12. 10.) roku 1937, ale od 20. 10. (1. pracovní den) do nástupu zimy zde mohly proběhnout pouze přípravné práce. Prvních 7 objektů (4 v 1. a 3 ve 2. sledu) tak bylo vybetonováno v okolí Maliníku teprve na jaře (květen – červen) 1938. Tyto objekty mají ještě starší ventilaci typu S. Stavba pokračovala dalšími 4 navazujícícmi objekty (2 v 1. a 2 ve 2. sledu), které již disponují ventilací L, ovšem byly vybetonovány ještě dříve (přelom června/července? 1938), než došlo k zavedení kabelových vstupů, které postrádají. Teprve v létě 1938 se rozběhly betonáže na hřebenu Chlumu. V okolí kót Sviní hora (Slamník) a Podbělka se s pracemi započalo ještě později. Objekty jsou zde buď těsně po betonáži, nebo ještě ve fázi výstavby (výkopy, skořápky).

Postup prací zde byl dosti pomalý, protože vychází 6 – 7 postavených objektů za měsíc! Odhad počtu objektů: (červen – 7, červenec 7, srpen – 7, září – 6)

Do úseku nebyl s největší pravděpodobností dodán ani jeden ventilátor!


Copyright ropiky.net ©1999-2019