[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k objektům lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 8135 záznamů. Zobrazuji položky 110

ZVV Praha, objekt VII.a/18/B -

Objekt i jeho bezprostřední okolí jsou silně zarostlé i v období vegetačního klidu.

17.11.2018 - Jiří Hrabák

III.sbor, objekt 25/6401/A-120

Logicky jsme hledali na sever i na jih od nalezené skořápky tu druhou, pokud existovala.
1. Severní varianta: severně od čističky je místo, které bylo dříve odhadnuto jako místo posledního zničeného přibického objektu, na stráni k řece jsou kusy jakoby rozbité skořápky - prostý dobrý beton, tloušťky něco přes 10 cm. Nad strání je srovnaný terén, případné stanoviště tedy není dnes patrné. Tedy nejednoznačné. Také jiné lokality v okolí vč. hřiště, kde by podle leteckých fotek mohlo něco být, jsou dnes upraveny a nelze nic zjistit.
2. Jižní varianta - odhady vycházejí zase podle leteckých fotek do prostoru dnešní lesní školky, která je sice hustá, ale uvnitř se dá dobře pohybovat a je i vidět do okolí, ale evidentně je terén srovnaný do roviny, takže nic nenalezeno.

15.11.2018 - Tomáš Svoboda

II.sbor, objekt L3/210/A-120

12.10.2018 Zarostlý náletem, z cesty málo viditelný.

11.11.2018 - Libor Martinů

IV.sbor, objekt II/19/A-180

Zkusil jsem podle poznámky Miroslava Urbana vyhledat na fotce z roku 1946 zbytky zničeného řopíku, ale v místech, které Miroslav Urban popisuje není v poli vidět žádný zásah do struktury orby a dělení políček. Myslím si, že tam nikdy řopík nestál. V okolí (100 m od původního místa) jsem ale našel na fotce místo, které by tvarem odpovídalo řopíku. Když ho porovnám na stejné fotce s dochovanými řopíky, tak je velikost stejná. Na fotce z roku 1949 už je toto místo zarovnané, ale není obdělávané. V současnosti na tomto místě je dvůr restaurace Bejatka.
Domnívám se, že je toto pravděpodobnější místo pro řopík IV/II/19, protože může levou střílnou postřelovat i celé kolejiště nádraží ve Štítině (což při původním umístění nešlo).

10.11.2018 - Petr Šenkyřík

III.sbor, objekt 15/6270/A-140

Objekt stál v těsném sousedství dřevěné lávky přes řeku.

10.11.2018 - Tomáš Svoboda

III.sbor, objekt 15/6271/A-140

Na LMS 1947 je vidět, že objekt byl vybaven inundační šachtou. Při jarních povodních 1947 řeka Jihlava vytvořila nové koryto a objekt se tak ocitl na malém ostrůvku uprostřed řeky. Následně při rekultivaci koryta zlikvidován.

7.11.2018 - Petr Šenkyřík

III.sbor, objekt 15/6263/D1

Na základě letecké fotky z roku 1947 a dobové fotografie na stránkách obce Přibice (www.pribice.cz) je možné říct, že objekt nebyl zničen v souvislosti s opravou mostu, ale hřebíčkem do rakve byla jarní povodeň v roce 1947. Na leteckém záběru je v létě objekt vidět sesunutý a nakloněný do koryta Jihlavy několik metrů od původní pozice na dobové fotografii z povodní. Je pravděpodobné, že objekt byl zlikvidován při následné rekultivaci koryta (nožná i jen zasypán). Toto odstranění následovalo do roku 1953, protože na letecké fotce z tohoto roku již na místě není. Podobný osud mohly mít i ostatní chybějící objekty III/15 v okolí Přibic.

7.11.2018 - Petr Šenkyřík

IV.sbor, objekt XI/880/B2-80 Z

Dle archivních materiálů by se mělo jednat o objekt typu B2-90Z. Dle fotek vypadá ucho celkem dlouhé, na to, že by to měl být B2-80Z.

19.10.2018 - Zdeněk Hanáček

IV.sbor, objekt XI/841/A-180 Z

Dle archivních materiálů by se mělo jednat o objekt typu A-160Z.

19.10.2018 - Zdeněk Hanáček

IV.sbor, objekt XI/856/A-160

Objekt dosud považován za typ A-200. Dle archivních podkladů upraven typ na A-160.

19.10.2018 - Zdeněk Hanáček