[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přehled poznámek k úsekům

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 885 záznamů. Zobrazuji položky 110

II. sbor, úsek J1-Jizerské hory

S ohledem na lokalitu započatých objektů 78 až 85 si lze položit otázku, jak to je s historií Tetřeví chaty (někde též Tetřeví boudy či Tetřevích bud). V článku z roku 2008 od Jany Mejzrové
(http://krkonose.krnap.cz/apex/f?p=104:4:::NO:RP,4:P4_ID,P4_CP:2008-08-25,2)
se konstatuje, že Tetřeví boudy byly postaveny v letech 1949-50.

Na leteckých snímcích z roku 1938 sice není po nějakých boudách ani stopy, ale dle rozsahu provedených výkopových prací na objektech nelze vyloučit to, že si v těchto místech mohl stavitel Dajbych připravovat stavební zázemí již v roce 1938. Takže budovatelé z roku 1949 mohli mít situaci trochu usnadněnou (provedené terénní úpravy apod.).

20.8.2018 - Vladimír Sýkora

II. sbor, úsek E1-Náchod - jih

VSD byl škpt. pěch. Jaroslav Dostál.

16.8.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXVII-Geiersberg (Zadní Jestřábí)

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (1. polovina srpna 1938 – č. 43; 2. polovina srpna 1938 – č. 23, 53; 1. polovina září 1938 – č. 57). Dle archivních podkladů doplněn u většiny objektů přesný datum betonáže. Bohužel z neznámých důvodů není v archních materiálech zaznamenán datum betonáže objektu budovaného v první polovině září (č. 57). U objektu č. 43 doplněna také dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná. Zkušební kostky ostatních tří objektů už patrně nebyly odeslány ke zkouškám.

9.8.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXII-Bodenkoppe (Chlum)

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (2. polovina dubna 1938 – č. 266; 1. polovina května 1938 – č. 201, 202; 2. polovina května 1938 – č. 259, 265; 1. polovina června 1938 – č. 260, 261, 267; 2. polovina června 1938 – č. 203, 268, 269; 2. polovina července 1938 – č. 214 – 218; 1. polovina srpna 1938 – č. 210, 213; 2. polovina srpna 1938 – č. 208, 209, 220; 1. polovina září 1938 – č. 262, 264; 2. polovina září 1938 – č. 207, 221, 231, 296). Dle archivních podkladů doplněn u většiny objektů přesný datum betonáže. V několika málo případech drobně nekoresponduje s dříve uvedeným přibližným obdobím. Snad je to způsobeno tím, že VSD hlásil datum betonáží objetů nadřízenému velitelství vždy poněkud opožděně. Bohužel z neznámých důvodů nejsou v archivních materiálech zaznamenána data betonáží objektů budovaných po 17. 9. 1938 (č. 231 a 296). U objektů z dubna až srpna 1938 doplněna také dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná. Pouze prvních pět objektů vykazovalo nezvykle nízkou pevnost. Zkušební kostky objektů ze září 1938 už nebyly odeslány ke zkouškám.

9.8.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XIII-Sušina

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (1. polovina července 1938 – č. 232, 233, 276, 277; 2. polovina července 1938 – č. 234, 235, 278 – 282; 1. polovina srpna 1938 – č. 236 – 239, 283 – 285; 2. polovina srpna 1938 – č. 240 – 242, 286, 287; 1. polovina září 1938 – č. 243 – 246, 288 – 290). Dle archivních podkladů doplněn u všech objektů přesný datum betonáže. V několika málo případech drobně nekoresponduje s dříve uvedeným přibližným obdobím. Snad je to způsobeno tím, že VSD hlásil datum betonáží objetů nadřízenému velitelství vždy poněkud opožděně. U objektů z července a srpna 1938 doplněna také dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná. Zkušební kostky objektů ze září 1938 už nebyly odeslány ke zkouškám.

9.8.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXXV-Dolní Lipka

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (2. polovina července 1938 – č. 20, 116, 117; 1. polovina srpna 1938 – č. 21 – 23, 114 – 115; 2. polovina srpna 1938 – č. 24, 25, 113; 1. polovina září 1938 – č. 26 – 28, 111, 112; 2. polovina září 1938 – č. 6 – 10, 125). Dle archivních podkladů doplněn u všech objektů přesný datum betonáže. V několika málo případech drobně nekoresponduje s dříve uvedeným přibližným obdobím. Snad je to způsobeno tím, že VSD hlásil datum betonáží objetů nadřízenému velitelství vždy poněkud opožděně. U objektů z července a srpna 1938 (kromě 112) doplněna také dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná. Zkušební kostky objektů ze září 1938 už nebyly odeslány ke zkouškám.

9.8.2018 - Zdeněk Hanáček

IV. sbor, úsek XXXVI-Červený Potok

U vybetonovaných objektů úseku bylo doposud uvedeno přibližné období data betonáže (2. polovina července 1938 – č. 30, 42; 1. polovina srpna 1938 – č. 29, 31, 33, 41, 109; 2. polovina srpna 1938 – č. 32, 43, 110; 1. polovina září 1938 – č. 55, 56, 57, 101; 2. polovina září 1938 – č. 48a, 49 – 54, 104). Dle archivních podkladů doplněn u všech objektů přesný datum betonáže. V několika málo případech drobně nekoresponduje s dříve uvedeným přibližným obdobím. Snad je to způsobeno tím, že VSD hlásil datum betonáží objetů nadřízenému velitelství vždy poněkud opožděně. U všech objektů také doplněna dosažená krychelná pevnost betonu, která se jeví jako výborná.

7.8.2018 - Zdeněk Hanáček

I. sbor, úsek 168-Strmilov

V zápiscích pro kroniku obce Strmilov jsou od strany 761 (snímek 459) popisovány kronikářem okolnosti stavby úseku. Již 26.7 byl v obci pan Pán a dojednával těžbu kamene z obecního lomu a odkup již vytěženého (původně určeného na stavbu silnice). Od 1.8 již probíhá těžba ve prospěch "stavby krytů". Plat lamače 15k za 1m kamene. 28.7.popisován incident se špionem, který oblast zakresloval a fotil. 11.8 proběhla návštěva ?brig.? generála Wolfa. 24-25.7 povodeň, která zatopila lom i část rozestavěných objektů. Další návštěva byla 26.8 a to generál Nosek, který se podíval na betonáž objektu I/168/2. Druhý den pracovníci sdělují, že pracovali 36 hodin bez odpočinku. Do 29.8 mají být vybetonovány 4 objekty. V jeden okamžik pracuje na stavbě až 180 lidí. Práce byly přerušeny 6.10 a 8.10 potvrzeno ukončení stavební činnosti. (Strmilov (Zápisky Viléma Martínka ze Strmilova (podklady pro kroniku)), SOkA Jindřichův Hradec), https://digi.ceskearchivy.cz/448/1)

25.7.2018 - Petr Šenkyřík

II. sbor, úsek P1-Mlazice

Lokality objektů 20 a 21 upřesněny na základě dobové fotografie publikované v knize Československé opevnění 1938 autorů Lakosil, Svoboda. Strana 183. Na fotografii je patrný i objekt 22.

22.6.2018 - Vladimír Sýkora

ZVV Brno, úsek 2-Znojmo

Úsek zadán stavební firmě Štajgr 18. 8. 1936.

11.5.2018 - Zdeněk Hanáček