[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku A-9 Vítov


Úsek A-9 Pražské čáry vznikl rozdělením původně uvažovaného úseku A-2 na dvě části. Zatímco západní části bylo ponecháno původní označení, část východní dostala nové označení A-9. Tento úsek byl zadán 26.4.1937 firmě Ing. Antonín Vopršal, Rakovník. Výstavba probíhala bez větších problémů, neboť provádějící firma měla již zkušenosti s výstavbou opevnění v roce 1936 ( ZVV Praha - úsek IXb). První objekt úseku A-9 byl po přípravných pracích vybetonován 8.6.1937 (č.1), poslední (č.32) byl betonován 28.9.1937. Po dohotovení prací byla účtována částka 944 949,85 Kč. Vojenský stavební dozor zajišťoval škpt. pěch. František Frimmel od pěšího pluku 18.__________ Úsek A-9 navazoval na úsek A-1 u obce Ješín. Odtud se táhl podél Červeného potoka k obci Vítov. Tuto obec obcházela linie pevnůstek po její severní straně. Pak se odkláněla od Červeného potoka a pokračovala směrem k obci Dolín. Zde severně od obce Blahotice úsek A-9 navazoval na úsek A-2.__________ V tomto jen lehce zvlněném terénu bylo zvoleno pro celou délku úseku dvojsledové uspořádání. Většina z 38 objektů úseku A-9 byla typu A ( 35, z toho 27 řopíků v západní části úseku bylo v zesíleném provedení). Zbývající 3 pevnůstky byla "déčka", všechna zesílená.__________ V úseku A-9 se do současnosti dochoval pouze jediný řopík. Jedná se objekt č.22 typu A-120 zesílený. Stojí ve druhém sledu na okraji obce Žižice na oploceném pozemku. Před odstřelem ho zřejmě uchránila blízkost domů. Byl pouze zabetonován a přečkal i druhou vlnu likvidací v letech 1942-43. Při čištění objektu při rekonstrukci bylo zjištěno, že před zabetonováním byly vytrženy vnitřní rámy v obou střílnách. Původně obnažený řopík byl při současné rekonstrukci opět "vybaven" záhozem s kamennou rovnaninou a je postupně uváděn do původní předválečné podoby. __________ Z dalších pozůstatků úseku A-9 je ještě možno zmínit zachovanou čelní stěnu objektu č.32 západně obce Vítov. Posledním výrazným zbytkem by měla být stropnice a zához objektu č.27 severně od Vítova u silnice na Beřovice. Nachází se v areálu bývalého vojenského objektu. Podle tvrzení osádky objektu č.22 byly trosky zlikvidovány. V polích a sadech pozůstatky objektu většinou zcela zmizely. Drobné pozůstatky lze nalézt pouze v okolí Červeného potoka ve východní části úseku A-9.

Zdroje a literatura:

  1. J.Likovský-Z.Bauer-Opevnění předmostí Prahy,1998, R.Lášek-Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy,2003Vloženo: 2.2.2004
Autor: Pavel Jonáš.
Copyright ropiky.net ©1999-2019