[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku H-40 Sušice


Úsek H-40 Sušice kryl možný nepřátelský postup po obou stranách říčky Otavy ve směru od Kašperských hor a Modravy. Terén je zde velice členitý a relativně prostupná údolí a horská sedla jsou střídána zalesněnými vrcholy. Z toho důvodu byl úsek členěn do čtyř samostatných uzávěr oddělených navzájem prozatím nechráněnými mezerami.

Teprve v roce 1938 bylo přistoupeno k propojení těchto osamocených opevněných prostorů do jediné celistvé linie v rámci úseku 199 Sušice (Loučová). Jeho výstavba však byla zahájena natolik pozdě, že se vybrané stavební firmě Grabinger a Kotál ze Sušice podařilo dokončit betonáž jen devíti řopíků nedaleko Petrovic.

První ze čtyř zmíněných uzávěr, budovaných v roce 1937 je v okolí dnes již zaniklé horské obce Ždánov a kryla horské sedlo se silnicí z Kašperských Hor do Nezdic. Vytýčeno a postaveno zde bylo celkem šest řopíků, z nichž čtyři jsou soustředěny do tohoto sedla a poslední dva jsou situovány poměrně izolovaně na východním křídle. Terén zde za posledních padesát let výrazně změnil svou tvář a tak na místě, kde byly na konci třicátých let udržované louky, je dnes nepřehledný les.

Asi nejzajímavějším řopíkem této uzávěry je bohužel uzamčený objekt č. 1/A-140, který má granátový skluz instalován na pravé straně (tj v místě, kde v interiéru ústí vstupní chodbička). Velice zajímavé jsou rovněž rozsáhlé zbytky zákopoveného systému, viditelné zejména v okolí pevnůstky č. 5.

Masiv zámeckého vrchu, kterému dominuje mohutný hrad Kašperk, zůstal v roce 1937 neopevněn. Dalších šest řopíků bylo vybudováno až v okolí obce Tuškov severozápadně Kašperských hor. Linie je zde členěna do hloubky, takže č. 7, 8 a 11 procházejí obcí a č. 9, 10 a 12 jsou situovány na svahu nad Tuškovem. Všechny objekty byly opatřeny prafabrikovanými úpravami vstupu, jinak se však zachovaly poměrně v dobrém stavu.

Údolí Otavybylo nejslabším místem obrany. Terén je zde velice členitý - výškové rozdíly mezi jednotlivými pevnůstkami dosahují i sto metrů, což se odrazilo v druhové skladbě objektů - z celkem 19 objektů je 8 typu D a 3 B. Po září 1938 probíhala tímto prostorem hranice protektorátu a tak jsou některé objekty zničené.

První z řopíků byly soustředěny kolem údolí s drobným potokem od Dolních Dvorců do Vydry naproti Anínu. Další skupinka řopíků se soustředila v oblasti zatáčky pod obcí Bohdašice, kde je nad autobusovou zastávkou velice pěkné áčko, rekonstruované do "reaktivované" podoby. Druhé áčko je poničeno a jeho jedna střílna byla použita při rekonstrukci atypického objektu v Dolním Bezděkově na pražské čáře. Trojice déček kryje oba tyto řopíky z týlu (č. 17/D1 z abnormálně velké vzdálenosti). Linie si dál zkracuje říční oblouk přes sedlo mezi samotami Stupná a Novými Domky a po poli sestupuje zpět k Vydře naproti Novému Městečku. Tři řopíky jsou zničeny, zachoval se pouze čtvrtý - 24/A-160, který je v těsném sousedství silnice a při jejím rozšiřování byl opatřen betonovou opěrnou stěnou. Dvěma déčky (č. 25 a 26) situovanými ve druhém sledu, úsek přechází přes řeku a stoupá ve směru k Dolejšímu Krušci, kde byla v oblasti Nuzerovské stráže vynechána další neopevněná mezera.

Poslední částí úseku je samostatná uzávěra Světlá - Loučová, čítající celkem 10 řopíků rozprostřených napříč údolím a přehrazujícím silnici Petrovice - Hartmanice. Všechny objekty zůstaly po září 1938 na českém území a byly proto po obsazení zbytku republiky postupně zničeny. Do dnešní doby se tak dochoval pouze jediný stojící objekt - č. 35, který od demolice jeho poloha na okraji Loučové. Řopík však byl zazděn a postupem času došlo i k zasypání týlové stěny, takže nedošlo ani k jeho evidenci vojenskou správou. Z ostatních objektů (s vyjímkou dvou) jsou dodnes poměrně dobře patrné jámy s hromadami betonových úlomků.

V 50. letech byla i tato oblast zahrnuta do sféry reaktivace lehkého opevnění. Zachované řopíky byly armádou udržovány až do začátku 90. let. Většina řopíků byla též opatřena protiatomovými úpravami. U objektu 18/D2 byla použita zvláštní atypická "dvoupatrová" vstupní prefabrikovaná šachta. V současnosti je několik objektů v okolí Bohdašic rekonstruováno.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Tomáš Kamenský
ropiky.net ©1999-2018