[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku 168 Strmilov


Úsek 168 Strmilov byl součástí druhého obranného postavení. Na západě na něj měl navazovat úsek 166 Jindřichův Hradec a na východě měl sousedit s úsekem III. sboru 20 Mrákotín. Vybudovaná část úseku se nacházela u Strmilova, před kterým vytvořila oblouk o dvou sledech. Vybudovaná linie se opírala o dva velké rybníky Hejtman a Komorník a potok Chlum, který oba rybníky spojuje. Zároveň překračuje tři silnice Strmilov - Kunžak, Strmilov - Leština a Strmilov - Malý Jeníkov. Úsek začíná západně od obce Malý Jeníkov. První sled překračuje silnici Malý Jeníkov - Strmilov a pokračuje po poli k silnici Strmilov - Leština. Objekty jsou zde velice blízko sebe cca 50 až 100 metrů. Za silnicí Strmilov - Leština se linie lomí podél silnice. Dále objekty kopírují břeh rybníka Komorník po cca 500m se linie prudce stáčí na západ. Pokračuje podél potoka Chlum přes silnici Strmilov - Kunžak a končí u rybníka Hejtman. Druhý sled kopíruje silnici Malý Jeníkov - Strmilov pak se linie sklání směrem na západ a končí za hřbitovem Sv. Ondřeje.

Ze zadaných 57 objektů se podařilo vybudovat pouze 24 objektů u Strmilova. Podle pozůstatků se objekty nacházely v různém stupni dokončení. Na začátku úseku měly řopíky záhozy, část objektů měla osazeny periskopové roury a granátové skluzy u ostatních byly ponechány otvory pro jejich dodatečné osazení.. Je pravděpodobné, že nebyly osazeny ani mřížové a ocelové dveře. Byla provedena hrubá betonáž a omítky byly pouze na čelní stěně v místě budoucího záhozu. Všechny objekty úseku 168 Strmilov byly v roce 1939 odstřeleny.

Při průzkumu bylo nalezeno 22 objektů.

Po prvním objektu prvního sledu zbyly pouze zbytky záhozu, nachází se u autobusové zastávky na silnici Strmilov - Malý Jeníkov. Poblíž rybníka jsou trosky objektu A-140, jeho čelní stěna stojí, stěny jsou rozvaleny a strop leží na záhozu. Po jeho dvou sousedech se dochovaly pouze záhozy a betonová drť. Tyto tři objekty jsou velice blízko sebe cca 50 - 100m. Za touto trojicí jsou na okraji lesa trosky dvou objektů. Tato pětice tvoří zajímavý zlom linie. Objekt A-120 pravou střílnou působí ve směru linie a jeho levá střílna postřeluje týl dvou objektů na poli. Jeho soused A-140 pak svou pravou střílnou kryl týl objektu A-120 a levou působil ve směru linie. Po obou objektech se dochovaly trosky. Po objektu u silnice Strmilov - Leština zbyla pouze betonová drť a zbytek záhozu. Po dalším objektu se nedochovalo téměř nic. Na břehu rybníka Komorník jsou trosky po objektu A-140. Další objekt A-220 je celý vyvrácen i s podlahou. Boční stěny a týl jsou odtrženy a leží vedle objektu. Jeho soused byl typ B-2. Je celý rozvalen a jeho čelní střílna leží pod blokem stropu. Na poli pak stojí výbuchem poničený objekt A-140. V hrázi rybníka byl pravděpodobně objekt typu D1. Jeho trosky v podobě velkých bloků betonu jsou rozmetány do vzdálenosti cca 20 metrů. Na jeho místě je blok vnitřní stěny. Mezi silnicí Strmilov - Kunžak a rybníkem Hejtman, podél potoka Chlum lze najít zbytky tří objektů. Ze dvou objektů zbyly pouze hromádky betonové drtě, trosky třetího se nalézají poblíž dvou domků. Neměl zához a jeho stěny jsou vyvráceny. Samozřejmě nechybí odpadky. Jednalo se pravděpodobně o typ A-180. Objekt který měl stát u silnice Strmilov - Kunžak se nepodařilo najít. Pravděpodobně zmizel při opravě silnice.

Na začátku úseku se po prvních třech druhosledových objektech dochovaly pouze záhozy a množství betonové drti. Čtvrtý objekt nebyl vůbec nalezen. Trosky objektu A-140, který je nedaleko silnice Strmilov - Leština se dochovaly trosky čelní stěny, ostatní stěny jsou rozvaleny a strop leží na záhozu.

Po dalším řopíku se toho moc nedochovalo. Bezprostředně u bývalé silnice byly nalezeny asi čtyři kusy betonu, není jisté zda sem nebyly nasypány při výstavbě obchvatu Strmilova. Trosky posledního výbuchem poničeného druhosledového objektu jsou za hřbitovem. Jde o typ A-140, neměl osazeny periskopy a je bez záhozu.

Na závěr bych chtěl poděkovat Miloslavu Svitákovi, za poskytnutí informací, které mi značně usnadnily průzkum tohoto úseku.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Vlasta Budař
Copyright ropiky.net ©1999-2019