[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku LI přechody ř. Moravy


Opevnění tohoto úseku chránilo možná místa přechodu řeky Moravy. Úsek byl rozdělen na tyto uzávěry umístěné podél toku Moravy: Devínská Nová Ves - 3 objekty, Marchegg - 3 objekty, Vysoká pri Morave (Hochštejno) - 3 objekty, Záhorská Ves (Uhorská Ves) - 5 objektů, Suchohrad (Dimburk) - 4 objekty, Gajary - 4 objekty, Prievoz - 4 objekty a Moravský sv. Ján - 3 objekty.

Stavebně se jedná bezesporu o nejzajímavější úsek LO. Umístění objektů v záplavových oblastech si vynutilo zvláštní stavební řešení u několika objektů. Notoricky známý dvoupatrový čtyřstřílnový řopík pod železničním mostem Marchegg - Devínská Nová Ves snad nemusím připomínat, méně známé jsou ale i tři dvoupatrové objekty v Suchohradu. Objekty se nalézají v protizáplavových hrázích, a proto bylo zřejmě nutné založit objekt hlouběji na únosné podloží. Spodní (nebojové) patro je přístupné průlezem v rohu u týlové stěny v levé kasematě. Za shlédnutí stojí i dva podemleté řopíky, jeden se nalézá v Záhorské Vsi a druhý v Suchohradu. Většina ostatních bunkrů je umístěna v protizáplavových hrázích, kolem míst bývalých mostů, brodů, přívozů apod. V uzávěru Gajary můžeme nalézt i déčko opatřené vstupní šachtou, která má stejnou výšku jako samotný objekt. Přístup do bunkru je možný jedině ze stropnice, na kterou lze pohodlně vylézt po stromě. Údajně se zde plánovala silnice s mostem do Rakouska, a proto bylo zvoleno toto neobvyklé řešení. Objekt samotný je zvýšen kvůli umístění v záplavové oblasti a pohled na toto záhozu zbavené betonové "monstrum" obrostlé břečťanem mne doslova uchvátil.

Některé řopíky nalézající se v záplavových oblastech jsou zaplavené - uzávěr Marchegg (nalézá se naproti soše orlice umístěné na rakouském břehu Moravy) a uzávěr Prievoz. Ve většině objektů se nalézají oboje dveře, zbytky UL1, lapače a periskopové roury. Průzkum však nelze příliš doporučit, opět zde vegetují příšerná mračna všudepřítomných komárů, která se vrhnou na každého bunkrologa bez rozdílu národnosti (na jedné informační tabuli k nivě řeky Moravy je však napsáno: I komár patrí do prírody...).
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
ropiky.net ©1999-2018