[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku LIII Zohor


Úsek začínal v lese západně od obce Láb a pokračoval ve směru Lábské Jazero, Zohor a Devínské Jazero, kde navazoval na úsek LII. Opevnění se zde mohlo opřít o soustavu vodních kanálů, kterých je v Záhorie velké množství. Do září se podařilo vybudovat souvislé dvousledové pásmo až k obci Zohor, za ní jsou již jen tři od sebe velmi vzdálené řopíky, přičemž poslední stojí nedaleko skládky komunálního odpadu jižně od Zohoru. Vznikla zde tedy asi 3 km mezera mezi úseky LII a LIII. Domnívám se, že v rámci úseku LIII bylo vybudováno 28 objektů oproti 27 uváděným. Zajímavé je, že 3. 10. 1938 pracovalo ještě na stavbě opevnění v okolí Zohoru 234 dělníků pod dozorem 4 vedoucích.

Některé objekty jsou ještě nedohotovené - chybí jim omítky, nasávání ventilátoru, nemají dohotovené terénní úpravy apod. V některých bunkrech přesto můžeme nalézt pancéřové či mřížové dveře, lapače nebo zbytky strakonických lafet (již pouze rámové držáky). Zajímavé je, že dva řopíky u Lábského Jazera mají větrání typu S, ačkoliv byly budované až v roce 1938. Abybyl zajištěn výstřel na resp. za protizáplavovou hráz, byly dva řopíky nedaleko Zohoru vybudovány na umělé vyvýšenině - na kopečku. Linie objektů se nachazí z velké části na zemědělsky využívané půdě a přístup je praktický mimo léto. Za shlédnutí stojí silná koncentrace řopíků poblíž cesty z Lábského Jazera do Lábu.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2019