[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku LVI Mor. Svätý Ján


Úsek začíná na soutoku řek Moravy a Dyje, kde navazuje na opevnění úseku 8 Břeclav vybudovaného v rámci III. sboru. Dvousledová linie odtud pokračuje na východ ve směru Sekule, po překročení Malolevárského kanálu se však stáčí na jih a vede po polích kolem jezera směrem na současné JRD u Mor. sv. Jánu, kde končí souvislá linie. Kolem Ciglátu (jižne od Mor. sv. Jána) se nalézají ještě tři poslední v značných rozestupech vybetonované objekty. Tři objekty nalézající se v severní části úseku v záplavové oblasti jsou opatřeny velkými protizáplavovými šachtami.

Na mnoha objektech jsou stále patrné nedokončené terénní úpravy, ačkoliv byly objekty po válce dodělávány. V několika objektech zůstaly lapače, periskopické závěsy, dveře apod. Většina objektů se nalézá na polích, průzkum je tedy vhodné provádět v období vegetačního klidu a v době, normální hladiny řeky Moravy.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2019