[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Několik poznámek k úseku D-15 Blšany


Objekt 6a / E2 s osou cca 245° leží ve svahu nad odbočkou polní cesty ze silnice na jihovýchodním okraji obce Libořice. Je poněkud zarostlý,zejména z čelní strany. Není fotogenický a je užíván místními obyvateli.

Objekty 33/120 a 34/140 jsou uvedeny v databázi patrně dle údajů KVH Brno z r.1998 - zde zřejmě došlo k záměně objektů, neboť v mapce na www klubu chybí objekt A-140 pod silnicí Blšany-Očihov v ostré zatáčce. Vzhledem k dnešnímu "maskování" se nelze divit, že mohl být jak od řeky, tak z linie II. sledu velmi snadno přehlédnut. Podle všeho se jedná o č. 34/140 (archiv.120) s osami cca 195°/335°, - přístupný, zatímco objekt u řeky (v dtb č. 34) by měl být č. 33/140 s osami cca 205°/345°. Tento je uzavřen mříží + ohnutým šroubem.

Zarostlý objekt č. 41/120 s osami cca 210/330° se nachází nad polní cestou pod mezí sev. od konce lesíku a cca 150 m SV od č. 42/140 u řeky. (Vchodová střílna 2/0). Podlaha je pokryta trávou.

Druhosledový objekt č. 60/C2 s osou cca 300° se nachází asi 600 m JV od kostela v Siřemi. Je snadno dostupný polní cestou z návsi, 25 m z rozcestí na horním okraji lesíku. Jde o stejný typ jako je č. 80 v horní části žlebu jižně od Očihova. Betonový strop asi 45 cm s otvorem vpravo 16x16 cm. Oba mají panty a "oka" na zajištění dveří. Od běžně uváděných C2 se liší vchodem v levé části týlové stěny - proti šikmé boční stěně, stejně u č. 80/C2.

Ještě k dobové fotografii v diskuzi - podle morfologie se patrně jedná o tento objekt na okraji plošiny ve svahu, se zarostlou roklí západně, tj, vlevo od LO a zčásti i před ním. Chmelnice na foto je malá a podle staré vojenské mapy 1:10000 již v 50. letech zrušená. Dnes je pole převážně zarostlé křovím.

Rozhodně to není č. 29 z C-14 a domnívám se, že ani žádné z ostatních zničených céček v tomto úseku. Stejně jako č. 80 v D-15 viz níže.

Zajímavé je, že další patrně jediné dochované druhosledové Céčko na Blšance u Holedeče č. 29 /C2 v úseku C-14 Měcholupy má "klasický" tvar (viz typologie) s betonovým stropem bez otvoru a bez pantů pro dveře.
Vloženo: 28.6.2004
Autor: Míra Plášil
Copyright ropiky.net ©1999-2019