[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Čísla v objektech


Následující stať si nebere za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat všechny druhy popisů, které můžeme v"řopících"nalézt.Dosavadníprůzkum sice obsáhl několik set objektů, přesto základem zůstává pouze oblast severních Čech (úseky O až CH a P až S)doplněnýfragmenty dalších částí republiky. Cílem je spíše ukázat, že i dnes, kdy objevení nového objektu je prakticky vyloučené (vyjma Slovenska) a neznámý výkop je světlou výjimkou, je možné se zaměřit na detaily, které nám mohou přiblížit mnohé z tehdejší organizace a technologie výstavby. Navíc zub času je neúprosný a mnoho informací neustále mizí.

Na týlových stěnách nebo v prostoru vchodové chodbičky se nalézají přes šablonu nastříkané nápisy typu "Vojenský objekt-vstupzakázán-nebezpečí úrazu". Tyto nápisy jsou obvykle prováděny červenou nebo bílou barvou. Z dobové fotografie vyplývá, že některé objekty na jižníMoravě byly označeny Němci nápisem: "Betreten verboten". Ve vchodové chodbičce nebo v oblasti vchodu bývá také vojenské evidenční číslo.Napsáno býváštětcem červenou,bílou nebo černou barvou. Číselná řada obvykle nerespektuje dvousledové uspořádání objektů, alebýváčasto stylem "cik-cak" mezi oběmasledy (např. XXIII-Sušina). Nalezneme i velmi nepravidelné přeskakování mezi liniemi (R1 Mimoň). Někde jsou i duplicitníčíslana dvou objektech nebo za číslem následuje ještě písmenné rozlišení (K2/250 nebo K2/251). Čísla VEČ byla přiřazována až v poválečnýchdobách a ve většině případů se neshoduje s předválečnými čísly objektů, lze však najít i světlé výjimky. V Krkonoších zase můžeme narazitna objekty s německým číslováním, které řopíkům přiřadila Wehrmacht po záboru pohraničí. Oproti VEČ jsou tato čísla provedena precizněji a je patrnýstarší rukopis.Občas máme určení typu usnadněno napsaným typem-to ale zřejmě dílo nadšenců rekonstruujících některé objekty.

Pancéřové prvky vobjektu skýtají další možnosti pátrání po různých typech značení. Hlavní střílny mají čísla nejčastěji čísla vyražena na plošce v pravém horním rohu.Málokdy se setkáme s tak dobře čitelným číslem jako je v M2/6. Častěji musíme přistoupit k luštění a velmi mnoho čísel už díky rzi nenávratně zaniklo. Normální střílnymají číslo čtyřmístné nebo pětimístné, velké čtyřmístné začínající "0" a zeslabené trojmístné. Existují ale také střílny, které toto číslo nemají a skupiny čísel jsou vyraženyna ozubech prouchycení střílňových vložek. Četněji je nalezneme na pravém horním ozubu, méně i na dolním. Na levých sevyskytují zřídka.Nezdá se ale, že by se jednalo o sériová čísla. U některých střílen, které se nepodařilo prováděcí firmě opatřit finálním šedým nátěrem, je možno najít číslo napsané světlou barvou z boku na rámu střílny opatřeném dosud jen základním nátěrem (např. oblast Sušiny), toto se pak shoduje s číslem vyraženým v pravém horním rohu.

V okolí Jedlové se lze setkat i s číslováním mřížových dveří. Dvoumístné číslo bylo napsáno na horním obvodovém úhelníku původních poválečně neupravených mříží R-238.. Otázkou zůstává, zda číslo souviselo s očíslováním objektu nebo sejednalo čistě o číslo mříže. Pancéřové dveře R-239 dodávané firmou Ippen, Hradec Králové byly označovány číslem napsaným v horním části dveří a toto se shodovalo s číslem vyraženým zboku na dosickém zámku. S plnostěnnými předválečnými dveřmi se však v opevnění setkáte jen velice zřídka.

Značení vchodových střílen je tak rozmanité,že popis by vydal na samostatnou studii. Střílny vyrobené v Třineckých železárnách jsou označeny nalitým znakem se třemi kladívky ve spodní části. Navíc na levé vodicí kolejničce nahoře nad ozuby pro křidélko je vyraženo trojmístné nebo čtyřmístné číslo. Další vyražené číslo se vyskytuje na vystupujícím nálitku nad znakem výrobce. Slévárny R. Bächer v Roudnici mají v dolní části nalit kalíšek. Vlevo od otvoru (vzácněji vpravo) mívají opačně nalité číslo, obvykle 0, 2, 3 nebo 5. Pod znakem výrobce byla nalezena vyražená čísla 2, 3, 4, 6, 8 a 10. Na nálitku nad znakem se někdy vyskytuje "vzhůrunohama"vyražená kombinace Ř38 a pod tím trojmístné číslo (např. Ř38 a 236). Značka Ř označujepřejímku zástupcem ŘOPu (v továrněnebyl ZTÚ),rok přejímky a pořadové či výrobní číslo. U střílen bez znaku výrobce se číslo vyskytuje nahoře na pravé kolejničce, někdy vyražené i opačně. V několika objektech úseku L3 je navíc pod číslem vyraženo "MO", což by mohlo znamenat Moravské ocelárny Olomouc. Tomuto faktu svědčí i dosud dochovanýodesílacílístek ze stanice Olomouc město nalepený na vchodovce objektu L1/255 v Lužických horách. Některé mají zase opačně nalité číslo vlevo od otvoru. Střílny s uzávěrem zajišťovaným kolíkem mají značení dost vzácně, příkladem může být K2/79, kde je vdolní části vyraženo v rámečku MO a číslo163 (sousední K2/80 má ale stejné značení lišící se číslem 179 na střílně s přítlačným křidélkem,takže se jedné spíše o místní značení). Střílny vyráběla hlavně Zbrojovka Brno, jejíž malé Z v kroužku lze nalézt hlavně na dobře dochovaných střílnách v reaktivovaných objektech na jihu.

Na víku granátového skluzu bývá zvenku vyraženo čtyřmístné číslo. Nejedná se ale o číslo pořadové, protože při dosavadních nálezech se pravděpodobně vždy jednalo o číslo 2185 a to v několika vzdálených úsecích K1 nebo XXII). Uvnitř jsou čísla nalitá a to buď jednomístné uprostřed (obvykle 0 nebo 1) nebojednomístné (zaznamenána "0") u okraje a na opačné straně o něco menší značka nebo písmeno (zřejmě se jedná o "X", "E" nebo "V"). Lze sesetkat i s výrobním číslem, kterébývalo vysekáno důlčíkem do těla granátového skluzu. Tento typ číslování bylobjeven ve vytrženém skluzu, normálně je číslo skryto pod betonem.

Zajímavou kapitolou je značení plechů odtahu zplodin. Záznamy jsou zatím jen zúseku N2. Číslo je vyraženo na úhelníčku, kterým je lapač uprostřed přichycen ve stropu. Shora je vyražen typ objektu a strana objektu, níže čtyřmístnéčíslo a dole "Ř". Příkladem může býtznačení v objektu č.22A120L-2645-Ř nad levou střílnou a A-120P-2645-Ř nad pravou střílnou(všimněte si, že pro jeden objekt byly dodávány lapače stejných čísel). V objektuč. 18 je značení D1-2677-R. Variantou je pouze vyražené číslo typu objektu a strany ( A160L a A160P u objektu č.27). V objektech IV. sboru byly nalezeny lapače, které se od těch z II. sboru trochu liší. Jednak ohnutý plech je vyroben z pozinkovaného plechu, ale také výrobní číslo a přejímací značka ŘOPujsou vyraženy na plechu pod zmiňovaným úhelníčkem. Lapače naopak postrádají určení typu objektu, pro který jsou určeny. V I. sboru bylypoužívány lapače obdobné jako u II. sboru - tedy z normálního plechu a s určením typu.

V této souvislosti je možno vyslovit teorii, že první číslavýrobních čísel lapačů souvisela se sborem, kam byly lapačedodávány. Ve IV. sboru začínala objevená čísla 4, ve II. sboru 2 a nakonec by tu byly lapače nalezené v I. sboru v Roudnici, jejichž čísla byla 1930. Může se však jednat o shodu náhod, k definitivnímu potvrzení je třeba dalšího průzkumu. Lapače v reaktivovaných objektech na jihu a západě republikyzačínají 6 a 7, ale ty sem byly dodávány po válce, takže na tyto nelze brát ohled stejně jako na poválečně vyráběné lapače označované kombinací písmene F a dvojčíslí (např. F-22 apod.).

Rovněž tesaři si někde označovali prkna pro bednění. Například v úsecích N1 a N2 se zachovaly na stropě otisky do prken vyrytých římských čísel. Číslování začínalo nad levou střílnou a pokračovalo k pravé. Některé číslice se občas opakují a to zřejmě v případech, že délka prkenbyla shodná. Na stěnách občas rovněž nalezneme arabské číslice a písmena, jejich výskyt je ale vzácnější a rozeznatelná jsou jen v místech velmi kvalitně hutněného betonu. V úseku O1 se zase v rozích zachovaly otisky červených a modrých popisek jednotlivých prken. Tesaři si je popsali malými písmeny abecedy od podlahy nahoru a červenými a modrými ryskami si označili jejich orientaci a návaznost. Na fragmentu výdřevy v N2/18 je tužkou vyznačena vzdálenost špalíku pro kapsu šroubů lafety nad rámem střílny.

Zajímavostí jsou tužkou psané nápisy německých "turistů" kráčejícíchve šlépějích svého Vůdce. Ti se zvěčnili v Mařenicích v objektunavštíveném Hitlerem č. 234 anedalekém prvosledovém č. 33. Jejich jména a data návštěvjsou patrná hlavně na rámu pancéřových dveří a pravé střílně, na stěnách jsou už přece jen poněkud méně čitelná. Podobně lze na Bruntálsku najít německé podpisy na lapačích umístěných v objektu navštíveném Hitlerem či hákový kříž na zárubni objektu u Branné v Jeseníkách svědčí o pohnuté době v našich dějinách.

Během údržby opevnění na hranicích s Rakouskem a západním Německem vojáci vyzdobili řadu objektů nápisy hlásající místo jejich domova adobu, za kterou jdou do civilu. Současné době přibývá i nápisů, kterými si zdobí mládež řopíky v okolí obcí. Většinou se jedná o satanská či feťáckádoupata, ale i v jednom objektu u Jevišovky na jižní Moravě je možno nalézt do omítkyvyškrábané obrázky, za které by se nemuseli stydět v nejednom pánském časopise…

L. Martinů, J. Lakosil
Vloženo: 6.10.2004
Autor: Libor Martinů
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018