[ vod | lnky | Databze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukraden ropky]
Uivatel: Anonymn [ Pihlsit ]

Expedice Podles


Tak jsme se prv vrtili z Podles, co je st Ukrajiny, kter v pedvlenm obdob patila Polsku. Mezi lety 1936-39 zde vznikla siln opevnn linie tajc kolem 160 tkch objekt (vetn nkolika malch tvrz se skromnm podzemm).

Popisu opevnn bude vnovna samostatn serie lnk, tyt fotky berte zatm jako upoutvku...
Vloeno: 2.5.2006
Autor: Tom Kamensk
ropiky.net 1999-2018