[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Úsek E-25 Merklín


Vážení přátelé Čs. opevnění,

při odevzdávání rukopisu knihy „Plzeňská čára“ nakladateli, takto sv. 28 edice FORTprint Ing. J. Škodovi došlo k technické (elektronické) chybě, při které se nedostal včas do tisku úsek E-25 Merklín z r. 1937 od autora Milana Jenčíka.

Za toto nedopatření se čtenářské veřejnosti jako autor tohoto projektu a také odesilatel připravených článků a příloh ke zpracování nakladateli do tisku omlouvám.

Současně využívám návrhu V. Sýkory, takto v zastoupení badatelské veřejnosti a též jednoho z administrátorů těchto str. ropiky.net, aby scházející úsek byl zveřejněn dodatečně právě na těchto stránkách.

Autor textu a tabulky ke stavebnímu úseku E 25 s tímto dodatečným zveřejněním souhlasí. Tento autor zpracovával z období 1936-7 ještě mj. také i prostor úseků VIIIb, E-25 a 175.

Děkuji za případnou pozornost a pochopení.

Za autorský kolektiv J. Frančík.

***

Popis úseku

Úsek je číslován od severu k jihu tj. od obce Poděvousy k Ježovům. Podle číslování objektů postupovala i výstavba úseku. Objekty úseku E 25 jsou na mapě označeny 1 ST – 21 ST (ST = stanoviště). Viz tabulka 16 -17.

První tři objekty 1-3 ST byly postaveny na okraji lesů mezi osadami Poděvousy a Buková (viz foto 16-1), poté následuje velká mezera. Čtvrtý objekt se nacházel až v okraji lesa nedaleko osady Hora, pak pomyslná čára linie opevnění překračuje okresní silnici Křenice – Ptenín 5 ST a kolem rybníčku 6 ST se linie dostává do lesa Zderaz 7-8 ST. Za ním překračuje další okresní silnici Křenice - Biřkov a přes pole 9-10 ST se dostává do lesa Kněžhora 11, 12 ST.

Zde se opevnění rozdělovalo do dvou sledů. První sled byl vytyčen přes obec Ježovy (13-14 ST) a druhý sled byl vytyčen podél okraje lesa k výšině Ostrý vrch ☼520,1 17-18 ST. Oba sledy překračují okresní silnici Ježovy - Švihov a pokračují do lesa vrchu Běleč ☼711,6 ST 15, 16, 19, 20, 21. Zde za vrcholem Bělče na sebe již navazuje úsek E 25 Merklín a E 26 Klatovy.

Zadávací řízení

K oponentnímu řízení na výstavbu opevnění v úseku E 25 Merklín bylo pozváno šest firem které do 11. června podaly nabídku v tomto pořadí :

Stavební firma Cenová nabídka Číselné přezkoušení
VŽV I. sb.
1. Ing. Václav Střebský, Plzeň 846.846,80 Kč 846.846,80 Kč
2. Ing. K. Horák, Klatovy 670.475,70 Kč 636.392,40 Kč
3. Ing. K. Pičman, Domažlice vrátil nevyplněnou nabídku (vyhrál soutěž na úsek H 40 Sušice pozn. M.J.)
4. V. Roučka, Staňkov nevyčíslil položky nabídky 564.651,70 Kč
5. Ing. Karfík a Hvězda, Praha XVI 512.052 Kč 512.713 Kč
6. Jindřich Dohanský, Sušice nabídku nepodal

Ze šesti firem se tak posuzovaly ve výběrovém řízení jen čtyři, za kterých nejlacinější nabídku k 11. červnu 1937 podala firma Ing. Václav Karfík a Hvězda, Praha XVI za 512.052,- Kč.

Rozhodnutím MNO z 25. června 1937 se zadaly práce spojené s výstavbou 21 objektů v úseku E 25 Merklín výše uvedené firmě v celkovém stavebním nákladu 864.500,- Kčs, přičemž se počítalo, že objekt typu A vyjde na 21.500,- Kčs, objekt typu B na 22.390,- Kčs, typu D na 18.444,- Kčs a typ E na 19.045,- Kčs. Později byl č.j. 70.525/39 celkový stavební náklad zvýšen na konečných 966.000,- Kčs. Prvním stavebním dnem byl určen 28. červen 1937.

Výstavba úseku a kolaudace

Po tahanicích o harmonogram stavby mezi VSD E 25 škpt. Lobovským a podnikatelem, byl 14. července 1937 firmou předložen program prací v úseku který počítal s tím, že výkop 1 ST bude proveden 9. 7. 1937. Dokončení 21 ST bude provedeno 6.10. 1937 se 40 zaměstnanými dělníky a jedním polírem na stavbě.

Na základě ústního rozkazu velitele 3. pěší brigády z 26. července 1937 došlo ke změně typu objektu u 18 ST z typu D1 zesílený na A 160 zes. v prostoru Ostrého vrchu, a č.j. 41.050 byl s touto změnou vysloven souhlas.

Mezi stavební zajímavosti lze zařadit existenci tří šikmých objektů v úseku a to 7 ST se šikmostí stropu 5,7% a 26cm výškového rozdílu v osách střílen, u objektu 14 ST se jedná o hodnoty 7,7% a 39 cm a u objektu 15 ST 11,4% a 53cm.

V zápisu protokolu o kolaudaci úseku E 25 z 24.2. 1938 uvádí, že firma Ing. Karfík a architekt Hvězda vybudovala od 28. 6. 1937 do 15. 1. 1938 celkem 21 stanovišť, a to:

- 2 stanoviště A 120 normální č.11,21

- 1 stanoviště A 140 zesílené č.14 šikmý

- 4 stanoviště A 140 normální č.1,8,12,20

- 4 stanoviště A 160 zesílené č. 9,10,18,19

- 4 stanoviště A 160 normální č. 3,4,6,16

- 2 stanoviště A 180 zesílené č. 13,15 šikmý

- 1 stanoviště A 180 normální č. 7 šikmý

- 1 stanoviště B1-80 normální č. 17

- 1 stanoviště A 200 normální č. 2

- 1 stanoviště E zesílené č. 5

Ze zápisu v kolaudačním protokolu vyplynulo kromě jiného, že pevnost železobetonu se podle výsledné tvrdosti kontrolních zkušebních kostek pohybovala mezi 312 -535 kg/cm2 a celkového průměru 413 kg/cm2, tj. o 37 kg/cm méně než je předepsané minimum 450 kg/cm2, za což mělo dle nařízení VŽV býti podnikatelům sraženo z ceny betonu 18,5%. Ale komise zjistila, že na stavby všech objektů byl použit materiál stejné jakosti a proto nenavrhuje snížení ceny betonu.

Mezi zajímavé závady, které měl odstranit podnikatel, lze zařadit absenci barevných nátěrů a mříží u pěti objektů jakož i jedny chybějící pancéřové dveře. U objektů č. 9,10,17,18,20 díky přítomnosti vody v jímce bylo podezření, že spodní izolace objektu byla porušena. Z usnesení komise dále vyplynulo, že podnikatelská firma provedla stavbu zadaných 21 stanovišť úseku E 25 Merklín bez závady a že lhůtu pro splnění stavby úseku nepřekročila vlastní vinou, neboť prodloužení stavební lhůty bylo způsobeno opožděním dodávek vojenské správy. Objekty do opatrování dostane pěší pluk 35.

Tabulka 16-17: Seznam zcela zničených LO stavebního úseku E - 25 Merklín

Č. Typ Zbraň Sled Betonáž Tvrdost kg/cm2 Poznámka
L P
1 A140 Lk Lk 1 5.8.37 488 V okr. lesa SZ obce Buková + 2 Tk, 1 Lk ☼ 445 + 1 Lk sz. Lo 1 v lese
2 A200 Lk Lk 1 7.8.37 346 V lese u obce Buková
3 A160 Lk Lk 1 11.8.37 394 V lese u obce Buková
4 A160 Tk Lk 1 16.8.37 312 Betonová drť, zához + 1 Tk Vých. v lese Smrčí a 1 Tk sev. v lese
5 E zes Tk 1 25.8.37 413 Betonová drť, na mezi u Starého potoka pod Újezdcem
6 A 160 Tk Tk 1 28.8.37 420 Jáma, betonová drť, v remízku u rybníka
7 A180 šik Lk Tk 1 30.8.37 325 Jáma, betonová drť, v lese jižně od výšiny Zderaz + 1 x Lk ve vol. ter
8 A140 Tk Lk 1 1.9.37 398 Jáma, betonová drť, u cesty v lese Zderaz
9 A160 z Tk Tk 1 3.9.37 315 Rekultivován na poli
10 A160 z Tk Tk 1 7.9.37 375 Rekultivován na poli
11 A 120 Tk Tk 1 14.9.37 488 Jáma, betonová drť, v okraji lesa severně obce Ježovy
12 A140 Tk Tk 1 15.9.37 ? Jáma a zbytky betonu na okraji lesa SZ obce Ježovy
13 A180 z Tk Tk 1 17.9.37 517 Rekultiv. na poli u Ježov + Tk lev. -Lk pr. okno, v domě čp. 32
14 A140 z Tk Tk 1 21.9.37 465 Rekultivován na poli u obce Ježovy
15 A 180 z šik Tk Tk 1 2.10.37 459 Jáma, betonová drť, zbytek čelní zdi v okraji remízku
16 A160 Lk Tk 1 ? ? Jáma, bet. drť, v okraji lesa jižně obce Jivjany + Lk 250m již. od Lo
17 B1- 80 Lk Tk 2 29.9.37 439 L stř = čelní, jáma, betonová drť, v lese zarostlý v trní a zbytky zákopů
18 A160 z Tk Tk 2 28.9.37 505 Rekultivován, dnes na louce, u Ostrého vrchu
19 A160 z Lk Tk 2 ? ? Jáma (smetiště), betonová drť, na mezi u cesty
20 A 140 Tk Tk 2 ? ? Jáma, betonová drť s armaturou, u silnice na poli
21 A 120 Tk Tk 2 ? ? Ve špici lesa + Tk na úpatí Tuhoště

Údaje ve sloupci zbraň platí pro rok 1938.

Statistika zbraní: 29 x Tk = 70.73 %, 12 x Lk = 29,26 % , mimo sloupec zbraň měly být ve volném terénu umístěny 3 Tk a 7 Lk

Poznámka: Průměr tvrdosti zkušebních kostek dle kolaudačního protokolu činila 413 kg/cm2


Vloženo: 9.2.2007
Autor: Josef Frančík
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018