[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Inundační šachty - malé shrnutí


Souhrnný výčet vybudovaných objektů LO vz. 37 s inundačními šachtami.

Nehodlám se v tomto článku zabývat technickou stránkou věci, tzn. jednotlivé provedení šachet, jejich typologie, či stavební provedení, ale chtěl bych zde uvést, v jakých oblastech se objekty s těmito úpravami budovaly (většinou na březích větších vodních toků s možností záplav, příp. rybníků s velkým kolísáním hladiny).

Dochované inundační šachty se vyskytují téměř ve všech sborech!

Malý souhrn:

počet vybudovaných in. šachet – sbor/úsek

20 – II./O3

18 - III./8

17 – VII./LI

14 - I./195, I./181

13 – I./C-27, I./148

12 – IV./II, I./E-22

11 – I./111

9 – IV./I

6 – VII./LV

4 - II./02, III./5, III./15

3 – IV./XIX, I./B-6, I./C-12, I./C-13, I./159, I./191, I./182, I./146, VII./LVI

2 – I./D-17, I./A-2, I./124, VII./LII

1 – IV./XVII, II./M1, I./A-4, I./D-31, I./137, I./139, III./1, III./7II, VII./LIII, VI./M-III

---------------------------------------------

řeka Vltava (191, 195, 111, 124, 137, 139, 146, 148) 3+14+11+2+1+1+3+13 = 48

řeka Labe (O2, O3) 4+20 = 24

řeka Morava (LVI, LII, LI) 3+2+17 = 22

řeka Opava (I, II) 9+ 12 = 21

řeky Dyje (5+7II+8) 1+1+18 = 20 (nepočítány 3 ks, nedaleko řeky Dyje, které byly určeny proti zatopení objektu ze svahu!)

řeka Ohře (C-12, C-13, C-27) 3+3+13 = 19

řeka Malše (181) 14

řeka Mže (E-22) 9

řeka Střela (159, D-17, D-31) 3+2+1 = 6

řeka Jihlava (15) 4

řeka Úhlavka (E-22) 3

řeka Berounka (B-6) 3

řeka Stropnice (182) 3

řeka Loděnice (A-4) 1

řeka Olše (XIX, XVII) 1+1=2

řeka Ipeĺ ??

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH ŠACHET JE PROZATÍM 216 KS

-------------------------------------------------------

IV.sbor

4 stavební úseky: XIX – 3 šachty, XVII - 1 šachta, I – 9 šachet, II – 12 šachet

vybudováno min. 25 šachet (jistě ještě více)

řeky Olše, Opava (XIX, XVII, I, II)

Zde je najdeme především podél toku řeky Opavy. Poslední 2 šachty (úsek XIX) jsou dochovány u objektů poblíž Chotěbuzi, zde ovšem byly vybudovány spíše kvůli možnému zatopení vodou ze strání z týlu.

I když opevnění LO vz. 37 prochází i podél horního toku řeky Opavy (úseky X, XXI), žádný objekt in. šachtu nemá. Bohužel mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) na záchytném háku na řece Olši bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

XIX/404/A-120 Z, XIX/425/D2, XIX/656/E

XVII/28/A-160

I/23/A-180, I/49/A-140, I/32/A-180 Z, I/27/A-200 Z, I/57/A-160 Z, I/31/A-140, I/22/A-140 Z, I/29/A-140

II/54/A-160, II/53/A-140, II/1/A-160, II/51/B1-100, II/11/A-140 Z, II/14/A-160, II/5/A-140, II/4/A-160, II/7/A-120, II/15/A-180, II/20/A-180, II/55/A-160

-------------------------------------------------------

II.sbor

3 stavební úseky: M1 – 1 šachta, O2 – 4 šachty, O3 – 20 šachet

vybudováno min. 25 šachet (jistě ještě více)

řeka Labe (O2, O3)

Další in. šachta je ve II. sboru v úseku M1 a zcela netypicky u objektu v šikmém provedení!

Tady se ale jednalo o zamezení vniknutí přívalové vody z přilehlého svahu.

In. šachty najdeme především podél toku řeky Labe.

Opět mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) např. v úseku P1 na mimoňské příčce bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

M1/234/A-180 šik

O2/68/A-180 Z, O2/65b/D1 Z, O2/65a/D2Z, O2/64/A-200 Z

O3/29/A-180, O3/28/A-160 Z, O3/27/A-160 Z, O3/26/A-140, O3/25/A-140, O3/24/A-160 Z, O3/23/-A-160 Z, O3/22/A-140 Z, O3/21/A-160, O3/20/A-200, O3/19/A-220, O3/18/A-220, O3/17/A-200, O3/16/A-160, O3/15/A-160 Z, O3/14/A-160 Z, O3/13a/D-1Z, O3/12/A-160 Z, O3/11/A-160, O3/10/A-180

-------------------------------------------------------

I. sbor

20 stavebních úseků: C-12 – 3 šachty, C-13 – 3 šachty, C-27 – 13 šachet, 159 – 3 šachty, D-17 – 2 šachty, D-31 – 1 šachta, E-22 – 12 šachet, 191 – 3 šachty, 195 – 14 šachet, 181 - 14 šachet, 182 - 3 šachty, 111 – 11 šachet, A-2 – 2 šachty, A-4 - 1 šachta, B-6 – 3 šachty, 124 – 2 šachty, 137 – 1 šachta, 139 – 1 šachta, 146 - 3 šachty, 148 – 13 šachet

vybudováno min. 91 šachet (jistě mnohem více!!)

řeky Ohře (C-12, C-13, C-27), Střela (159, D-17, D-31), Mže (E-22), Úhlavka (E-22), Vltava (191, 195, 111, 124, 137, 139, 146, 148), Malše (181), Stropnice (182), Loděnice (A-4), Berounka (B-6)

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

C-12/40a/A-160, C-12/46/A-160 Z, C-12/59/A-220 Z

C-13/15a/A-160, C-13/22/A-140, C-13/28a/A-180 Z

C-27/32/A-140, C-27/37a/A-180, C-27/38/A-140, C-27/39/A-220 Z, C-27/40/A-160 Z, C-27/48/A-180 Z, C-27/49a/A-120, C-27/52/A-160 Z, C-27/52a/A-140 Z, C-27/56a/A-140, C-27/53/A-180 Z, C-27/59/A-160, C-27/59a/A-180 Z

159/40a/A-200 Z, 159/49a/A-160 Z, 159/52a/A-180 Z

D-17/39/A-160 Z, D-17/41/A-220 Z

D-31/64/A-140

E-22/3/A-180, E-22/5/A-160, E-22/6/A-160, E-22/12/A-160, E-22/17/D1, E-22/18/D2, E-22/22/C-1, E-22/42/A-160, E-22/47/A-160, E-22/55/A-160 šik!, E-22/56/A-160, E-22/57/A-220

191/1/A-120 Z, 191/11/A-200 Z, 191/9/A-200 Z

195/70/A-140, 195/69/A-140, 195/61/A-180 Z, 195/60/A-180, 195/59/A-160, 195/58/A-140, 195/57/A-140, 195/56/A-120, 195/55/A-120, 195/54/A-160, 195/53/A-160, 195/52/A-160, 195/51/A-140, 195/50/A-120

181 - 14 objektů

182/13/A-180 Z, 182/14/A-220 Z, 182/25/A-200

A-2/61/D2 Z, A-2/67/A-180 Z

A-4/51/A-200Y

B-6/12/A-200 Z, B-6/42/A-200 Z, B-6/61/A-220 Z

111/46/A-180, 111/43/A-160, 111/31/A-200, 111/29/A-180, 111/26/A-180, 111/21/A-180, 111/17/A-160, 111/15/A-160, 111/13/A-160, 111/11/A-180, 111/9/A-180

124/10/A-200 Z, 124/41/A-220 Z

137/2/A-180

139/28/A-180

146/71/A-200 Z, 146/69/D2 Z, 146/67/A-160 Z

148/4/A-160 Z, 148/5/A-180 Z, 148/6/A-180 Z, 148/7/A-160 Z, 148/11/A-120, 148/28/D1 Z, 148/30/A-220 Z, 148/43/A-140 Z, 148/46/A-160, 148/47/A-120, 148/48/A-180, 148/49/A-160, 148/50/A-160

-------------------------------------------------------

III. sbor

5 stavebních úseků: 1 - 1 šachta, 5 - 4 šachty, 7/II - 1 šachta, 8 – 18 šachet, 15 – 4 šachty

vybudováno min. 28 šachet (jistě ještě více - u několika objektů v úseku 8-Břeclav byly šachty odsekány kvůli vybavení LO protiatomovou ochranou)

řeky Dyje (5, 7/II, 8), Jihlava (15)

In. šachty najdeme především podél toku řeky Dyje a dále u objektů podél řeky Jihlavy. Opět mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) jak v úseku 8, tak 15 bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

1/1103/A-160Z

5/2062/A-140Y, 5/2059/A-120Y, 5/2057/A-140X, 5/1225/A-120

7II/7/A-180

8/b19+/A-160, 8/b18+/A-120, 8/b16+/A-120, 8/b11+/A-120, 8/b10+/D2, 8/b9+/A-120, 8/b6+/A-180, 8/b1+/A-120, 8/b21/A-120, 8b/18/A-120, 8b/14/A-140, 8b/13/A-180Z, 8/b11/A-120 Z, 8b/7/A-140, 8b/5/A-140, 8b/3/A-200S, 8b/2/A-180, 8/b1/A-120 Z

15/7568/B1-80, 15/7566/A-180, 15/7565/A-120Z, 15/7564/A-200 Z

-------------------------------------------------------

VII. sbor

5 stavebních úseků: LVI – 3 šachty, LV – 6 šachet, LIII – 1 šachta, LII - 2 šachty, LI – 17 šachet

vybudováno min. 29 šachet (jistě ještě více)

řeka Morava (LVI, LII, LI)

In. šachty najdeme především podél toku řeky Moravy (úseky LI – 15 šachet, LII - 2 šachty, LVI – 3 šachty). Opět mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) na středním Slovensku především na břehu řeky Ipeĺ bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

LVI/163/A-120, LVI/162/A-140, LVI/256/A-140

LV/152/A-140 Z, LV/147/A-160Z, LV/145/A-160 Z, LV/142/A-140, LV/141/A-140 Z, LV/140/A-160 Z

LIII/128/A-160

LII/113a/A-160, LII/113/A-160

LI/3/A-160 Z, LI/4/A-160 Z, LI/5/A-140 Z, LI/6/A-180 Z, LI/7/A-160 Z, LI/8/A-140Z, LI/9/A-160Z, LI/10/D2 Z, LI/13/A-220 Z, LI/18/A-200 Z, LI/22/A-180 Z, LI/23/A-180 Z, LI/24/A-160 Z, LI/25/A-160 Z, LI/26/A-140 Z, LI/27/A-140 Z (čtyřstřílnový), LI/28/A-160 Z

Poznámka: šachty u objektů LI/3/A-160Z a LII/113/A-160 sloužily jako ochrana vstupu proti zasypání.

----------------------------------------

VI. sbor

1 stavební úsek: M-III – 1 šachta

vybudováno min. 1 šachta (jistě ještě více)

(M-III)

In. šachtu najdeme u nejvýchodnějšího zachovalého řopíku v obci Viničky. Ta ovšem sloužila patrně proti zaplavení vchodu ze svahu (objekt stojí na svahu, nad obcí).

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

M-III/?/A-?

-----------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo pouze o jakési malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH objektů s inundačními šachtami a ne o nějakou komplexní práci. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito úpravami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem kde hledat, pro ty, kteří se o tyto úpravy objektů detailněji zajímají.

Dle nových informací již byla i na toto téma zpracována práce, která by měla být v brzké době zveřejněna.

Zdroje a literatura:

 1. vlastní terénní průzkum
 2. ropiky.net
 3. dostupná odborná literatura
 4. informace Jana Lakosila, Martina Niče a Milana Blažka

Vloženo: 5.3.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018