[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Speciální (velké) střílny - malé shrnutí


Souhrnný výčet objektů LO vz. 37 se speciálními (velkými) střílnami.

Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tyto nestandartní střílny.

Byly osazovány vždy tam, kde bylo potřeba použít velkou depresi až -30°, tedy na prudkých svazích , kde již nestačila střílna normální s depresí -20°.

Velké střílny se měly osazovat místo normálních střílen, které by se musely jinak naklánět. Na prudkých svazích pohraničích hor pak byla v některých objektech osazena na jedné straně speciální střílna (pro palbu ze svahu) a na druhé straně vykloněná (normální) střílna (pro palbu do protisvahu).

T. Svoboda v článku o vykloněných střílnách uvádí, že: „...z archivu bohužel není zcela jasně doloženo kdy byla zavedena speciální (velká) střílna (+20/-30 st.), takže neznáme přesně dobu, odkdy se tyto střílny měly instalovat“.

Sepsal jsem si data betonáží všech objektů se speciálními střílnami, z čehož mi jasně vyplynulo, že tyto střílny se zcela jistě podařilo vyprojektovat až na přelomu let 1937 – 1938, a osazovat se měly s největší pravděpodobností od jara 1938. Důkaz je v podobě objektu J2/224/A-120, který je umístěn ve druhém sledu těsně nad silnicí Raspenava - Oldřichov v Hájích. Tento objekt se betonoval 29. 4. 1938 a je to nejspíše PRVNÍ objekt, ve kterém se tato velká střílna objevila. Dřívější datum jsem nenašel ani ve IV. sboru, kde data betonáží nejsou známa. Všechny zde zapsané objekty se spec. střílnou totiž mají ventilaci L, která byla nařízena provádět od 11. 5. 1938. Nicméně se v objektech patrně objevila až na počátku léta 1938.

---------------------------------------------------------------------------------

Největší koncentrace těchto střílen je zcela jistě ve II. sboru (74% všech!), kde linie prochází drsným horským terénem. Největší počet najdeme v úsecích M1 (10 objektů/18 střílen), J2 (16 objektů/17 střílen), K3 (15 objektů/16 střílen) a N2 (12 objektů/15 střílen).

-------------------------------------------------------------------------------

V naprosté většině byla v 1 objektu LO vz. 37 (A, B) osazena 1 velká střílna (a druhá normální). Pouze ve výjimečných případech byly do 1 objektu LO vz. 37 (A) osazeny 2 velké střílny. Ovšem v úseku M1 je toto řešení použito hned v osmi případech!!

Obě střílny velké mají objekty: XIIa/503/A-160, XIIa/526/A-140, XIIa/527/A-120, XIIa/531/B2-90 šik., G1/301/A-140, J2/221/A-120 šik., K3/16/A-160, M1/46/A-140, M1/229/A-120, M1/241/A-120, M1/242/A-120, M1/243/A-180, M1/248/A-180, M1/249/A-120, M1/250/A-140, N2/59/A-120 Z, N2/203/A-160, N2/208/A-180, 116/110/A-120 Z, 116/136/A-160 Z, 194/7/A-180, 182/33/A-140 Z.

Objekt VII./LI/27/A-140 Z (čtyřstřílnový) má taktéž obě horní střílny velké!

-------------------------------------------------------------------------------

Ze seznamu je dále patrné, že více jak polovina (52%) objektů (64 ze 122 oboustranných - A/B) byla buď v šikmém, nebo lomeném provedení, což dokládá velmi náročný terén, do kterého byla tato střílna určena.

-------------------------------------------------------------------------------

Souhrn:

počet osazených speciálních střílen v LO vz. 37 – sbor/úsek

18 - II./M1

17 - II./J2

16 – II./K3

15 – II./N2

14 - II./A

13 – II./G1, I./116

9 - IV./XIIa

6 – II./Z2

5 – II./X, II./O1

4 – IV./XXI, I./194

3 – II./Q2

2 – IV./XIIb, IV./XIV, II./G3, II./H2, I./194a, I./182, VII./LI

1 – IV./XXII, II./B, II./D1a, II./G2, II./L1, II./M2, II./Q1, II./S1, II./P3, I./159, I./171, I./196, I./185

---------------------------------------------------------

odolnost:

normální – 118 objektů (98 A, 4 B, 15 D, 1 E)

zesílená – 27 objektů (20 A, 1 D, 6 E)

----------------------------------------------------------

typy:

A – 118 objektů

B – 4 objekty

D – 16 objektů

E – 7 objektů

--------------------------------------------------------------

sbor/objektů/šik./lom./střílen

I./****21***/**2**/**4*/**25*/

II.**109***/*27**/*26*/**123*/

III.****0***/**0**/**0*/***0*/

IV./**14***/**1**/**5*/**18*/

VII./**1***/**0**/**0*/***2*/

----------------------------------------------------------------

celk./145*/*30**/*35*/*168*/

----------------------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH SPECIÁLNÍCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 168 ks

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů se SPECIÁLNÍMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 145.

----------------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty/střílny)

5 stavebních úseků: XIIa – 5/9, XIIb – 2/2, XXI – 4/4, XIV – 2/2, XXII – 1/1

Osazeno min. 18 speciálních střílen ve 14 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

XIIa/509/A-140 Z (vlevo), XIIa/527/A-120 (obě!), XIIa/526/A-140 (obě!), XIIa/503/A-160 (obě!), XIIa/531/B2-90 šik. (obě!)

XIIb/17/A-140 lom (vlevo), XIIb/568/A-140 lom (vlevo)

XXI/5/A-140 (vlevo), XXI/6/E, XXI/9/D2, XXI/10/D2

XIV/3/A-140 lom (vlevo), XIV/78/A-120 lom (vlevo)

XXII/210/A-140 Z lom (vlevo)

----------------------------------------------------------------------

II.sbor(objekty/střílny)

19 stavebních úseků: A – 14/14, B - 1/1, X – 5/5, D1a - 1/1, G1 – 12/13, G2 – 1/1, G3 – 2/2, Z2 – 6/6, H2 – 2/2, J2 – 16/17, K3 – 15/16, L1 - 1/1, M1 – 10/18, M2 - 1/1, N2 – 5/5, O1 – 5/5, S1 – 1/1, Q2 – 3/3, P3 – 1/1

Osazeno min. 123 speciálních střílen ve 109 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

A/58/A-140 (vlevo), A/39/A-120 šik (vpravo), A/38/A1-140 lom (vpravo), A/37/A-200 šik (vpravo), A/35/A-160 šik (vlevo), A/15/B2-80 lom (vlevo), A/14/A-200 lom (vlevo), A/11/A-180 šik (vpravo), A/243/A-140 Z (vpravo), A/239/A-180 šik (vpravo), A/215/D2, A/214/A-140 lom (vlevo), A/212/A-180 šik (vlevo), A/211/A-160 šik (vpravo)

B/10/A-160 lom (vpravo)

X/30/A-160 lom (vlevo), X/29/A-160 lom (vlevo), X/23/A1-160 lom (vpravo), X/222/A1-160 lom (vpravo), X/221/D1

D1a/81/A-160 šik (vlevo)

G1/99/A-120 (vlevo), G1/100/A-140 šik (vlevo), G1/101/A-180 šik (vlevo), G1/104/A-160 Z šik (vlevo), G1/106/A-160Z (vlevo), G1/284/A-140 (vlevo), G1/290/A-140 (vlevo), G1/298/A-140 šik (vpravo), G1/299/A-160 šik (vpravo), G1/301/A-140 (obě!), G1/309/A-140 (vlevo), G1/316/B2-80 (vlevo)

G2/274/A-160 šik (vlevo)

G3/263/A-120 (vlevo), G3/268/B1-80 lom (vpravo)

Z2/1/A-160 šik (vpravo), Z2/8/A1-160 lom (vpravo), Z2/9/A1-140 lom (vpravo), Z2/10b/D1, Z2/210b/D1, Z2/212/D2

H2/67/A1-180 lom (vpravo), H2/66b/D1

J2/44/A-160 (vlevo), J2/26/A-160 šik (vpravo), J2/23/A-160 (vpravo), J2/18/A-140 lom (vlevo), J2/17/A-180 šik (vlevo),J2/15/A-160 šik (vpravo), J2/8/A1-180 lom (vpravo), J2/7/A-160 šik (vpravo), J2/228/A-140 (vlevo), J2/227/A-140 (vlevo), J2/224/A-120 (vpravo), J2/223/D1, J2/222/D2, J2/221/A-120 šik (obě!), J2/220/D1, J2/204/A-140 (vpravo)

K3/47/A-160 šik (vlevo), K3/46/A-120 (vlevo), K3/42/A-160 Z šik (vpravo), K3/33/A-160 lom (vlevo), K3/32/D2, K3/31/D1, K3/30/A1-160 lom (vpravo), K3/29/A1-140 lom (vpravo), K3/16/A-160 (obě!), K3/14/A1-140 lom (vpravo), K3/13/A1-140 lom (vpravo), K3/241/A-140 Z lom (vlevo), K3/240/A-140 šik (vlevo), K3/239/A-140 lom (vlevo), K3/232/A1-140 lom (vpravo)

L1/262/A-160 (vlevo)

M1/46/A-140 (obě!), M1/229/A-120 (obě!), M1/238/A-180 (vlevo), M1/241/A-120 (obě!), M1/242/A-120 (obě!), M1/243/A-180 (obě!), M1/247/A-140 (vlevo), M1/248/A-180 (obě!), M1/249/A-120 (obě!), M1/250/A-140 (obě!)

M2/224/A-160 (vpravo)

N2/60/A-140 (vlevo), N2/59/A-120 Z šik (obě), N2/53/A-160 šik (vlevo), N2/52/A-160 (vlevo), N2/49/A-160 (vpravo), N2/46/D2, N2/43/A-200 (vpravo), N2/25/A1-160 lom (vpravo), N2/20/A-120 lom (vlevo), N2/209/A-120 (vpravo), N2/208/A-180 (obě), N2/203/A-160 (obě)

O1/17/A-120 (vpravo), O1/12/A1-160 lom (vpravo), O1/5/A-140 (vlevo), O1/202/D2, O1/201/D1

S1/10/A-160 Z (vpravo)

Q2/44/A-160 Z (vlevo), Q2/36/A-160 Z (vlevo), Q2/231/A-140 (vlevo)

P3/88/A-160 (vlevo)

----------------------------------------------------------------------

I. sbor (objekty/střílny)

7 stavebních úseků: 116 – 11/13, 159 - 1/1, 171 - 1/1, 194a – 2/2, 194 – 3/4, 196 – 1/1, 182 - 1/2, 185 – 1/1

Osazeno min. 25 speciálních střílen ve 21 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

116/110/A-120 Z (obě!), 116/118/E Z, 116/119/E Z, 116/120/E Z, 116/125/E Z, 116/127/D1 Z, 116/136/A-160 Z (obě!), 116/137/E Z, 116/140/A-160 Z (vpravo), 116/145/E Z, 116/155/A-120 Z (vpravo)

159/59c/A-160 šik (vlevo!)

171/49/A-160Z lom (vlevo)

194a/91/A-140Z lom (vlevo), 194a/85/A-140 Z šik (vpravo)

194/12/A-160 (vlevo), 194/11/A-200 (vlevo), 194/7/A-180 (obě!)

196/14/A-200 lom (vlevo)

182/33/A-140 Z (obě!)

185/243/A-160 lom (vlevo)

----------------------------------------------------------------------

III. sbor, VI. sbor

NEBYLY POUŽITY

----------------------------------------------------------------------

VII. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: LI – 1/2

Osazeny min. 2 speciální střílny v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

LI/27/A-140 (obě horní)

Pozn.: Archivní prameny naznačují, že spec. střílny měly být použity i v úsecích Hrušov (3), Plášťovce (3), Dolné Strháre (3) a Vieska (4) = +13?.

----------------------------------------------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH objektů se speciálními střílnami. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito střílnami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde všude lze takovéto objekty najít.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

 1. dostupná odborná literatura
 2. ropiky.net
 3. informace Jiřího Duchoně, Vladimíra Slezáka, Vladimíra Sýkory a Martina Niče
 4. vlastní terénní průzkum

Vloženo: 23.4.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018