[ vod | lnky | Databze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukraden ropky]
Uivatel: Anonymn [ Pihlsit ]

Blorusk RANA


Tak jsme se vydali do Beloruska na bunkry (postupn tu budu uveejovat njak informace a fotky) a protoe bylo tsn ped oslavou konce vlky, vyuili jsme nabdky ke shldnut military akce, podan v arelu muzea Stalinovy linie u obce Zaslavlj, lecho asi 30 km severozpadn od Minska.

Akce to byla na zdej pomry (pr) men, ale i pes to zajmav...
Vloeno: 6.6.2007
Autor: Tom Kamensk
ropiky.net 1999-2018