[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Vykloněné kontra nakloněné střílny - malé shrnutí


Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tyto nestandartně osazené střílny.

Jedná se o necelých pět desítek kusů, což jistě již můžeme nazvat raritou.

Pro ujasnění terminologie - podle pokynů pro průzkum LO T. Svobody a P. Koláčka – naklonění = deprese střílny a vyklonění = elevace střílny.

Důvody pro tyto úpravy jsou zřejmé. Normální střílna umožňovala náměr +/-20°. Později vyprojektovaná speciální (velká) střílna +20/-30°. V drsném horském terénu však projektanti museli vyřešit i postřelování svahů větších než +20° a -30°.

1)neexistovala střílna (lafeta) s elevací větší než +20° (u svahů +21° až +35°) potřeba VYKLONIT!

2)neexistovala střílna (lafeta) s depresí větší než -30° (u svahů -31 až – 38°) potřeba NAKLONIT!

T. Svoboda ve svém článku Osazování nakloněných střílen uvádí výnos Čj. 31400 z 26. 7. 1937:

„Postupnými zkouškami bylo dokázáno, že naklonění střílny způsobuje změny odměru i náměru, které jsou tím větší, čím je úhel sklonu střílny větší. Proto až do konečného vyřešení příslušné speciální střílny ZASTAVTE osazování skloněných střílen.

A dále píše dle průzkumu „...lze najít objekty se skloněnou střílnou, které byly stavěny prokazatelně v době, kdy již byla k dispozici speciální střílna.“

Po provedení seznamu všech mě známých OSAZENÝCH vykloněných a nakloněných střílen mi vyplynulo, že drtivá většina objektů s těmito úpravami má střílnu VYKLONĚNOU pro palbu do protisvahu, tedy pro větší elevaci! (nad +20°!). Postřelovat takové prudké svahy (až do +34 - 35°) neumožňovala klasicky osazená normální střílna, ani střílna speciální!! Tzn. v těchto případech to jinak vyřešit, než vykloněním, nešlo.

Dále je ze seznamu jasné, že všechny objekty s těmito střílnami byly vybetonovány až v roce 1938!!. Žádný objekt s nakloněnou nebo vykloněnou střílnou se tedy nepodařilo postavit v roce 1937! (patrně po výnosu z 26. 7. 1937 byla stavba těch objektů, které byly zadány, odložena na pozdější dobu)

VYKLONĚNÉ střílny se vyskytují převážně v objektech II. sboru, pak už jen u jednoho objektu v I. sboru a jednoho objektu III. sboru. U IV., VI. a VII. sboru se nenacházejí.

Naopak NAKLONĚNÉ střílny byly osazeny z důvodu potřeby větší deprese. U 7 objektů III. sboru v úseku 9 byla potřebná deprese větší než -30°!, což nemohly zajistit ani speciální (velké) střílny, které již byly k dispozici!!

Lehce nakloněnou pravou střílnu (-2˚) má i 1 objekt IV. sboru VIII/3/A-120Z. Otázkou zůstává, kdy byl vybetonován? Pokud v roce 1937, nebo brzy na jaře 1938, pak zde nebylo jiné řešení.

Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo v roce 1938 je objekt CH1/80a/D1 s nakloněnou střílnou, ve kterém je osazena pravděpodobně proto, že při stavbě objektu momentálně nebyla k dispozici střílna speciální. Jedná se o JEDINÝ objekt s nakloněnou střílnou, který bylo možné realizovat JINAK s pomocí velké střílny. U ostatních objektů to nebylo možné. Proto je nutno zdůraznit, že vychýlení střílen kolem horizontální osy si vyžádaly především extrémní horské podmínky a ne nedostatek speciálních střílen!

V naprosté většině byla v 1 objektu LO vz. 37 osazena 1 vykloněná, či nakloněná střílna. Pouze v mimořádných případech byly do 1 objektu LO vz. 37 (A) osazeny rovnou 2.

Ve 2 případech se u obou střílen jednalo o větší depresi a u 2 dalších objektů o větší elevaci. Všechny tyto 4 objekty jsou rovné!

Obě střílny vykloněné mají objekty: K3/15/A-140 a 9/1258/A-120 (elevace)

Obě střílny nakloněné mají objekty: 9/1261/A-160 a 9/1271/A-180 (deprese)

Ze seznamu je dále patrné, že převážná většina objektů (21 z 26 oboustranných - A) byla buď v šikmém nebo lomeném provedení, což dokládá velmi náročný terén, ve kterém bylo nutno střílny sklonit.

Souhrn:

počet VYKLONĚNÝCH střílen v LO vz. 37 – sbor/úsek

7 - II./A

6 – II./K3

4 – II./Z2

2 – II./X, II./G1, II./N2, III./9

1 – II./D1a, II./H2, II./CH1, II./S1, II./Q1, I./171

---------------------------------------------------------

odolnost:

normální – 29 objektů (26 A, 3 D)

zesílená – 1 objekt (1 D)

----------------------------------------------------------

typy:

A – 26 objektů

D – 4 objekty

--------------------------------------------------------------

sbor/objektů/šik./lom./střílen

I./*****1***/*****/****/***1*/

II.***28***/*12**/**9*/***29*/

III.****1***/**0**/**0*/***2*/

----------------------------------------------------------------

celk./*30*/*12**/**9*/***32*/

----------------------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH VYKLONĚNÝCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 32 ks

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů s VYKLONĚNÝMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 30.

----------------------------------------------------------------

II.sbor(objekty/střílny)

11 stavebních úseků: A – 7/7, X – 2/2, D1a - 1/1, G1 – 2/2, Z2 – 4/4, H2 – 1/1, K3 – 6/7, N2 – 2/2, S1 – 1/1, Q1 – 1/1

Osazeno min. 29 vykloněných střílen v 28 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s vykloněnými střílnami:

A/11/A-180 šik (vlevo), A/12/A-140 šik (vlevo), A/14/A-200 lom (vpravo), A/239/A-180 šik (vlevo/zeslabená!), A/214/A-140 lom (vpravo), A/212/A-180 šik (vpravo), A/211/A-160 šik (vlevo)

X/23/A1-160 lom (vlevo), X/222/A1-160 lom (vlevo)

D1a/80/A-120 šik (vlevo)

G1/299/A-160 šik (vlevo), G1/300/A-140 šik (vlevo)

Z2/8/A1-160 lom (vlevo), Z2/9/A1-140 lom (vlevo), Z2/10a/D2, Z2/210a/D2 (zeslabená!)

H2/67/A1-180 lom (vlevo)

CH1/80a/D2

K3/47/A-160 šik (vpravo), K3/46/A-120 (vpravo), K3/19/A-140 lom (vpravo), K3/15/A-140 (obě!), K3/239/A-140 lom (vpravo), K3/218/A-120 šik (vpravo)

N2/52/A-160 (vpravo), N2/50/A-160 (vlevo)

S1/206/A-120 šik vpravo (vpravo!)

Q1/5/A-180 šik (vpravo)

----------------------------------------------------------------------

I. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: 171 - 1/1

Osazena min. 1 vykloněná střílna v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s vykloněnými střílnami:

171/48/D1 Z (zeslabená!)

----------------------------------------------------------------------

III. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: 9 – 1/2

Osazeny min. 2 vykloněné střílny v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s vykloněnými střílnami:

9/1258/A-120 (obě!)

----------------------------------------------------------------------

IV. sbor, VI. sbor, VII. sbor

NEBYLY POUŽITY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhrn:

počet NAKLONĚNÝCH střílen v LO vz. 37 – sbor/úsek

9 – III./9

1 – IV./VIII, II./CH1

---------------------------------------------------------

odolnost:

normální – 8 objektů (2 A, 1 C, 1 D, 4 E)

zesílená - 1 objekt (1 A)

----------------------------------------------------------

typy:

A – 3 objekty

C – 1 objekt

D – 1 objekt

E – 4 objekty

--------------------------------------------------------------

sbor/objektů/šik./lom./střílen

IV.****1***/*****/****/****1*/

III.****7***/*****/****/***9*/

II.****1***/*****/****/****1*/

----------------------------------------------------------------

celk./**9*/*****/****/***11*/

----------------------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH NAKLONĚNÝCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 11 ks

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů s NAKLONĚNÝMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 9.

----------------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: VIII – 1/1

Osazena 1 nakloněná střílna v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s nakloněnými střílnami:

VIII/3/A-120 Z

-------------------------

II.sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: CH1 – 1/1

Osazena 1 nakloněná střílna v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s nakloněnými střílnami:

CH1/80b/D1

----------------------------------------------------------------------

III. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: 9 – 7/9

Osazeno min. 9 nakloněných střílen v 7 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s nakloněnými střílnami:

9/1261/A-160 (obě!), 9/1271/A-180 (obě!), 9/1275/E1, 9/1276/E, 9/1280/E, 9/1302/C1, 9/1307/E

----------------------------------------------------------------------

I. sbor, VI. sbor, VII. sbor

NEBYLY POUŽITY

----------------------------------------------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH objektů s osazenými vykloněnými, či nakloněnými střílnami. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito střílnami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde všude lze takovéto objekty najít.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

 1. kolektiv: Utajené pevnosti Československé opevnění z let 1936 - 1938 na jižní Moravě, 2003
 2. kolektiv: Val na obranu republiky, 2005
 3. Svoboda T., Koláček P.: Pokyny pro průzkum lehkého opevnění
 4. Svoboda T.: Osazování nakloněných střílen (ropiky.net)
 5. ropiky.net
 6. vlastní terénní průzkum
 7. informace Jiřího FuchseVloženo: 15.9.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018