[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Oboustranné objekty LO vz. 37 typu A a B s jedním periskopem - malé shrnutí


Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tuto nestandardní stavební odchylku.

Dle původních plánů se měl v oboustranných objektech LO vz. 37 osazovat pouze jeden periskop! Ovšem dle výnosu ŘOP došlo ke změně, kdy byl přehodnocen názor, že jeden periskop bude k pozorování plně dostačovat. Proto se přibližně od poloviny července 1937 osazovaly periskopy dva.

I když literatura se ohledně data změny moc neshoduje:

V knize Plzeňská čára je uvedeno: „26. 6. 1937 /.../ doplněk k čj. 17.700 Taj. hl. št. Řop 1936 – Výnosem čj. 28.576 Taj. hl. št. Řop 1937 nařízena změna osazení periskopů z 1 na 2 periskopy u typu A a B.“

V knize Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy se píše: „/.../ o přidělení periskopů pro každou zbraň bylo na ŘOPu rozhodnuto až 7. července 1937.“

Pravdou zůstává, že například na začátku úseku E-22, na zmiňované Plzeňské čáře, byl ještě 21. 7. 1937 vybetonován objekt typu A s jedním periskopem a v úseku C-14 dokonce 24. 7. 1937!

Dále v publikaci Netypické objekty čs. lehkého opevnění uvádí I. Vondrovský údaj, že se v I. sboru vybetonovalo celkem 101 objektů s 1 periskopem!

---------------------------------------------------------------------------------

Největší koncentrace těchto objektů je zcela jistě v I. sboru (101/151? - asi 2/3), kde se nejrychleji rozběhla výstavba LO vz. 37.

Raritou můžeme nazvat 9 objektů typu B, ve kterých se objevil jen 1 periskop, z toho 7 je jich ve IV. sboru v úseku III. Zbývající B bylo postaveno u Slavonic (III. sbor/úsek 1) a nedaleko Vranova (III. sbor/úsek 5)

-------------------------------------------------------------------------------

Souhrn:

počet známých oboustranných objektů LO vz. 37 s jedním periskopem – sbor/úsek

16 - IV./I, I./C-10

15 – IV./III, I./C-14

14 - I./A-2

12 – I./A-9

11 – IV./II

8 - IV./IV

6 – I./E-22

5 – I./C-12, I./C-11, III./5, III./6

4 - III./1

2 – II./F1, I./D-15, I./D-20, III./3

1 – I./A-1

typ Atyp Bcelkem

I. sbor78-78

II. sbor2-2

III. sbor14216

IV. sbor43750

celkem1379146

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH OBOUSTRANNÝCH OBJEKTŮ S 1 PERISKOPEM JE PROZATÍM 146 ks.

------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty)

4 stavební úseky: I – 16, II – 11, III – 15, IV - 8

Vybetonováno min. 50 oboustranných objektů s 1 periskopem.

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 25. 3. 1937 - (16) - I/27/A-200 Z, I/41/A-140?, I/44/A-120, I/33/A-120, I/48/A-160, I/45/A-140, I/29/A-140, I/37/A-160, I/36/A-120, I/32/A-180 Z, I/34/A-120, I/49/A-140, I/28/A-120, I/23/A-180, I/25/A-160, I/26/A-140

úsek zadán 25. 3. 1937 - (11) - II/20/A-180, II/21/A-140, II/17/A-180 Z, II/24/A-120, II/18/A-120, II/19/A-180, II/50/A-140, II/13/A-140?, II/15/A-180, II/12/A-140, II/16/A-120

úsek zadán 13. 4. 1937 - (15) - III/308/B1-80, III/325/A-200, III/328/A-140, III/305/A-120 Z, III/321/A-120, III/344/A-160, III/345/A-120, III/313/B2-80, III/322/A-120, III/350/B2-100, III/348/B2-80,

III/315/B2-100, III/301/A-140Z, III/346/A-120, III/349/B2-80

úsek zadán 18. 5. 1937 - (08) - IV/900/A-160, IV/908/A-160 Z, IV/911/A-160 Z, IV/1001/A-180, IV/1002/A-180, IV/1003/A-160 Z, IV/1004/A-140 Z, IV./1008/B2-90

Pozn.: Zeleně jsou zaznačeny objekty, které měly s největší pravděpodobnostní osazen také pouze 1 periskop.

--------------------------------------------------------

II.sbor (objekty)

1 stavební úsek: F1 - 2

Vybetonovány min. 2 oboustranné objekty s 1 periskopem.

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 24. 5. 1937 - (02) - F1/21/A-120Z, F1/16/A-180 (data betonáže 30. 6., 7. 7. 1937)

--------------------------------------------------------

I. sbor (objekty)

10 stavebních úseků: A-1 – 1, A-9 – 12, A-2 – 14, C-10 – 16, C-11 – 5, C-12 – 5, C-14 – 15, D-15 – 2, D-20 - 2, E-22 – 6

Vybetonováno min. 78 oboustranných objektů s 1 periskopem. (celkem asi 101)

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 26. 4. 1937 - (01) - A-1/73/A-200

úsek zadán 26. 4. 1937 - (12) - A-9/1/A-180, A-9/2/A-160, A-9/3/A-180, A-9/4/A-180, A-9/5/A-180, A-9/7/A-180, A-9/8/A-160 Z, A-9/9/A-200 Z, A-9/10/A-180, A-9/11/A-180Z, A-9/12/A-160Z, A-9/15/A-200Z

úsek zadán 26. 4. 1937 - (14) - A-2/39/A-180, A-2/41/A-160, A-2/43/A-200, A-2/45/A-180, A-2/47/A-180, A-2/49/A-180 Z, A-2/38/A-140, A-2/40/A-160, A-2/42/A-160, A-2/44/A-160, A-2/46/A-160, A-2/48/A-140, A-2/50/A-140 Z, A-2/52/A-160 Z

úsek zadán 18. 5. 1937 - (16) - C-10/1/A-160, C-10/2/A-140, C-10/3/A-140, C-10/4/A-180, C-10/5/A-160, C-10/6/A-180, C-10/6a/A-200, C-10/7/A-140 Z, C-10/8/A-140, C-10/16/A-160, C-10/17/A-140,

C-10/18/A-160, C-10/19/A-120, C-10/20/A-140, C-10/21/A-140, C-10/22/A-140

úsek zadán 18. 5. 1937 - (15) - C-14/1/A-200, C-14/2/A-220, C-14/3/A-200, C-14/4/A-180, C-14/5/A-180, C-14/6/A-180 Z, C-14/7/A-160 Z, C-14/8/A-200 Z, C-14/9/A-120, C-14/10/A-120, C-14/11/A-180, C-14/12/A-180 Z, C-14/13/A-180 Z, C-14/14/160 Z, C-14/15/A-160 Z

úsek zadán 24. 5. 1937 - (02) - D-15/81/A-120, D-15/82/A-140

úsek zadán 26. 5. 1937 - (06) - E-22/1/A-120, E-22/2/A-120, E-22/3/A-180, E-22/4/A-140, E-22/5/A-160, E-22/6/A-160

úsek zadán 07. 6. 1937 - (05) - C-12/2/A-180 Z, C-12/3/A-140 Z, C-12/10/A-140, C-12/11/A-140, C-12/12/A-140

úsek zadán 14. 6. 1937 - (05) - C-11/1/A-180 Z, C-11/2/A-140, C-11/3/A-120, C-11/4/A-140 Z, C-11/6/A-200 Z

úsek zadán 14. 6. 1937 - (02) - D-20/28/A-120, D-20/29/A-200

-------------------------

Předpokládám, že v úsecích A-1 (+13?), C-11 (+6?) a C-12 (+4?) bylo postaveno ještě více objektů s 1 periskopem, protože schází do počtu 101, uváděného I. Vondrovským, ještě 23 objektů.

--------------------------------------------------------

III.sbor (objekty)

4 stavební úseky: 1 - 4, 3 – 2, 5 – 5, 6 - 5

Vybetonováno min. 15 oboustranných objektů s 1 periskopem.

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 14. 4. 1937 - (04) - 1/1051/B1-100, 1/1059/A-180, 1/1060/A-160S, 1/1061/A-180

úsek zadán 14. 4. 1937 - (01) - 3/1177/A-120, 3/1176/A-120Z

úsek zadán 14. 4. 1937 - (05) - 5/1234/A-120, 5/1235/A-160, 5/1237/B1-80, 5/1240/A-120, 5/1241/A-220

úsek zadán 14. 4. 1937 - (05) - 6/1/A-140, 6/2/A-180 S, 6/8/A-160 S, 6/9/A-140, 6/11/A-120

--------------------------------------------------------

VI. sbor, VII. sbor

nebyly použity?

--------------------------------------------------------

Zajímavé je pak srovnání data zadání úseků a počet vybetonovaných objektů s 1 periskopem přibližně do poloviny července 1937. Např. ve III. sboru bylo zadáno 14. 4. 1937 7 stavebních úseků, ovšem pouze ve čtyřech z nich se tyto objekty objevily! Z toho pak vyplývá, že do výše uvedeného data se v dalších 3 úsecích nepostavil ani jediný objekt!! (pokud ovšem nepočítáme objekty jednostranné).

Srovnání dat zadání úseků s počtem těchto objektů v různých sborech je taky výmluvné. V úseku III./3 zadaném 14. 4. se postavily pouze 2 objekty. Narozdíl od něj v úseku IV./III zadaném 13. 4. dokonce 15! a v úseku I./C-11 zadaném o 2 měsíce později (14. 6.)(!) se ještě stihly 4 objekty!

Je to všechno vizitka zdatnosti stavebních firem?

--------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH oboustranných objektů s jedním periskopem. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat tyto objekty ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde všude lze takovéto objekty najít.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

 1. vlastní terénní průzkum
 2. ropiky.net
 3. Opevnění z let 1936 - 1938 v okolí Prahy, R. Lášek, 2003
 4. Netypické objekty československého lehkého opevnění, I. Vondrovský, 2005
 5. Plzeňská čára, 2006
 6. informace Pavla Záruby

Vloženo: 9.10.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018