[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.239.158.223 () [ Přihlásit ]

Nalezení dat betonáží LO vz. 37 v úseku 111 Mělník


V tomto článku bych chtěl uvést na pravou míru data betonáží v úsecích 111 a A1.

Z obou publikací, které kdy vyšly a které se zabývají opevněním Pražské čáry, se data betonáží dozvíme pouze u objektů úseku A-1. U objektů úseku 111 je pouze rok 1938. V knize Opevnění předmostí Prahy od J. Likovského a Z. Bauera však nenajdeme část dat betonáží u objektů úseku A-1 (č. 40 - 64), narozdíl od autora druhé publikace Opevnění z let 1936 - 1938 v okolí Prahy, R. Láška, který je uvádí.

V dokumentu lodata.dbf jsem ovšem nalezl nesrovnalost, ze které autor R. Lášek mohl vycházet a pravděpodobně byl jím špatně interpretován. Data betonáží jsou zde totiž zařazena v jakémsi "kombinovaném úseku" 111/A1, kde jedna polovina objektů je z roku 1937 a druhá z roku 1938.

Ve zdejší databázi i v knížce Radana Láška jsou všechny objekty (které mají v lodata.dbf v úseku 111/A1 uveden rok 1938) automaticky počítány do úseku A-1 a mají "odstraněnu chybu" na rok 1937!

Domnívám se, že z níže uvedených argumentů bude jasné, že autor, byť možná nečerpal z tohoto dokumentu, se mýlí a polovina dat betonáží (od června do srpna 1937/1938) zařazených u objektů úseku A-1, patří ve skutečnosti k objektům úseku 111.

1) V publikaci Opevnění předmostí Prahy je napsáno a od ní se již dlouho traduje, že za první objekt vz. 37 na Pražské čáře považujeme A2/39/A-180, který byl vybetonován 7. června 1937!

Při náhodném nahlédnutí do databáze v úseku A-1 jsem ovšem nalezl ještě dřívější datum a to 3. 6. 1937 u objektu A-1/63/D2!!, které je napsáno též v knize Radana Láška. Pochybuji, že by byl najednou nalezen objekt s ještě dřívější betonáží.

Vysvětlení nám může poskytnout dokument lodata.dbf. U čísla "111/A1/63" je zaneseno jiné datum, a to 3. 6. 1938! Tento objekt považuji za 111/63/A-160, který byl betonován 3. 6. 1938 a datum byl špatně přejat k objektu A-1/63/D2 i s jiným rokem!

2) Další důvody jsou logické. Výstavba úseku A-1 byla zahájena objektem č. 73 a pokračovala východním směrem až k č. 1.

Proč by byl první objekt, potažmo ve druhém sledu, postaven 2 kilometry od konce (začátku) úseku??

Řopík č. 63 byl prvním objektem na začátku úseku 111 u soutoku řek Labe a Vltavy a výstavba tak mohla plynule pokračovat směrem k jihozápadu. Úsek 111 byl zadán 3. 5. 1938 a přesně měsíc po zadání mohl být vybetonován první objekt!

3) Další objekt betonovaný údajně 16. 6. (37) A-1/50 - proč by byl postaven tak brzo? Vždyť 4 sousední řopíky v obou sledech byly vybetonovány až o měsíc později!!

Naopak 16. 6. (38) byl s nějvětší pravděpodobností vybetonován (dle lodata.dbf.) objekt 111/50 - situovaný naproti brodu (na několika kilometrech jediného) z vesnice Vrbno přes řeku Vltavu. Byl postaven současně s č. 111/60, jako důležitý objekt u snadného přechodu řeky. Teprve potom byl vyplňován prostor mezi objekty 50 a 60, krytý lesním úsekem za vodní překážkou.

4)v okolí Chržína by došlo k další zvláštní situaci.

Objekt A-1/35 je z 9. 9. 1937 (začátek září), ovšem které objekty by byly betonovány v srpnu 1937? 44, 42, 41, 40 a 39?, 38?, 37?, 36?? 8 objektů postavených za srpen 1937 by bylo jistě málo!!. Od č. 43, 45 byly totiž postaveny v červenci 1937 a od č. 35, 34 až v září 1937, dle stávajícího stavu.

V úseku 111 byl v srpnu 1938 velký problém, ZÁPLAVY a spousta stanovišť byla zatopena!

5) z archivního dokumentu z kontroly stavby úseku 111, datovaného 13. 6. 1938 je celý problém více než jasný.

"Na stavbě se nebetonovalo, byly konány přípravy k započetí betonáže u objektu č. 61" (lodata.dbf - betonáž č. 61 - 14. 6. 1938!!!) dále pokračuje: "Vybetonovány objekty č. 62 - 64, odšalováno není ještě žádné." (lodata.dbf - betonáž č. 63 - 3. 6.38, č. 64 - 9.6.38, č. 62 - 11.6.38)

Návrh oprav v databázi:

objektdatum betonáže (databáze)návrh opravyobjektdatum betonáže (databáze)návrh opravy

A-1/64/A-140Z9. 6. 19371937111/64/A-120Z1938 9. 6. 1938

A-1/63/D2N3. 6. 1937 1937111/63/A-160Z1938 3. 6. 1938

A-1/62/A-120Z11. 6. 1937 1937111/62/A-160Z1938 11. 6. 1938

A-1/61/A-160N14. 6. 1937 1937111/61/A-160Z1938 14. 6. 1938

A-1/60/A-200Z16. 6. 1937 1937111/60/A-180Z1938 16. 6. 1938

A-1/59/A-160Z4. 7. 1937 1937111/59/A-160Z1938 4. 7. 1938

A-1/58/A-200Z7. 7. 1937 1937111/58/A-160Z1938 7. 7. 1938

A-1/57/A-160Z8. 7. 1937 1937111/57/A-140Z1938 8. 7. 1938

A-1/56/A-180Z10. 7. 1937 1937111/56/A-120Z1938 10. 7. 1938

A-1/55/A-200Z12. 7. 1937 1937111/55/A-180Z1938 12. 7. 1938

A-1/54/A-180Z15. 7. 1937 1937111/54/A-140Z1938 15. 7. 1938

A-1/53/A-180Z12. 7. 1937 1937111/53/A-160Z1938 12. 7. 1938

A-1/52/A-180Z16. 7. 1937 1937111/52/A-160Z1938 16. 7. 1938

A-1/51/A-160Z14. 7. 1937 1937111/51/A-180Z1938 14. 7. 1938

A-1/50/A-160Z16. 6. 1937 1937111/50/A-160Z1938 16. 6. 1938

A-1/49/D1N14. 7. 1937 1937111/49/A-180Z1938 14. 7. 1938

A-1/48/A-140Z15. 7. 1937 1937111/48/A-160Z1938 15. 7. 1938

A-1/47/A-160Z17. 7. 1937 1937111/47/A-160Z1938 17. 7. 1938

A-1/46/A-180N18. 7. 1937 1937111/46/A-180Z1938 18. 7. 1938

A-1/45/A-160Z20. 7. 1937 1937111/45/A-180Z1938 20. 7. 1938

A-1/44/A-180Z10. 8. 1937 1937111/44/A-180Z1938 10. 8. 1938

A-1/43/A-180Z21. 7. 1937 1937111/43/A-160Z1938 21. 7. 1938

A-1/42/A-140Z15. 8. 1937 1937111/42/A-180Z1938 15. 8. 1938

A-1/41/A-180Z12. 8. 1937 1937111/41/A-160Z1938 12. 8. 1938

A-1/40/A-140N13. 8. 1937 1937111/40/A-160Z1938 13. 8. 1938

Budu rád, za jakékoliv podnětné připomínky k této problematice. Zvláště by mě zajímal názor kolegů, kteří na Pražské čáře aktivně působí a byly by ochotni zapojit se do diskuze.

Zdroje a literatura:

  1. dokument lodata.dbf
  2. archivní dokument z výstavby úseku 111 od Martina Niče
  3. Opevnění z let 1936 - 1938 v okolí Prahy, Radan Lášek, 2003
  4. Opevnění předmostí Prahy, Jakub Likovský, Zdeněk Bauer, 1998

Vloženo: 2.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)