[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Další nejasné datum betonáže u objektu Pražské čáry?


Při procházení dat betonáží jsem si všiml, že první objekt úseku A-2 Slaný byl vybetonován téměř o měsíc (3 týdny) později než jeho soused. Sestavil jsem si malý obrázek z něhož vyplývá, dle současného stavu, dosti nelogický postup betonáže v úseku A-2.

Červenými čísly je značeno pořadí objektů při betonáži. Dle data 1. 7. je patrné, že by byla odložena stavba objektu A-2/38 a byl by vybetonován v pořadí jako jedenáctý!

Modrými čísly je značeno "logické" a pravděpodobnější pořadí objektů při betonáži.

Všechny publikace, popisující výstavbu Pražské čáry se shodují u tohoto objektu s datem 1. 7. 1937. Je otázkou, odkud tento údaj čerpají a zda není mylně opakovaně použit. Je ovšem pravda, že stejné datum je uvedeno i v dokumentu lodata.dbf.

Důvod pro odložení stavby objektu na pozdější dobu nebyl dle mého soudu žádný. Zdejší opevnění bylo budováno na polích a v přehledném terénu.

Ještě jeden důvod proč se s velkou pravděpodobností jedná o objekt z počátku června 1937: Pevnost betonu s hodnotami pod úroveň 400kg/cm2 vykazují ve větší míře pouze řopíky ze začátku úseku č. 38 (1.7.?-383 kg/cm2), 39 (7.6.-397 kg/cm2) a 42 (9.6.-388 kg/cm2). Objekt č. 49 z 2. 7. má pevnost již 517 kg/cm2! Už od poloviny června se firma náležitě zlepšila! v pevnosti betonu!

Domnívám se tedy, že se jedná o vůbec první objekt postavený na Pražské čáře a to již 1. 6. 1937.

Zdroje a literatura:

  1. Opevnění z let 1936 - 1938 v okolí Prahy, Radan Lášek, 2003
  2. Opevnění předmostí Prahy, Jakub Likovský, Zdeněk Bauer, 1998
  3. dokument lodata.dbfVloženo: 14.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
ropiky.net ©1999-2019