[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - STŘEDA 5. 10. 1938 - 11. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 5. 10. 1938 - 11. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/23/A-180Zšik.

- vydáno nařízení o zastavení veškerých prací na stavbách LO na neodstoupeném území (např. Pražská čára)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

----------------------------------------------------------------

SLOVENSKO

Jesenské - jižně od Rimavské Soboty mezi 4. – 5. hodinou ranní. Jednotky SOS před hlavním obranným postavením na Ipeĺu v prostoru Jesenské byly přepadeny prudkou palbou 4 rot honvédů. V 5.15 hod. došlo k bodákovému útoku proti kasárnám finanční stráže ve Vlkyni. Protivník zasadil do akce celý prapor pěchoty a skupina finančníků se dvěma kulomety musela po několikaminutovém boji ustoupit do obranného postavení pěšího pluku 25 a 9. hraničního praporu, aby nebyla zničena. Útok byl proveden v šířce téměř dvaceti km a smetl řadu předsunutých družstev SOS. Nejdále nepřítel pronikl do hloubky dvou kilometrů v prostoru Orávka směr Janice. Dopoledne se bojovalo u Drni, Dubovce, Čízu, Rimavské Seče a zvlášť tvrdý boj byl sveden o železniční zastávku v Dubovci. Postup nepřítele se pomalu zastavil. K odražení útoku byly použity lehké tanky 3. rychlé divize. Oběma stranám se podařilo získat několik zajatců, čtyři čs. vojáci ze zajetí uprchli zpět ke svým jednotkám. Na několika místech nepřítel ustupoval před rojnicemi hraničářů a příslušníků SOS. Během dne byl vytlačován zpět ke státní hranici už na všech úsecích. Každou hodinu boje platil těžkými ztrátami. Ještě jednou se honvédům podařilo vyrazit na zteč a proniknout do Orávky , přerušit železniční trať a zapálit stohy slámy. Jejich útok byl zastaven za pomoci čety tančíků. Úsekový velitel armády příští den 6. 10. nařídil, aby jednotky protivníka, které se ještě udržely na československém území, byly sraženy přes řeku zpět. Přitom bylo zjištěno, že boje se zúčastnili četní ozbrojení místní občané, z nichž bylo 25 zatčeno. Maďarská vláda po tomto incidentu vydala prohlášení, že šlo o samostatnou akci vlastní pohraniční stráže a jejího velitele v prostoru Jesenské.

Tachty, hraniční obec jižně od Fiĺakova. Před půlnocí pronikli vojáci honvédu na čs. území v prostoru obce Tachty, byli však odraženi hlídkami Stráže obrany státu.

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- Mezinárodní výbor rozhodl o pátém pásmu, které bylo nakonec dvakrát větší než předcházející čtyři odstupovaná pásma a zahrnovalo Ústí nad Labem s okolím, Liberecko, Lanškrounsko, Svitavsko, Zábřežsko, Šumperecko, Šternbersko, oblasti na Opavsku, Bílovecku a Břeclavsku, tedy území s převahou českého obyvatelstva. Obsazováno mělo být od 6. do 10. října.

5. října, Budapešť. – Zpráva vyslance ČSR v Maďarsku M. Kobra ministerstvu zahraničních věcí o jeho protestu proti přepadení Československa maďarským vojskem a zadržování československých člunů na Dunaji.

- prezident Edvard Beneš rezignoval na svoji funkci

- dnes ráno obdržel vojenský attaché t. vyslanectví pan mjr. Klein telefonickou zprávu československého ministerstva národní obrany, dle které několik oddílů maďarského pravidelného vojska překročilo v noci na dnešek československé hranice v úseku ležícím jižně od Rimaseči: dle těchto zpráv došlo k přestřelkám mezi maďarskými a československými oddíly; na několika místech bylo ještě v ranních hodinách slyšeti palbu, telefonní spojení bylo přerušeno, jedna strážní budova jižně Kacagó zapálena.

Ohlásil jsem se neprodleně k urychlenému zákroku na zdejším zahraničním ministerstvu, odkud mi bylo sděleno, že mne přijme stálý zástupce zahraničního ministerstva baron Apor.

Vyhledal jsem jej kolem 1. hod., přišel právě z porady u zahraničního ministra. Vyloživ mu se všemi podrobnostmi noční přepadení podniknuté maďarskými regulérními oddíly proti československému území na pohraničním úseku v délce asi 12 – 15 km, a to beze vší provokace z naší strany; přednesl jsem důrazný protest proti tomuto způsobu jednání: poukázal jsem se vším důrazem na to, že československá vláda, postupujíc přesně v duchu mnichovského prohlášení, jímž má býti stvořeno ovzduší míru a dány předpoklady smírného řešení konfliktů, přijala s krajní konciliantností požadavky, schválivši v zásadě návrh na ustavení smíšené komise pro řešení budoucího postavení maďarské menšiny na Slovensku; o dobré vůli a snaze československé vlády vyřešiti tento problém v ovzduší přátelské dohody co nejdříve by svědčily i zprávy, uveřejněné dnes ráno v maďarském tisku, dle nichž se z československé strany dějí již přípravy k vojenskému vyklizení některých úseků na společné hranici.

Nikterak nevyvolaný útok a přepadení československého území pravidelnými oddíly maďarského vojska jsou – tak jsem pravil – v úplném rozporu se zněním dodatku mnichovského „communiqué“ a vyvolávají u všech čtyř velmocí dojem, že maďarská vláda zneuznává povinnosti, které toto „communiqué“ ukládá všem zúčastněným.

Poukázal jsem dále i k tomu, že průtahy, které se jeví v postupu maďarských úřadů při dezinfekci a v otázce slíbeného propuštění zde zadržených člunů, parníků atd., patřících československé dunajské paroplavební společnosti, potvrzují u nás dojem, že jde o úmyslné preventivní opatření, při kterém se počítá s možností válečného konfliktu mezi oběma státy. Tentýž dojem vzbuzuje odkládání vydání československého motorového člunu v maďarském Komárně, který je a zůstává majetkem československé vlády.

Baron Apor mi vyslovil ihned jménem maďarské vlády politování nad vylíčeným přepadením československého území, jež vysvětluje tak, jak to učinil plukovník Andorka v zdejším ministerstvu v rozhovoru s majorem Kleinem, který přede mnou už intervenoval jménem československého ministerstva národní obrany. Kapitán, který velel zmíněnému úseku, jednal prý z vlastní iniciativy a prohřešil prý se proti rozkazům svých představených; oddíly jsou prý už odvolány a jejich velitel povolán k odpovědnosti.

Netajil jsem se svými pochybami o tom, že by – při známé ukázněnosti a disciplinovanosti maďarské armády – mohl podřízený velitel na poměrně dlouhém pohraničním úseku podniknouti organizovaný vpád, a to právě v době, kdy mezinárodní napětí bylo uvolněno výsledky mnichovské konference, která se označuje jako východiště nového údobí v životě evropských národů. Poukázal jsem k tomu, že zprávy o tomto organizovaném vpádu vyvolávají velmi nepříznivý dojem pro maďarskou vládu ve velké části evropského tisku. (Vyslanectví se samo pokouší o to, aby tomuto incidentu byla zjednána publicita v anglickém tisku.)

V této spojitosti jsem znovu uvedl na přetřes podezřelé průtahy maďarských úřadů při dezinfekci a odbavení člunů a parníků zadržených z důvodů sanitních, které jsou majetkem Československé dunajské paroplavební společnosti, jakož i zadržení vojenského motorového člunu v maďarském Komárně, který je přece majetkem československé vlády a o jehož vrácení dosud nebylo rozhodnuto.

V několika posledních depeších jsem poukázal na stísněnou situaci umírněných členů dnešní vlády, ministerského předsedy Imrédyho a zahraničního ministra pana Kányi; agitace krajně pravicových a nacistických živlů je nutí vykázati se bez odkladu makavými úspěchy, by nevznikl dojem, že Maďaři nerozhodností své vlády byli připraveni o jedinečnou příležitost uplatniti na náš účet co nejvíce ze svých teritoriálních požadavků; tyto kruhy nutí vládu, aby eventuálně formulovala požadavky, o jejich dosažitelnosti není sama přesvědčena, vědouc, že jsou v rozporu s literou a duchem mnichovského prohlášení čtyř velmocí. Proto tedy páni Imrédy a Kánya naléhají na neodkladné jednání, navrhujíce, aby smíšená komise se sešla již 6. t. m. Činí to hlavně proto, aby nebyli vehnáni do požadavků přesahujících etnografické rozhraničení. Zdůrazňuji opět, že máme všechen zájem jednati s touto vládou a nečekati na eventuální nastolení vlády krajní pravice. Lituji, že mým návrhům nebylo porozuměno, a poznamenávám, že technické obtíže musí býti vykládány zase jako „oddalovací taktika pražské vlády“, a to i v kruzích nám příznivě nakloněných. Na mou výslovnou otázku, budou-li Maďaři ve smíšené komisi uplatňovati i požadavek plebiscitu mezi Slováky a Rusíny, odpověděl baron Apor vyhýbavě, vymlouvaje se, že prý o této věci rozhoduje jen zahraniční ministr.

Vyslanec: Miloš Kobr

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- des. v zál. Josef Boubek (děl. pl. 11) zákeřně zastřelen opilým vojákem v Arány pusta, obec Figa

- voj. pěch. Martin Macht (p. pl. 1) zabit henleinovci granátem v Cetvinách

Zdroje a literatura:

 1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
 2. ropiky.net

Vloženo: 5.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018