[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Významná změna u Velhartic


Při zadávání odhadů azimutů u zničených objektů před Velharticemi (úseky E-28, 178) jsem si uvědomil, že zde něco nesedí.

Promítnul jsem si situaci, která zde byla v roce 1937. Stavební úsek E-28 s nejmenším počtem objektů v republice měl přehradit komunikace v prostoru Přestanice (4 objekty) a Velhartice (5 objektů). Této uzávěře se budu věnovat.

Zdejších 5 objektů mělo postřelovat dvě silnice mířící z Nemilkova (severní) a Chotěšova (jižní).

Pokud by byla obrana řešena způsobem, jaký je zatím předkládán v databázi, byla by ochrana „severní“ silnice významně upřednostněna (3 kulomety přímo, 2 vzdáleně). Naopak obranu „jižní“ silnice by mohl podporovat pouze 1 vzdálenější objekt s jedním kulometem (E-28/73). Objekt typu D1 (E-28/74) by k ochraně „jižní“ silnice nijak nepřispěl.

Je třeba též upozornit na fakt, že konce šumavských uzávěr z roku 1937 byly vždy zasazeny do zalesněných svahů, aby je nebylo snadné obejít!

Z mé logické úvahy proto vyplývá zásadní chyba v přiřazení čísel několika zničeným objektům v tomto prostoru!

Navrhuji proto opravy v tomto smyslu:

Pozůstatky po objektu označeném 178/22/D2 ve skutečnosti patří objektu E-28/74/D1. Ten by svojí palbou dokázal postřelovat „jižní silnici“.

Další číslování objektů uzávěry Velhartice by bylo posunuto k severu.

Na lokalitě E-28/74 D1 by stál oboustranný objekt E-28/73/A-180 Z, který mohl taktéž podpořit obranu „jižní silnice“.

V cípu lesa, severně od kostela sv. Maří Magdalény by stál objekt E-28/72/A-180Z.

Na lokalitě E-28/72/A-180Z s poznámkou „hromada kamení“ patrně žádný objekt nestál. Nasvědčují tomu i azimuty sousedních objektů.

Objekt E-28/70/A-160 Z byl zahlazen a jeho polohu by bylo dobré ověřit z dobových leteckých snímků.

Objekt 178/22/D2 by zcela jistě navazoval na konec uzávěry E-28 (objekt E-28/74/D1) s palbou na jihovýchod. Jeho výkop byl patrně taktéž zahlazen.

----------------------------------------

Po této úpravě by se palebné zajištění silnic (z r. 1937) vyrovnalo.

„Jižní“ silnici by postřelovaly objekty E-28/74, E-28/73 a E-28/72. Tzn. 3 kulomety.

„Severní“ silnici by postřelovaly objekty E-28/72, E-28/71 a E-28/70 (případně E-28/73). Tzn. také 3 (4) kulomety.

----------------------------------------

Poznámky k mapám:

modré azimuty - palba na severní silnici

červené azimuty - palba na jižní silnici

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.netVloženo: 23.9.2009
Autor: Zdeněk Hanáček
ropiky.net ©1999-2018