[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Objekt A-1/24a/Z1Z

armádní sbor I. sbor
stavební úsek A-1 (Velvary)
číslování ŘOP 24a
ŘOP staré
Německé
VEČ ?
jiné ?
typ Z1
odolnost zesílený (Z)
sklon -
nadmořská výška 182 m n.m.
datum betonáže 1938
krychelná pevnost ?
stav objektu postaven, dochován
poznámka
atypický, přistavěn k váze
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
50,30644 14,2881 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
50,30645 14,28811 1,1 m 28.10.2017 Zdeněk Hanáček
50,30648 14,28813 4,6 m 13.12.2016 Jiří Hrabák Mio Moov 200
50,30638 14,28801 9,6 m 23.2.2008 Miloš Doležal
50,30642 14,28814 4,4 m 4.2.2008 Vladimír Sýkora
50,30648 14,28811 3,7 m 22.10.2007 Zdeněk Hanáček
50,30639 14,28809 5,5 m 24.3.2007 Miloš Doležal
50,30646 14,28815 4,2 m 12.1.2006 Honza Horáček
50,30649 14,28805 6,4 m 23.6.2004 Michal Dorica
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
315 315 85 Průměrné azimuty střílen
315 315 85 10.4.2008 Zdeněk Hanáček odhad
Komentáře

Zdeněk Hanáček (8.9.2013)

Objekt vybetonován mezi 15. 2. a 15.3. 1938.

Crha Aleš (2.9.2009)

V archivu byla nalezena zpráva, v níž zpravodajci vyjadřují nesouhlas se stavbou pevnůstky z důvodu nemožnosti utajení objektu jak při výstavbě, tak po jeho dokončení. Z tohoto faktu se dá vydedukovat, že tato zpráva byla jedním z důležitých faktorů při volbě exteriorové podobě pevnůstky.

Crha Aleš (5.6.2008)

Objekt byl 31. května slavnostně zpřístupněn pro veřejnost. Součástí programu byla i dobová ukázka přípravy pevnůstky na případný boj i menší střet s provokatéry z řad civilního obyvatelstva.

Martin Nič (7.3.2008)

Poslední nejasnost vyřešena. Náš předpoklad o chybném číslování v databázi a zprávě z průzkumu z roku 1989 se potvrdil. V dokumentu k čj.6315/Taj.3.odděl.1938 "Umístění kul. v objektech I/202 praporu" je na straně jedna pod položkou č.24 následující:

Objekt č.24a, typ Z1, levá střílna 1 LK, pravá střílna 1 LK.

Martin Nič (27.2.2008)

Definitivním potvrzovacím dokumentem že objekt Z1 je skutečně přístavba k obecní váze je rozpočet na celkovou částku 62.290,- Kč. Dokument nese datum 16./12. 1937.

Na jaře 1937 byla za účasti div.gen. Husárka provedena pochůzka v terénu. Na základě této pochůzky nařídil Husárek stavbu pevnůstek Z1 a Z2 (takto jsou objekty označeny i v dobových dokumentech).

V původním řešení měl mít objekt typické řopíkové oblé tvary. Z důvodu lepšího utajení (a možná i snadného průniku nepřítele, ke střílně, mezi oblým rohem a sloupem el.vedení) bylo ale zvoleno současné hranaté provedení imitující běžný domek. Kvůli možnému zasahování části týlové stěny do tělesa komunikace byla tato zešikmena (šikmá stěna mezi levou střílnou a vchodem). Pro ještě lepší zamaskování byla pevnůstka opatřena sedlovou střechou. Zához se jakožto demaskující prvek neměl vůbec provádět.

Kvůli možnému ostřelování z pěchotních kanonů ze zahrad domů stojících před čelní stěnou byl řopík navržen v zesílené odolnosti. Již z původních plánů je ale vidět rozpor neb zesílené hodnoty mají mít pouze stěny se střílnami (80cm) a strop (100cm). Čelní stěna má mít 80cm a je tedy v normální odolnosti. Stejně tak týlové stěny mají normální odolnost. Objekt je tak ve skutečnosti částečně zesílený.

Oproti plánu je odlišné i provedení krovu, který nesedí na stropní desce ale na cca 25cm vysokém betonovém věnci.

Zdeněk Hanáček (24.10.2007)

žlábky na chlazení hlavní - NE?

typ ventilace - S

levá střílna - č. 9715 ZB

pravá střílna - č. 9706 ZB

vchodová střílna - typ 1, č. ?

datum betonáže - 1938

omítka - ANO

Výbava 9/1938:

ventilátor - konzole neosazeny

lapače - neosazeny

Objekt disponuje dvěma granátovými skluzy! Ovšem levý zvláštně osazen v prostoru lapače zplodin, který by vadil v jeho otevírání!

Dle posádky objektu bylo špatně promyšleno i umístění periskopů a z toho vyplývající jejich praktická nefunkčnost.

Crha Aleš (26.9.2007)

Od 20.09.2007 má objekt své internetové stránky. Adresa: ropiksazena.estranky.cz.

Crha Aleš (2.8.2007)

Od 28.7.2007 má objekt po 69 letech kompletní obě střílny! V nejbližší době dojde i ke zbourání komína u váhy, který původně u objetku nebyl.

Pavel Jonáš. (19.3.2007)

Dne 11.2.2007 zahájena rekonstrukce.


Copyright ropiky.net ©1999-2019