[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Seznam objektů úseku D-16 Kryry

číslo typ od skl nadmorska
vyska
datum
beton.
krych
pevn.
Stav 1938 Stav dnes poznámka stats
ŘOP VEČ P F D G A I
1 ? A-140 N - 298 1937 ?
postaven
dochován
u silnice
  4   2 1 1
2 ? A-180 N - 296 1937 ?
postaven
dochován
na břehu Blšanky
  8   2 1 1
3 ? A-220 Z - 299 1937 ?
postaven
dochován
zbytky maskování
  9   2 1 1
4 ? A-140 Z - 321 1937 ?
postaven
dochován
na pahorku
  8   2 1 1
5 ? A-180 Z - 329 1937 ?
postaven
dochován
velmi hustě zarostlý, nad strží
  4   2 1 1
6 ? A-120 Z - 341 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  9   2 1 1
7 ? A-200 N - 375 1937 ?
postaven
dochován
na poli u suchého stromu
  7   2 1  
8 ? A-180 N - 386 1937 ?
postaven
dochován
vsakovací jáma, na kraji lesa
  9   2 1 1
9 ? A-160 N - 384 1937 ?
postaven
dochován
zbytky maskovacího nátěru, nad svahem
  8   2 1 1
10 ? A-120 N - 362 1937 ?
postaven
dochován
u cesty
  11   2 1 2
11 ? A-160 N - 388 1937 ?
postaven
dochován
vsakovací jáma, u cesty
  8   2 1 1
12 ? A-180 N - 398 1937 ?
postaven
dochován
u cesty
  9 1 3 2 1
13 ? A-120 N ll 378 1937 ?
postaven
dochován
4 schody, v lese nad svahem
  38 3 2 3 3
14 ? D1 N - 318 1937 ?
postaven
dochován
u silnice
3 18 6 3 2 2
14a ? D2 N - 321 1937 ?
postaven
dochován
u silnice
1 25 2 3 1 2
15 ? A-140 N - 319 1937 ?
postaven
dochován
vsakovací jáma, v lesíku
  10 1 2 1 1
16 ? A-140 N - 329 1937 ?
postaven
dochován
u trati
  29   2 1  
17 ? A-180 N - 348 1937 ?
postaven
dochován
zarostlý na kraji lesa
  5   2 1  
18 ? A-160 N - 352 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  25   2 1  
19 ? A-160 N - 371 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  37   1 1  
20 ? A-160 N - 379 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  36   2 1  
21 ? A-180 N - 385 1937 ?
postaven
dochován
ohořelá výdřeva (poloviční), zarostlý na poli
  37   2 1 1
22 ? A-140 N - 384 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  32   2 1  
23 ? A-160 N - 363 1937 ?
postaven
rozvalen
rozvalen po cvičném bombardování v roce 1938
  9 4 2 1 2
24 ? A-140 N - 363 1937 ?
postaven
dochován
na kraji lesa
  14   3 1 1
25 ? A-160 N - 372 1937 ?
postaven
dochován
v březovém hájku
  20   3 1 1
26 ? D1 N - 383 1937 ?
postaven
dochován
v lese
  17   3 1  
27 ? B2-100 N - 400 1937 ?
postaven
dochován
renovován, v týlu zachován zákop, na kraji lesa
  23   3 1 1
28 ? A-140 Z - 396 1937 ?
postaven
dochován
u cesty, zarostlý
  16   3 1 1
29 ? A-200 Z - 393 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  11   2 1 1
30 ? A-160 N - 389 1937 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na poli
  23   2 1 1
31 ? A-140 N - 399 1937 ?
postaven
dochován
opálená výdřeva, v cípu lesa
  17   2 1 1
32 ? A-180 Z - 397 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  14   2 1 1
33 ? A-140 N - 390 1937 ?
postaven
dochován
na kraji lesa, u sudu
  27   2 1 1
34 ? A-180 N - 384 1937 ?
postaven
dochován
zbytky výdřevy, v lese na kraji žlebu
  16   2 1 1
35 ? E N - 377 1937 ?
postaven
dochován
v lese nad potokem
  26   2 1 1
36 ? A-120 N - 385 1937 ?
postaven
dochován
v lese, zarostlý
  9   1 1 1
47 ? A-160 N - 304 1937 ?
postaven
dochován
  7   2 1 1
48 ? A-160 N - 322 1937 ?
postaven
dochován
zbytky maskování, na poli
  5   2 1 1
49 ? A-120 N - 344 1937 ?
postaven
dochován
zbytky maskování, na poli
  12   2 1 1
50 ? A-180 N - 353 1937 ?
postaven
dochován
zbytky maskování
  7   2 1 1
51 ? A-140 N - 384 1937 ?
postaven
dochován
v lese
  10   2 1 1
52 ? B1-80 N - 323 1937 ?
postaven
dochován
postřelovaná stěna se střílnou, na kraji lesa
  20   2 1 1
53 ? E N - 319 1937 ?
postaven
dochován
mezi Béčky, na poli u strouhy
  5   2 1 1
54 ? B2-80 N - 326 1937 ?
postaven
dochován
vsakovací jáma, zarostlý na kraji lesa
  11   2 1  
55 ? A-140 N - 328 1937 ?
postaven
dochován
na kraji lesa u cesty
  15   2 1 1
56 ? B1-80 N - 326 1937 ?
postaven
dochován
vsakovací jáma, v lese u řeky
  12   2 1 1
57 ? A-140 N - 379 1937 ?
postaven
dochován
zbytky výdřevy, hnusně zarostlý
  7   2 1  
58 ? A-120 N - 394 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  5   2 1  
59 ? A-180 N - 391 1937 ?
postaven
dochován
zbytky výdřevy, na poli
  12   2 1  
60 ? A-180 N - 390 1937 ?
postaven
dochován
na kraji pole
  7   2 1  
61 ? E N - 364 1937 ?
postaven
dochován
na kraji chmelnice, u lesa
  24   2 1  
62 ? A-120 N - 372 1937 ?
postaven
dochován
  8   2 1  
63 ? A-120 N - 383 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  13   2 1 1
64 ? A-160 N - 381 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  12   2 1  
65 ? A-160 N - 379 1937 ?
postaven
dochován
v lese na kraji u pole, zarostlý vchod
  5   2 1  
66 ? A-140 N - 399 1937 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, vsakovací jáma, v lese
  13   2 1 1
67 ? A-160 N - 413 1937 ?
postaven
dochován
u rozcestí
  9   2 1 1
68 ? A-180 N - 414 1937 ?
postaven
dochován
mírně nahnutý vlevo, vsakovací jáma, v lese
  8   3 1 1
69 ? A-120 N - 409 1937 ?
postaven
dochován
vytrženy futra panc. dveří, vsakovací jáma, v lese
  11   3 1 1
78 ? A-140 N - 411 1937 ?
postaven
dochován
na poli
  9   1 1 1
Komentáře

Zdeněk Hanáček (30.10.2008)

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):

- I. armáda (SV Praha), arm. gen. Sergěj Vojcechovský

- Hraniční pásmo XI (SV Praha-Břevnov), div. gen. Emil Václav Linhart

- Skupina 1 (SV Rakovník), brig. gen. Václav Karel Petřík

Zdeněk Hanáček (2.5.2008)

VSD: npor. děl. Josef Pospíchal

Josef Frančík (18.4.2006)

Z kolaudačních závad k tomuto úseku :

U všech Lo nemají jímky rámový zářez pro poklopy.

Ústí granátových skluzů je zúžené.

Roury PKN pro vývod zkaženého vzduchu nejsou přesně osazovány podle plánu, je nutno pořizovat kolenové roury k lapači plynů, jejich pořízení jde na účet podnikatele.

U všech Lo je nutno natřít šedou barvou mřížku ventilátoru a jeho konzolky, dosud jsou natřeny jen základní suříkovou barvou.

Konzolky pro ventilátory jsou nastavené podložkou se třemi šrouby, takže není možno ventilátory správně připevniti.

Mimo to jsou tyto konzolky nesprávně osazeny - na plocho místo na výšku.

Průměrná pevnost betonových zkušebních kostek se pohybovala mezi 316 - 558 kg/cm2.

Během stavby úseku bylo odejmuto staviteli 21 stanovišť, takže konečný počet Lo je 61 objekt - 51x typ A, 4 x B, 3x D a 3x E. Z odejmutých Lo vznikl nový stavební úsek D 30.

Po kolaudaci opatruje Lo úseku SP XVIII Německé Hořovice.


Copyright ropiky.net ©1999-2019