[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Seznam objektů úseku D-19 Nové Městečko

číslo typ od skl nadmorská
výška
datum
betonáže
krych
pevn.
Stav 1938 Stav dnes poznámka statistiky
ŘOP VEČ P F D G A I
1 - A-180 N - 562 27.08.1937 ?
postaven
zničen
  4   4 1  
2 - A-180 N - 572 23.08.1937 ?
postaven
rozvalen
stojí čelní stěna
  6   4 1  
3 - A-160 N - 575 26.08.1937 ?
postaven
rozvalen
stojí čelní stěna
  4   4 1  
4 - A-160 N - 587 24.08.1937 ?
postaven
zničen
malé zbytky v houští při cestě, vlevo patrné střelecké průseky
      4 1  
5 - A-180 N - 593 06.09.1937 531
postaven
zničen
malá jáma a úlomky betonu
  4   4 1  
6 - A-160 N - 610 07.09.1937 593
postaven
zničen
  6   5 1  
7 - A-180 N - 611 09.09.1937 530
postaven
zničen
malá jáma a úlomky betonové drtě
  6   5 1 1
8 - A-140 N - 617 22.09.1937 472
postaven
zničen
malá jáma a úlomky betonové drtě
  6   5 1 2
9 - A-180 N - 627 11.09.1937 615
postaven
zničen
jáma a velké množství úlomků
  9   5 1 1
10 - A-200 N - 631 17.09.1937 577
postaven
rozvalen
stojí čelní stěna
  15   5 1  
11 - A-160 N - 640 20.09.1937 444
postaven
rozvalen
stojí čelní stěna
  11   5 1  
12 - A-180 N - 658 25.09.1937 455
postaven
rozvalen
stojí čelní stěna
  12   5 1 1
13 - A-140 N - 665 27.09.1937 436
postaven
rozvalen
stojí čelní stěna
  13   5 1  
14 - A-140 N - 666 29.09.1937 467
postaven
zahlazen
vpravo průseky
  6   5 1 1
15 - A-160 N - 661 30.09.1937 542
postaven
zničen
  7   5 1  
16 - A-180 N - 653 02.10.1937 437
postaven
zničen
  5   5 1  
17 - A-160 N - 644 04.10.1937 461
postaven
zničen
  5   5 1 1
18 - A-160 N - 643 16.10.1937 493
postaven
zničen
  4   5 1  
19 - A-140 N - 640 12.10.1937 424
postaven
zničen
  3   5 1  
20 - A-140 N - 637 12.10.1937 496
postaven
zničen
  5   5 1  
21 - A-160 N - 606 20.10.1937 511
postaven
dochován
  18   5 1 2
22 22541A A-160 N - 621 19.10.1937 495
postaven
dochován
  46   5 1 2
23 - A-160 N - 625 24.10.1937 509
postaven
zničen
  6   5 1  
24 - A-180 N - 619 26.10.1937 433
postaven
zničen
vlevo výrazná úprava terénu
  7   5 1  
25 ? E N - 603 27.10.1937 386
postaven
dochován
vyvýšen
  31   5 1  
26 - A-180 N - 587 02.11.1937 438
postaven
zničen
  7   4 1 1
27 - A-140 N - 581 04.11.1937 474
postaven
zničen
  10   3 1  
28 - A-180 N - 586 06.11.1937 434
postaven
zničen
  12   3 1  
29 - A-140 N - 599 09.11.1937 343
postaven
zničen
  6   3 1  
30 - A-180 N - 621 11.11.1937 440
postaven
zničen
  13   5 1  
31 - A-160 N - 623 15.11.1937 407
postaven
dochován
při zaniklé osadě Umíř
  35   4 1 2
32 - A-160 N - 611 20.11.1937 458
postaven
zničen
  11   4 1  
33 - A-160 N - 622 26.11.1937 383
postaven
zničen
  4   3 1  
34 - A-180 N - 621 30.11.1937 453
postaven
zničen
větší množství železa
  10   3 1  
35 - A-160 N - 625 01.12.1937 368
postaven
zničen
  13   3 1  
36 - A-200 N - 622 04.12.1937 366
postaven
zničen
pozůstatky ocelových prvků a armatury
  13   3 1 1
37 - A-180 N - 615 03.12.1937 368
postaven
zničen
hromada vybrané armatury
  10   3 1 1
38 - A-160 N - 613 02.12.1937 438
postaven
zničen
nedaleko milířů
  9   3 1  
39 - A-140 N - 623 30.11.1937 431
postaven
zničen
pouze velký kus betonu
  5   3 1 1
40 - A-160 N - 632 27.11.1937 345
postaven
zničen
  6   3 1 1
41 - A-160 N - 636 24.11.1937 ?
postaven
zničen
  16   3 1  
42 - A-120 N - 663 22.11.1937 378
postaven
zničen
vpravo střelecký průsek
  15   3 1  
43 - A-140 N - 637 06.10.1937 427
postaven
zničen
      3 1  
44 - A-140 N - 649 09.11.1937 555
postaven
zničen
  4   5 1  
45 - A-160 N - 637 14.10.1937 529
postaven
zničen
  6   5 1  
46 ? A-140 N - 611 17.10.1937 551
postaven
dochován
na soukromém oploceném pozemku
  15   3 1 3
47 22542A A-160 N - 632 21.10.1937 575
postaven
dochován
  45   5 1  
48 - A-160 N - 632 22.10.1937 534
postaven
zničen
na hraně bývalého lomu
  9   4 1  
49 - A-120 N - 597 30.10.1937 389
postaven
zničen
  5   4 1  
50 - A-120 N - 618 17.11.1937 293
postaven
zničen
  7   4 1  
51 ? A-140 N - 624 19.11.1937 400
postaven
dochován
  21   4 1 4
52 - A-120 N - 607 24.11.1937 473
postaven
zničen
mělká jáma a poházené prvky výztuže
  10   4 1  
Komentáře

Zdeněk Hanáček (30.10.2008)

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):

- I. armáda (SV Kutná Hora), arm. gen. Sergěj Vojcechovský

- I. sbor (SV Votice), div. gen. Jan Šípek

- Hraniční oblast 32 (SV Plzeň), brig. gen. Ing. RTDr. Jan Kloud

Josef Frančík (7.6.2006)

V úseku D 19 mimo dosud 7 zachovaných Lo byly objekty rozbity už v r. 1939. Důvod proč byly rozbity i objekty úseku v zabraném území není zatím znám. V úseku na vnitrozemské straně od č. 1 až po č. 13, tj. na bývalou protektorátní hranici, byly Lo ničeny poprvé spolu s úsekem D18 a D 34 již v r. 1939. Podruhé pak firmou Kločurak & Čejka dle jejich výkazu provedených prací v r. 1942-3. Pro další část úseku v zabraném území není dostupný dokument z důvodů zaplavení fondů VHA Praha při záplavách v r. 2002. Charakter zničení objektů v úseku je ale stejný v obou částech. Tj. v zabraném i nezabraném území. Lze se oprávněně domnívat že i v zabraném území byly objekty ničeny dvakrát. Spolu se zničením většiny úseku D19 bylo zničeno i 6 objektů v I. a 2 Lo II. sledu na pravém křídle úseku D20 v prostoru lesů výšiny Lišák (dříve Zangerhau) a svahů k obci Štipoklasy.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)