[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Seznam objektů úseku K-V Slanská Huta

číslo typ od skl nadmorska
vyska
datum
beton.
krych
pevn.
Stav 1938 Stav dnes poznámka stats
ŘOP VEČ P F D G A I
201 A-160 N - 358 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  8   7 1 2
202 A-200 N - 385 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  7   4 1 2
203 A-160 N - 400 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  7   5 1 2
204 A-180 N - 413 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  8   6 1 2
205 A-180 N - 434 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  5   4 1 2
206 A-200 N - 458 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  4   4 1 2
207 A-200 N - 485 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  6   4 1 2
208 A-180 N - 517 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  2   4 1 2
209 A-180 N - 552 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  6   4 1 2
210 A-220 N - 595 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  4   4 1 2
211 A-140 N - 633 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  8   5 1 1
212 A-120 N - 651 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  6   6 1 1
213 A-220 N - 674 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  11   6 1 2
214 A-180 N - 666 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  13   5 1 2
215 A-140 N - 641 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  11   4 1 1
216 A-180 N - 615 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  8   5 1 1
217 A-180 N - 540 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  8   6 2 1
218 A-200 N - 530 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  4   7 1 1
219 A-160 N - 508 1938 ?
postaven
zničen
zničen Maďary v letech 1939-1944
  10   6 1 1
220 A-180 N - 487 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, v lese vpravo od turistickej žltej cca 300 m od križovatky žltej a zelenej, pozor, žltá tur. značka zarastá a objekt je zarastený v mladej bučine, ale zához je dosť zošlapaný a dá sa identifikovať, západné ucho sa rozpadá
  29   8 2 2
221 A-160 N - 485 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, v areáli bývalého JRD Slanská Huta, cca 200 m od vrátnice
  18   5 2 1
222 E N - 466 1938 ?
postaven
dochován
zeslabená střílna,v rohu záhrady,prístupný,neprístupná len čelná stena ku ktorej je pristavená pivnica,obyvatelia Sl.Huty menia okolie na smetisko,nepôvodné kov.dvere na mieste vstupnej mreže,zatopený (cca. 5-10 cm vody),nevrlý majiteĺ záhra
  28   5 2 1
223 A-120 N - 466 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na lúke cca 200 m východne od 222 (E-čka), postupná premena na smetisko, oproti poslednej návšteve je okolie čistejšie
  18   5 2  
224 A-140 N - 504 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na vrchole pahorka nad cintorínom v Slanskej Hute
  15   4 1 1
225 A-200 N - 524 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na lúke východne nad cintorínom v Slanskej Hute
  23   5 2  
226 A-120 N - 482 1938 ?
postaven
dochován
v rohu záhrady pri futbalovom ihrisku v Slanskej Hute, neprístupný
  20   4 2 2
227 A-180 N - 490 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, pod cestou na poli, cca 150 m JV od cintorína v Slanskej Hute
  41   5 2 1
228 A-160 N - 518 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na lúke nad cestou nad budovou polície cca 550 m od cintorína v Slanskej Hute
  36   5 2 1
229 A-180 N - 516 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na poli pod cestou
  31   6 2 2
230 A-180 N - 492 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, na pasienku nad cestou
  33   6 2 1
231 A-160 N - 511 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, pri turistickej zelenej, cca 200m nad chatou na konci asfaltky zo Slanskej Huty, ktorá pokračuje poľnou cestou popri zelenej
  38   8 2 1
232 A-220 N - 544 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, pri turistickej zelenej, v lese na ostrohu na svahu na značkou (poľnou cestou)
  28   7 2 2
233 A-200 N - 552 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, v lese pri lesnej ceste, cca 50 m severne od asfaltky z Kalše na Izru
  40   7 2 2
234 A-140 N - 571 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, v lese pri lesnej ceste na Skalku, cca 80 m severne od asfaltky z Kalše na Izru
  38   5 2 3
235 A-160 N - 511 1938 ?
postaven
dochován
zeslabená levá střílna, v lese na južnom svahu, cca 150 m V od cesty v úžľabine (semer S-J), ústiacej do severozápadneho výbežku zimnej lúky, zavalený vyvaleným stromom
  40   5 2 1
236 A-200 N - 472 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, v lese nad lúkou, na ostrohu nad výbežkom lesa do Zimnej lúky, nekvalitná betonáž, veľké nedoliatky
  35   5 2 1
237 - A-120 N - 530 1938 ?
postaven
dochován
  38   8 1 3
238 A-200 N - 439 1938 ?
postaven
dochován
zeslabené střílny, v lese na vrchole Malá Kamenná 459,1 tvoriacej vrchol prírodnej haldy - skalnej morény, zarastený brečťanom, NAJÚŽASNEJŠÍ SLOVENSKÝ ROPÍK!!!!!
  72   5 1 1
Komentáře

Tomáš Svoboda (28.10.2013)

Tento úsek má podobně jako úsek Kuzmice jistou zajímavost. Některé objekty mají provedeny kabelové vstupy tak, že vyústění trubky ze vstupní chodbičky navenek je šikmé směrem vzhůru. Tedy ne vodorovně. Proto tam, kde je terén nižší, je vidět ústí tohoto kabelového vstupu v šikmém řezu.

Lze pozorovat např. na fotkách objektů 232 nebo 238.

Zdeněk Hanáček (21.11.2009)

Zatopená jáma nedaleko Slanské Huty, která byla ve starších materiálech označena jako výkop pro (dodatečně vložený) objekt, s opevněním nesouvisí.

Zdeněk Hanáček (30.10.2008)

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):

- III. armáda (SV Kremnica), arm. gen. Josef Votruba

- Hraniční pásmo XVI (SV Košice), div. gen. Ondřej Mézl

- Hraniční oblast 41 (SV Košice), brig. gen. Ondřej Jan Moravec (západní část)

- Hraniční oblast 42 (SV Užhorod), brig. gen. Oleg Josef Svátek (východní část)

Zdeněk Hanáček (9.7.2007)

Úsek procházel většinou zalesněným a špatně prostupným terénem Slanských vrchů a místy i zdolával velké převýšení. Začínal v nadmořské výšce 300m na okraji lesa u hájovny Červený vrch SV od Skároše, kde navazoval na úsek K-II. Jednosledová clona objektů stoupala sevřeným údolím potoka až na louku mezi k. Dobrák 820m a k. Suchá hora 806m. Odtud linie sestupovala k Slanské Hutě, kde se na loukách v otevřeném terénu rozdělovala na 2 sledy. První sled je veden před a druhý za obcí. Za Slanskou Hutou linie opět vstoupí do lesa a pokračuje jedním sledem přes kóty Skalka 608m a Kamenná hora 540m na kótu Malá Kamenná 459m, kde úsek končí. Dále na východ již byly objekty úseku M-II.

Zvláštností úseku je NEBÝVALÉ množství použitých ZESLABENÝCH střílen při výstavbě. V zachovalé části linie bylo nalezeno pouze pět NORMÁLNÍCH střílen!

V úseku je také zachován jediný objekt typu LO vz. 37 E na Slovensku.


Copyright ropiky.net ©1999-2019